tiistaina, syyskuuta 13, 2022

Valtuustossa talouskatsaus

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin eilen talouden osavuosikatsaus. Lisäsimme määrärahoja vanhuspalvelujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseen. Nämä ovat tarpeellisia ja inhimillisiä lisäyksiä, vaikka taloustilanne on haastava.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Olen erittäin huolissani pienituloisten ahdingosta. Meidän tulee auttaa kaikkein vähävaraisimpia selviytymään ankarasta talvesta. Kohonneiden sähkö- ja energialaskujen kanssa tuskailevat kaikki kuntalaiset. Olisi tärkeää, että asukkaat, yritykset ja taloyhtiöt saisivat asiantuntevaa energianeuvontaa entistä helpommin. Esitin valtuuston keskustelussa kaksi ao. toivomuspontta, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

”Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet lisätä kuntalaisille suunnattavaa energianeuvontaa, koska energian hinta uhkaa nousta rajusti.”

Kun henkilö on saanut päätöksen perustoimeentulotuesta Kelasta, hän voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Koska palvelu siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, on erityisen tärkeää varmistaa, etteivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten palvelut ja turva heikkene. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on voimaannuttaa ihmistä nousemaan pois köyhyydestä. Esitikin hyväksyttäväksi toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että huolehdittaisiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen maksatuksen sujuvuudesta aikuissosiaalityön palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueen vastuulle.”

torstaina, helmikuuta 17, 2022

Lautakunta esittää lisäresursseja rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn

Pyynnöstäni Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta otti eilisessä kokouksessaan käsittelyyn lisäasiana rakennusvalvonnan lupakäsittelyn tilanteen. Viime päivinä olen saanut useita huolestuneita yhteydenottoja asukkailta. Rakennuslupakäsittely on ruuhkautunut, ja kaupunki tiedotti sivuillaan, ettei toistaiseksi uusia lupahakemuksia oteta käsittelyyn. On kestämätön tilanne, etteivät kuntalaiset saa palvelua. Olen myös huolissani työntekijöiden jaksamisesta. Kuulimme selostuksen asiasta ja pohdimme ratkaisuja. Resurssipula toimialalla on ilmeinen.

Tein lautakunnan keskustelussa esityksen, jonka hyväksyimme yksimielisesti:

”Lautakunta kiinnittää vakavaa huomiota rakennuslupaprosessien ruuhkautumiseen ja työntekijöiden jaksamiseen. Lautakunta pyytää kiirehtimään virkojen täyttölupamenettelyä ja pyytää, että kaupunginhallitus pohtisi lisäresurssien kohdentamista rakennusvalvontaan lupakäsittelyjen suman purkamiseksi. Lautakunta myös suosittelee uusien virkojen perustamista.”

Lautakunta on jo syksyllä esittänyt huolen resurssien riittävyydestä, mutta nyt tilanne on kriittinen. Odotan nopeita ratkaisuja työn helpottamiseksi ja kuntalaisten palvelujen parantamiseksi rakennusvalvonnassa.

tiistaina, tammikuuta 25, 2022

Lämmin kiitos

Todella suuret kiitokset äänestäjilleni luottamuksesta! 🙏💚 Pääsin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon. Meillä on historiallinen, tärkeä tehtävä rakentaa uusi järjestelmä. On varmistettava Länsi-Uudenmaan asukkaille laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Otan innolla ja nöyrän kiitollisena tehtävän vastaan. Kiitos vielä äänestäjille, tukijoille ja tsemppareille, perheelle ja ystäville! Pidetään yhteyttä!

#aluevaalit #vihreät #länsiuusimaa #johanna385 #lämminkiitos

tiistaina, tammikuuta 11, 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointi turvattava

Lapset ja nuoret elävät hyvin poikkeuksellisia korona-sukupolven kokemuksia. Harrastukset ovat jääneet vähemmälle ja etäkoulu on lisännyt oppimisvajetta. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat nyt aikuisten tukea ja välittämistä. Erityisopettajan työssäni näen hyvän oppilashuollon vaikutuksen lasten hyvinvointiin. Moniammatillisessa yhteistyössä on voimaa ja siihen on panostettava aluevaltuustossa.

Tärkeät palvelut ovat lähellä. Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä oppilashuolto. Pidetään näistä kiinni. Varmistetaan perhekeskustoimintaa jokaisen kunnan alueelle. Lapsia ja nuoria on myös kuultava hyvinvointialueen toiminnassa.

Nuorisotutkimusseuran keräämän aineiston mukaan pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. On tärkeää, että ongelmiin tartutaan ajoissa ja matalalla kynnyksellä.

Haluan vaikuttaa aluevaltuustossa lasten ja nuorten valoisamman tulevaisuuden puolesta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava koronakriisin jälkihoidossa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385 #vihreät #terveyspalvelut #sosiaalipalvelut #lapset #nuoret

sunnuntaina, tammikuuta 09, 2022

Terveys ja hyvinvointi

Aluevaaleissa on kyse terveydestä ja hyvinvoinnista. Meillä monilla on kokemuksia siitä, ettei terveyskeskuksesta ole saanut nopeasti aikaa. Tähän tarvitaan muutos. Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Terveyskeskus on lähipalvelu, johon tulee päästä sujuvasti.

Palvelusetelit lisäävät asukkaiden valinnan vapautta. Aluevaltuuston on kuitenkin varmistettava, että julkisiin sotepalveluihin pääsee helposti ja vaivattomasti.

Usein hoidon viivyttäminen vain pahentaa terveysongelmia. Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.

Erikoissairaanhoito on pidettävä korkeatasoisena. Varmistetaan sujuvat palvelupolut ja nopea hoitoon pääsy. Palveluja tuottava henkilöstö on avainasemassa, kun puhutaan palvelujen laadusta. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mm. saada nopeasti lääkeresepti etävastaanotolla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää digitaalisia palveluja, eikä siihen pidä pakottaa ja tulee aina tarjota vaihtoehto.

Myös uusia innovatiivisia palveluja voidaan kehittää, kuten liikkuvat palvelut lisäämään palvelujen monipuolisuutta ja tarjontaa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385 #vihreät #terveyspalvelut #sosiaalipalvelut #pelastustoimi

torstaina, tammikuuta 06, 2022

Toteutetaan terapiatakuu!

Aurinkoisesta päivästä huolimatta moni kokee mielen ahdistusta. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveyden ongelmat uhkaavat myös nuorten hyvinvointia. Näin ei tulisi olla. Masennus, ahdistuneisuus ja muut mielen häiriöt voidaan tehokkaasti hoitaa, varsinkin jos hoitoa saa nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Aluevaltuuston tulee varmistaa, että mielenterveyshoitoon pääsee ja keskusteluapua on saatavilla. On toteutettava terapiatakuu.

OECD:n arvion mukaan mielenterveysongelmat kustantavat Suomelle 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti.

Koronapandemian aikana monen mielen hyvinvointi on heikentynyt. Varsinkin lapset ja nuoret ovat kärsineet pitkistä koulujen etäjaksoista sekä yhteisöllisten juhlien ja tapahtumien peruutuksista. Onkin vahvistettava mielenterveyttä tukevaa ja ongelmia korjaavaa työtä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden tehtävä. On panostettava yhteisölliseen toimintaan ja lisättävä harrastusmahdollisuuksia.

#mielenterveys #terapiatakuu #aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385

tiistaina, tammikuuta 04, 2022

Parempaa hoivaa vanhuksille

Tämä kuva on ajalta ennen koronaa. Olen ollut vapaaehtoistyössä useassa vanhusten hoivapalvelun yksikössä. Olen ollut mukana ulkoilemassa, pelaamassa ja juttelemassa ikäihmisten kanssa. Olen nähnyt, miten hoitajien työpäivä rakentuu lukuisista kohtaamisista ja kiireestä. Vanhusten hoitajien työssä on paljon lämpöä, mutta jatkuva kiire lisää riittämättömyyden tunnetta. Jokaisen vanhuksen luona haluaisi viipyä pidempään, kertoi minulle kotipalvelun hoitaja, jota seurasin mukana kierroksella.

Vanhusten hoiva on aliresursoitua tarpeeseen nähden. Kotihoitoon tarvitaan lisää palveluja. Myös vanhusten harrastustoimintaa tulee lisätä. Se kohottaa kuntoa ja piristää mieltä. Kun vanhus ei enää pärjää kotonaan, hänelle on taattava paikka kodinomaisessa palvelukodissa. Omaishoitajien tukea ja palveluja on parannettava, jotta he paremmin jaksavat tärkeässä tehtävässään.

Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa. Tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut, harrastukset, erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta, ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet: vanhusneuvolat. On vahvistettava hoitoketjun alkupäätä, ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #terveyspalvelut #vanhuspalvelut #hoiva #sosiaalipalvelut #johanna385