maanantaina, tammikuuta 03, 2022

Valtuustovuosi 2021

Valtuustokausien vaihtuessa työstettiin yhdessä uusi strategia eli Espoo-tarina, jota valmisteltiin seminaareissa. Painotin käsittelyssä koulutuksen ja terveyspalvelujen hyvää tasoa sekä luonnonsuojeluun satsaamista entistä vahvemmin. Saimmekin kärkitavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen ja näitä toimia ajan myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana.

Tämän vuoden budjetissa näkyvät talouden sopeutustoimet, mutta me vihreät saimme kuitenkin varmistettua opetuksen tason ja lisäresursseja erityisopetukseen. Vanhusten hyvään hoivaan saatiin myös lisäyksiä budjettikäsittelyssä sekä Espoon sairaalan päivystysosaston toiminnan turvaamiseen. Myös tyttöjen talo, Laajalahden kirjasto ja Olarin uimahalli saatiin pelastettua lakkautukselta ja niiden jatkotoiminta turvattua. Harrastustoiminta, lukeminen ja lähiliikunta ovat tosi merkityksellisiä asukkaille. Puolustimme myös Soukan kirjaston jatkoa. Siitä saimme kirjattua päätöksen, että Soukan kirjaston toiminnan jatkamisesta toisissa tiloissa Soukan alueella tehdään selvitys. Lisäksi saimme vesistöjen suojeluun budjetissa lisämäärärahan. Espoolaisten rakastamien järvien ja vesistöjen kunnostus jatkuu entistä intensiivisemmin.

Tein viime vuonna aloitteet aurinkoenergian edistämiseksi, Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi, mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi sekä esitin panostusta liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin. Monia kuntalaisten asioita hoidin suoraan virkamiehille viestien esimerkiksi toiveita terveyskeskuspalvelujen parantamiseksi, esityksiä uhanalaisen kalaston suojelemiseksi, toimia Pohjois-Espoon hajuhaittojen vähentämiseksi, väylien hiekoituksen ja talvikunnossapidon parantamiseksi, asukkaiden puistonpenkkien sijoitustoiveita, roska-astioiden lisäystoiveita ulkoilureiteille jne.

Viime vuodelta nostan vielä uutisen, että hallinto-oikeus kumosi Jokisilta-kaavan. Olen iloinen, että oikeus päätti turvata arvokkaan kulttuurimaiseman. Kaava nimittäin hyväksyttiin valtuustossa vuosi sitten, jolloin tein asiaan palautusesityksen, joka ei saanut enemmistön tukea. Onneksi hallinto-oikeus punnitsi asiaa viisaasti. Muun muassa Espoon ympäristöyhdistys oli valittanut kaavasta, joka uhkasi tuoda korkeaa rakentamista herkkään maisemaan, Espoonjoen rannalle ja keskiaikaisen kirkon välittömään läheisyyteen.

Nuorena opiskelijana asuin Espoon keskuksessa. Kirkon vehreä ympäristö ja kulttuurimaisema on rauhallinen alue, jonne usein suuntasin kävelylle lastenrattaita työntäen. Alue on mielestäni Espoon kaupungin syntyhistorian kehto. En ollut kirjoittanut valtuuston kokoukseen puhetta, sillä usein puhun suoraan sydämestä. Olin kuitenkin muotoillut palautusesityksen, jonka esitin puheessani. Poimin tähän loppuun otteen valtuuston 16.11.2020 kokouksen pöytäkirjasta:

”Karimäki Hertellin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:

Valtuusto palauttaa Jokisillan asemakaavan uudelleen valmisteluun siten, että huomioidaan paremmin Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman kulttuuri- ja luontoarvot. Kaava-alue sijaitsee Espoon vanhan keskiaikaisen kirkon ja Pappilanmäen vanhojen huviloiden rakennuskannan välittömässä läheisyydessä.

Palautuksen aikana tutkitaan kaavan kevennystä, suunniteltujen 4-6 kerroksisten rakennusmassojen alentamista ja rakennuskannan siirtoa kauemmaksi joen rannasta. Tutkitaan myös rakentamisen sopimista ja sijoittelua kulttuurimaisemaan.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

Äänestyksessä valtuusto 18 äänellä 52 ääntä vastaan ja 5 äänestäessä tyhjää hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.”

Vaikka kokous hyväksyi asemakaavan, on hallinto-oikeus sen kuitenkin hylännyt ja hyvä niin. Myös tänä vuonna haluan päätöksissä turvata Espoon lähiluontoa ja kulttuuriympäristöjä.

Hyvää uutta vuotta 2022 kaikille! 🌟💞