lauantaina, joulukuuta 22, 2018

Eduskunnan budjettikäsittelystä

Eduskunnassa viikon istunnoissa käsiteltiin valtion ensi vuoden budjettia. Opposition esitykset äänestettiin kumoon, mutta näillä esityksillä on ollut vaikutusta valtiovarainvaliokunnan ratkaisuihin. Ja keskustelu ohjaa tulevaa päätöksentekoa. Alla on käyttämäni yleispuheenvuoro. Nettisivuiltani löytyy lisää puheita luonnonsuojelusta, työllisyydestä, lapsiperheköyhyydestä, tieteestä, Porkkalan kansallispuistohankkeesta, Uudenmaan liikennehankkeista ja monesta muusta asiasta.

Arvoisa puhemies,

Nyt on pakko toimia ilmastotalkoissa. Mutta miksi hallitus jakaa avokätisesti ympäristölle haitallisia tukia? Fossiilisten polttoaineiden tuet ovat noin kolminkertaisia verrattuna uusiutuvan energian tukeen. Hallituksen tavoitteena on ylimitoitetut hakkuut, jotka puolittavat metsien hiilinielut vuoteen 2030 mennessä. Se heikentää luonnon lajirikkautta ja vähentää eliöstöä. Tutkijoiden mukaan kaikki hallituksen ilmastotoimet vesittyvät ja päästöt lisääntyvät.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee historiallisen nopeasti, mutta hallitus on puolittanut luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahan. Soidensuojelun täydennysohjelma on jo neljättä vuotta keskeytetty, vaikka monet linnut tarvitsevat suoympäristöä. On iso pettymys, ettei valtionvarainvaliokunta lisännyt Metso-ohjelman tukea tarvittavalle tasolle. Valiokunta osoitti pienen lisätuen suo- ja kosteikkoalueiden suojeluun.

Hallituspuolueet ovat jakaneet liikenteen joululahjarahat tiehankkeisiin. Mielestäni tämä yli 25 miljoonan euron lisäpotti on jaettu alueellisesti epätasa-arvoisesti. Uudellamaalla rahoitusta on saanut vain yksi hanke, riista-aita välille Vihti-Kirkkonummi Turku-Helsinki moottoritiellä. Se parantaa liikenteen turvallisuutta ja tarpeita on enemmänkin.

Uudenmaan alueen kevyen liikenteen hankkeiden rahoitus on ollut pitkään riittämätön. Hankkeita on olennaisesti nopeutettava monivuotisen teemapaketin kautta. Se parantaisi työ- ja koulumatkojen turvallisuutta sekä lisäisi arjen hyötyliikuntaa.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta liikenne on saatava paremmin raiteille. Uudellamaalla tarvitaan raiteita länteen, itään ja pääkaupunkiseudulle. Rantaradalle Karjaalle tarvitaan kunnostusta sekä kaksoisraiteita. Hankkeen ensimmäinen vaihe on Espoon kaupunkirata. Myös Porvoon suuntaan kaivataan lähijunaliikennettä. Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys on tärkeä hanke myös teollisuuden kuljetusten ja viennin kannalta.

Koulutus turvaa kestävän talouden ja ihmisten hyvinvoinnin. Hallitus ei kuitenkaan korjaa tekemiään jättileikkauksia tieteeltä, tutkimukselta, korkeakouluilta ja ammattikouluilta. Nuoret tuntevat olevansa hukassa, kun tulevaisuus näyttää kovin epävarmalta. Pääseekö opiskelemaan, saako valmistuttuaan töitä, pohtii moni. Helpottaisi paljon, jos toimeentulo olisi turvattu, mutta hallitus on leikannut historiallisen paljon opintotuesta.

Aktiivimalli leikkaa työttömän perusturvaa, vaikka hän olisi kuinka aktiivisesti hakenut työtä tai koulutusta. Työvoimapoliittista koulutusta ei ole tarpeeksi. Kaikkein kohtuuttomin tilanne on yli 55-vuotiaille työttömille, joille aktiivimalli on ollut pääsääntöisesti leikkaus.

Suomessa on 120 000 köyhää lasta, joiden perheissä on osattomuutta. Miltä tuntuu lapsesta, joka ei pääse retkille ja harrastuksiin kavereiden kanssa? Emme halua lasten luokkayhteiskuntaa. Köyhyys syrjäyttää. Silti perusturvan indeksijäädytykset jatkuvat, köyhimmille olennaisia tukia ei koroteta. Lapsiperheköyhyys kasvaa, eläkeläisköyhyys kasvaa. Moni pienituloinen eläkeläinen miettii, ostaako ruokaa vai lääkkeitä, kun raha ei riitä kaikkeen.

Tulevalle hallitukselle jää paljon korjattavaa. Mutta nostan vielä lopuksi muutamia asioita, mistä voi valtionvaraivaliokuntaa kiittää tehdyistä lisäyksistä. Liki 4 miljoonaa euroa saatiin kansallispuistojen retkeilymahdollisuuksien parantamiseen, joukossa mm. Torronsuo, Liesjärvi, Urho Kekkosen kansallispuisto sekä Repovesi. Hyvin tarpeellinen on myös hanke esteettömien luontokohteiden lisäämiseksi. Valiokunta antaa myös miljoonan euron tuen seuroille vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukeen.

Kiitän myös lisäystä avustajakoiratoiminnan laajentamiseen. Koira edistää ja ylläpitää vammaisen avustettavan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdyn myös valiokunnan vaatimukseen, että tarvitsemme krooninen väsymysoireyhtymä –taudin eli CFS taudin osalta kansalliset linjaukset tunnistamisessa ja hoidossa sekä sosiaalietuuksien myöntämisessä. Nyt monet potilaat ovat jääneet vaille apua ja hoitoa, mikä on täysin kestämätöntä hyvinvointivaltiossa. Tarpeeseen tulevat myös lisäykset saamen kielipesätoimintaan ja Saamen Kielitaltion toiminnan turvaamiseen sekä karjalan kielen elvytysohjelman jatkamiseen. Pidetään huolta kotimaisista vähemmistökielistä!

tiistaina, marraskuuta 20, 2018

Hyvää mielenterveysviikkoa!

Espoon valtuusto käsitteli eilen aloitettani psykiatrisen hoidon saatavuudesta. Hyvän keskustelun voi tiivistää siihen, että hoitoa on saatava paremmin ja matalalla kynnyksellä! Valtuusto hyväksyi myös toivomusponteni, jossa esitetään mielenterveyspotilaiden omaisille tukea, palveluja ja keskusteluapua.

Pinja Nieminen (vihr) kertoi keskustelussa päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistämisen merkityksestä. Nuorisovaltuutettu Joel Vanhanen toivoi lisää koulupsykologeja matalalla kynnyksellä.

Esittelypuheessani kerroin, että aloite on tehty, koska mielenterveyspalvelut ja -hoito ovat aliresursoituja. Vastauksen mukaan palvelua on lisätty. Mutta tilanne ei vielä ole kunnossa. Siitä kertovat lukuisat hätääntyneiden yhteenotot.

Joka viides lapsi tai nuori kärsii jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Niihin on puututtava ajoissa. Jokaisella lapsella pitää olla pääsy kouluterveydenhoitajan vastaanotolle hädän hetkellä. Tuttu hoitaja voi myös huomata, mikäli jokin painaa lapsen mieltä, vaikka lapsi olisi tullut vastaanotolle vatsakivun vuoksi.

Espoossa toimii nuorille mielenterveyspalveluja tarjoava Nuorisopoliklinikka (Nupoli). Kun nuori ottaa yhteyttä, asiantuntijat arvioivat nuoren tilanteen ja avun tarpeen. Haaste piileekin siinä, että Nupoli on liian aliresursoitu, tämä on näkynyt muun muassa aukioloajoissa. Kaikki apua pyytäneet eivät ole sitä saaneet. Lähtökohta kuitenkin on, että jokaisella apua hakevalla nuorella on hätä. Ja jokaisen yhteydenoton tulee johtaa nuoren kohtaamiseen ja tapaamiseen. Siinä selviää, onko tarvetta pitempiaikaiseen terapiaan tai tukeen.

Aikuisilla mielenterveyden ongelmista kärsivillä tilanne on heikko. Monet mielenterveyspotilaat ovat kertoneet, etteivät ole saaneet riittävästi apua hakeuduttuaan päivystykseen. He ovat saattaneet saada lääkitystä muutamaksi päiväksi pahan olon helpottamiseksi, mutta eivät ole saaneet ohjausta jatkohoitoon tai terapiaan.

Tähän tarvitaan muutos! Mielenterveyshäiriöt ovat todella yleisiä. Ja niistä voi toipua. Tarvitaan tukea myös omaisille ja perheille.

Mielenterveyspotilaiden omaiset ovat lujilla. Nuorten vanhemmat, lapsiomaiset, heillä on hätä ja tuska läheisistään. He tarvitsevat tukea tilanteeseen.

Esitin valtuuston hyväksyttäväksi toivomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Valtuusto toivoo, että mielenterveystyössä kehitettäisiin potilaiden omaisten tukea ja palveluja sekä tarjottaisiin kaikille perheenjäsenille keskusteluapua ja ennaltaehkäiseviä palveluja.”

Tämä on kansallinen hätä! Masennus vie Suomessa joka päivä 9 henkilöä eläkkeelle. Viime vuonna mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 45 vuotta.

Meillä ei ole varaa hukata nuoria ja nuoria aikuisia. Autetaan ajoissa!

sunnuntaina, lokakuuta 28, 2018

Asuntopolitiikkaa on kehitettävä –asuminen on liian kallista

Tarkastusvaliokunta on tehnyt suuren työn "Asuntopolitiikan kehittämiskohteet" tutkimusraportin ja asiantuntijakuulemisten pohjalta. Esitimme eduskunnalle kymmenen pontta ja suositukset, jotka tähtäävät kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseen. Lähiöiden kehittäminen on tärkeää sekä asuntojen sijainti joukkoliikenneyhteyksien varrella. Edellytämme, että kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa lisätään pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla seuduilla. Vauhditamme myös hometalkoita, vastuut rakentamisessa ja korjaamisessa on laitettava kuntoon.

Keskeistä on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusten uudistaminen ja uudet keinot kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen. MAL-sopimusten kestoa halutaan pidentää ja käyttöä laajentaa uusille kaupunkiseuduille. Maankäytön ja kaavoituksen edistämisellä on suuri merkitys tonttitarjonnalle. Ja riittävä tonttitarjonta on rakentamisen perusedellytys.

Pitkäjänteinen asuntopolitiikan kehittämissuunnitelma on tarpeen. Sillä on merkitystä pienituloisille ihmisille, jotta rahaa riittää ruokaan, harrastuksiin ja muuhun elämään. Sillä on merkitystä myös kaupunkien ja yritysten työvoiman saannille. Perheet tarvitsevat asuntoja, opiskelijoille tarvitaan lisää asuntoja ja ikääntyvälle väestölle esteettömiä asuntoja.

Kehittämisohjelman osana tarvitaan selvitys, kuinka elinkeino-, alue- ja koulutuspolitiikalla voidaan ennaltaehkäistä taantuvien alueiden asumisen ongelmia.

Tarkastusvaliokunnan mielestä Valtion asuntorahasto on säilytettävä jatkossakin itsenäisenä rahastona. Se toimii kohtuuhintaisen asuntotuotannon puolesta niin korkea- kuin matalasuhdanteissa. Uutena keinona asuntotuotannon edistämiseksi esitämme sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia.

Tärkeää on myös jatkaa home- ja kosteustalkoita, joita valiokunta vauhdittaa uudella ponnella. Esitämme, että rakentamisen ja rakennusten käytön laatua selkeästi parannetaan sekä valvontaa ja vastuita selkeytetään. Lisäksi on selvitettävä, minkälaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat.

Laajassa mietinnössä olemme huolissamme kehityksestä, joka ajaa asuinalueiden eriytymiseen. Hyvät lähipalvelut, joukkoliikenne, mahdollisuus harrastaa ja virkistäytyä lähimetsissä on oltava lähiöpolitiikan keskiössä. Asuinalueiden viihtyvyyteen on panostettava. Ja sosiaalista asuntotuotantoa on tärkeää sijoittaa eri paikkoihin.

Asunnottomien yötä vietettiin juuri muistuttamaan heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme. Jokainen tarvitsee katon päänsä päälle. Ongelma keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa asuminen on kallista. Valiokunta korostaa, että panostuksia tulee lisätä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Asumisneuvonta on toimiva keino. Pikavippitoimintaa on suitsittava ja myös sosiaalipolitiikalla ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon tarjonnalla on merkitystä asunnottomuuden ehkäisyssä.

Opiskelijoiden asuntotilanne on hälyttävä. Pääkaupunkiseudulla HOASin opiskelija-asuntoihin oli vuoden 2018 elokuussa jonossa yli 10 000 hakijaa, joista noin neljäsosa sai asunnon ensi vaiheessa. Tuoreen selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla tulee lisätä opiskelija-asuntoja vähintään noin 6000 asunnolla kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös ilmastonmuutoksen torjuntatoimien vaikutuksiin asuntopolitiikkaa kehitettäessä. Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kunnat voivat vaikuttaa päästöihin maankäyttöä ja liikennettä koskevilla ratkaisuilla, rakentamisen ohjauksella, hankinnoilla, jätehuollolla ja neuvonnalla. Keskeistä on vaikuttaa MAL sopimusten kautta kestävän yhdyskuntarakenteen syntymiseen.

Tasapainoisella ja pitkäjänteisellä asunto- ja aluepolitiikalla on mahdollista toisaalta turvata kasvavien alueiden riittävä asuntotarjonta ja toisaalta vastata taantuvien alueiden ongelmiin.

Tässä vielä linkki tarkastusvaliokunnan yksimieliseen mietintöön: "Asuntopolitiikan kehittämiskohteet"

keskiviikkona, lokakuuta 10, 2018

Uuden vammaispalvelulain on turvattava palvelut ja yhdenvertaisuus

Eduskunta on aloittanut uuden vammaispalvelulain käsittelyn. Lähetekeskustelussa ministeri Saarikko kunnioitti Kalle Könkkölän muistoa ja kiitti hänen elämäntyöstään vammaisten oikeuksien puolesta.

Uudistettua vammaispalvelulakia on odotettu ja valmisteltu kauan. Sen on turvattava hyvä arki ja osallisuus vammaisille ihmisille. Lain on oltava YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukainen ja kohdeltava tasaveroisesti eri vammaisryhmiä. On tärkeää, ettei pelkästään vamma määritä palveluja, vaan yksilölliset tarpeet. Tämä on myös hallituksen esityksen henki, mutta lain yksityiskohdat on käsiteltävä huolella.

Hyvää laissa on se, että siinä tuodaan maksuton varhaiskasvatus vammaisille lapsille. Välttämättömien palvelujen onkin oltava maksuttomia. Palvelujen on myös turvattava esteettömyys ja mahdollistettava osallistuminen työhön ja harrastuksiin.

Vammaisten lasten laitosasuminen on lisääntynyt, sillä nyt perheet eivät saa riittävästi tukea ja kotiin vietäviä palveluja. Lapsen paikka ei ole laitoksessa. Vammaisten lasten palveluista on säädettävä laissa. Niille, jotka eivät voi syystä tai toisesta asua kotonaan, tarvitaan kodinomaisia hoivakoteja laitosten sijaan.

Vammaisjärjestöjen ”operaatio itsenäinen elämä” -hanke korostaa vammaisen omaa toimintakykyä ja siihen liittyvää henkilökohtaista apua. On tärkeää, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli on jokaisen sitä toivovan käytössä. Lähetekeskustelussa tätä kiiteltiin ja myös sitä, että avustajapalvelut turvataan, vaikkei vammainen itse haluaisi toimia työnantajana. Jokaisen vaikeasti vammaisen on saatava avustaja päivittäisiin rutiineihin, pukeutumiseen, syömiseen, liikkumiseen, peseytymiseen, harrastuksiin, työhön ja opintoihin.

”Ei myytävänä kansalaisaloite” on vielä eduskunnan käsittelyssä. Aloite tarvitsee meidän kaikkien tuen ja suojelun. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, elämänmittaisten asumisen palvelujen tarpeessa olevat, tarvitsevat tutut hoitajat ja turvallisen ympäristön. Ei ole kestävää muutaman vuoden välein kilpailuttaa palvelun tuottajaa, jolloin hoitajat vaihtuvat yhdessä yössä. Hankintalakiin tarvitaan kirjaus, ettei herkkiä vammaisten välttämättömiä palveluja tarvitse kilpailuttaa.

Välttämätön hoiva ja huolenpito on tärkeää, kuin myös ihmisten seura, yhteisöllisyys ja lämpö. Luin juuri kirjan, jossa vaikeasti vammaisen nuoren äiti kertoo kokemuksistaan. Liikuntakyvyttömille nuorille oli tärkeää asua kodinomaisesti, mutta yhdessä. He halusivat yhteisiä ruoka-, kahvi- ja pelihetkiä yhteistilassa ja oman huoneen. Kun yöllä pitää kääntää kylkeä, on hoitajan oltava auttamassa. Tietokoneiden maailma tarjoaa mahdollisuuksia tehdä luovia töitä, tarinoita ja maalauksia, vaikka kädet eivät toimisi.

Meillä on velvollisuus lähimmäisinä varmistaa, että kaikkein heikoimmista huolehditaan. Lain on turvattava vammaisten ihmisten oikeusturva ja subjektiivinen oikeus palveluihin.

Yksi vapautta ja hyvinvointia tukeva elementti on yhteiskunnan tarjoamat kuljetuspalvelut vammaisille soveltuvalla esteettömällä ajoneuvolla. Pitkään voimassa ollut 18 taksimatkaa kuussa on aivan liian vähän. On tärkeää, että kuljetuspalveluiden käyttöalue laajenisi työhön, opiskeluun ja osallisuutta edistävään toimintaan.

Vammaispalvelulaki on valtavan suuri kokonaisuus, sen yksityiskohtiin on vielä huolella tutustuttava. Mutta jo nyt on selvää, että korjattavaa on. Vammaisjärjestöjen mukaan subjektiivisten oikeuksien oikeusturvaa heikennetään, sillä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Tätä ei voi hyväksyä.

Uudistuksen alkuperäinen säästötavoite, 61 miljoonaa euroa, on pienentynyt noin 15 miljoonaan euroon. Voidaan silti perustellusti kysyä, miksi kaikkein heikoimmilla olevilta halutaan säästää? Hallitus on kurittanut köyhiä, kuten takuueläkeläisiä, pienituloisia ja paljon lääkkeitä käyttäviä muutenkin. Vammaispalvelulain oikeudenmukainen voimaan saattaminen vaatii pikemminkin lisäresursseja.

Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan, vaikka hallituksen sote-esitys kaatuisi. Hallitus ennakoi esityksessä maakunnan roolia, mutta vammaisten oikeuksia parantavat palvelut on turvattava nyt.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (Vamyt) järjestää keskustelutilaisuuden vammaispalvelulaista 23.10. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Lisätietoja ja ohjelma löytyy linkin takaa, Kehitysvammaliiton sivuilta:
Keskustelutilaisuus vammaispalvelulaista

maanantaina, lokakuuta 08, 2018

IPCC ilmastoraportin viesti vaatii tekoja nyt

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime yönä raporttinsa. Se vahvisti monen tunteen viime kesien helteiden ja metsäpalojen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Sinisen planeetan elinolojen turvaaminen lapsillemme vaatii isoa muutosta ihan kaikkeen, elämäntapaamme, energiantuotantoon, liikkumiseen.

IPCC:n mukaan ilmaston rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita, kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia yhteiskunnissamme. Näissä muutoksissa on syytä onnistua, sillä kahden asteen lämpeneminen olisi IPCC:n mukaan huomattavasti suurempi riski ekosysteemeille ja ihmisten hyvinvoinnille. Jo nyt olemme nähneet eliöiden levittäytymisessä muutoksia ja kuudes sukupuuttoaalto hävittää lajeja ennätysvauhtia.

Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, estää pienten saarivaltioiden katoaminen veden alle, turvata pohjoinen arktinen luonto ja jää, varmistaa neljä vuodenaikaa Suomeen, on toimittava kuten IPCC kehottaa. Koko ihmiskunnan on irtauduttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Teollisuusmaiden pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa.

Suomessa on luovuttava kivihiilen, turpeen ja polttoöljyn käytöstä 2020 luvulla ja maakaasusta 2030 luvulla, ovat vihreät jo linjanneet. Lisäksi on otettava käyttöön lentovero. IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Sipilän hallitus aikoo lisätä metsien hakkuut niin korkealle tasolle, että se puolittaisi hiilinielumme 2030 mennessä. Se on yhtä paha asia ilmastolle kuin päästöt.

Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti. Hakkuut voidaan pitää nykyisellä tasolla, muttei lisätä niitä. Metsäteollisuuden on jatkettava uudistumista, sillä puusta tarvitaan uusia kestäviä tuotteita, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Tarvitsemme Suomeen ilmastoa suojelevan metsityskampanjan. Lisätään suojelualueita, mikä vaatii suojelualueiden hankintarahojen tuntuvaa korotusta. Kannustetaan metsänomistajia kasvattamaan metsänsä hiilinielua. Myös kouluihin voisi lanseerata valtion tukeman puiden istutuskampanjan.

Maanviljelyksessä tarvitaan entistä enemmän huomiota maaperän hiilivarastojen kasvattamiseen. Sillä on merkitystä myös maan kasvukunnolle. Esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista on kehitetty hyvää maanparannusainetta ja lannoitetta pelloille. On syytä muistaa sekin, että IPCC:n raportti edellyttää meiltä kuluttajilta isoa muutosta. On kulutettava vähemmän ja harkiten. On luovuttava liiasta lihan syönnistä, lisättävä tuntuvasti kasvisproteiinia ruokavalioon.

Kolmas maaperän hiilensidontakyvyn parantamispotentiaali liittyy soiden ennallistamisen. Meillä on aikoinaan ojitettu paljon soita, jotta saataisiin metsille kasvumaata. Osa ojituksista oli harkitsemattomia ja johtikin hyvin kitualiaasti puuta tuottavaan metsämaahan. Juuri nämä suot on ennallistettava nopeasti tukkimalla ojat. Kun suoluonto alkaa elpyä, suo sitoo turpeeseen hiiltä ilmasta.

Meillä on toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Sen IPCC meille lupaa, jos tartumme toimeen heti. Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitellaan globaalia 1,5 asteen lämpenemistä, mutta maiden antamat lupaukset johtaisivat nyt 3 asteen lämpenemiseen. Juuri tästä syystä ihan jokaisen maan on osallistututtava talkoisiin. Me Suomessa emme voi tehdä vähemmän ja kiemurrella irti tavoitteista. Meidän on tehtävä kaikkemme ja enemmänkin.

torstaina, lokakuuta 04, 2018

Hyvää eläintenpäivää!

Tänään maailman eläinten päivänä vihreät julkistivat puoluevaltuuskunnassa hyväksytyn eläinpoliittisen linjapaperin. Haluamme rakentaa maailmaa, jossa eläimiä arvostetaan ja niistä pidetään huolta nykyistä paremmin. Linjapaperi vaatii eläinten itseisarvon tunnustamista ja lainsäädännön uudistamista niin, että se vastaa eläinsuojelun haasteisiin ja pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon eläinten tarpeista.

Jokaista eläintä on kohdeltava hyvin. Riippumatta siitä, aiheuttaako eläin ihmiselle huvia, hyötyä vai haittaa, kaiken kärsimyksen aiheuttamista on vältettävä kaikin keinoin. Eläimet eivät ole tuotannontekijöitä, hyödykkeitä tai viihdykkeitä, vaan tuntevia yksilöitä ja yhdenvertaisesti oikeutettuja elämään tällä maapallolla.

Vihreiden mukaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista on tingitty tuottavuuden nimissä. Eläinten hyvinvoinnin parantamiselle on kuitenkin suuren yleisön tuki, sillä Eurobarometrin mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa parempaa kohtelua tuotantoeläimille.

Lainsäädännön on vastattava eläinsuojelun haasteisiin. Lainsäädännön muutostarpeet koskevat niin lemmikkejä, tuotantoeläimiä kuin luonnonvaraisia eläimiä. Me vihreät haluamme riittävän kunnianhimoisen eläinsuojelulainsäädännön, jossa kielletään eläinten vapautta ja liikkumista voimakkaasti rajoittavat tuotantotavat, kuten parsinavetat, porsitushäkit ja häkkikanalat sekä kipua aiheuttavat toimenpiteet. Myös turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla. Lainsäädännöllä on myös puututtava eläinjalostuksen ongelmiin ja muihin vakaviin eläintuotannon ongelmiin.

Ihmiset ovat levittäytyneet maailman joka kolkkaan ja se asettaa villieläimet yhä ahtaammalle. Luonnovaraisten selkärankaisten määrä on romahtanut alle kymmeneen prosenttiin kaikkien yhteenlasketusta painosta.

Käynnissä on ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, jonka pysäyttämiseksi myös Suomen on toimittava. Ihmisen aiheuttamat ympäristötuhot, saastuminen ja ilmastonmuutos vaarantavat luonnonvaraisten eläinten elinympäristön. Meidän on myös poistettava riistaeläinluokituksesta uhanalaisiksi, vaarantuneeksi ja silmälläpidettäviksi luokitellut lajit ja siirrettävä ne suojeltavaksi ympäristöministeriöön siihen asti, että lajin kanta on taas kestävällä tasolla.

Lue koko eläinpoliittinen linjapaperi osoitteessa: https://www.vihreat.fi/elainpolitiikka

maanantaina, heinäkuuta 23, 2018

KELA kyytien kaaos korjattava heti!

Olen saanut paljon viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet ajoissa Kela-kyytiä hoitoon. Tämä potilaiden terveyden vaarantava Kela-kyyti kaaos on korjattava! Syy tähän on heinäkuussa käyttöönotettu uusi järjestelmä, jonka taustalla on liikennepalvelulain uudistus ja sairausvakuutuslain muutos. Opposiotion paremmat ehdotukset kaatuivat valitettavasti äänestyksissä. Nyt on ilmennyt vakavia puutteita Kelan korvaamissa terveydenhuollon matkoissa koko Suomessa. Esimerkiksi Uudenmaan alueelta tulleiden asukkaiden viestien mukaan järjestelyihin varattujen autojen määrä ei riitä alkuunkaan tarpeeseen. Pyörätuolilla liikkuvat tarvitsevat invataksia ja siihen asianmukaista kalustoa. Välillä Kela-kuljetukset sairaaloihin ovat peruuntuneet tai niitä on saanut odottaa useita tunteja. Tämä on hyvin vaarallista esimerkiksi syöpä- tai dialyysipotilaille. Kelan korvaamat matkat ovat välttämättömiä terveydenhoidon matkoja. Uudistus on vaarantanut myös vanhusten ja vammaisten hoitoon pääsyn.

Tilanne on niin vakava, että siihen on puututtava pikaisilla ohjeistuksilla ja lainsäädäntömuutoksilla. Hallituksen on korjattava tilanne heti. Jätin viime maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen: ”Mitä hallitus tekee Kelan korvaamien taksimatkojen turvaamiseksi, jotta ihmiset saavat ajoissa tarvitsemansa kyydit ja miten hallitus korjaa uudistustensa johdosta seuranneet puutteet Kela-kyytien toimivuudessa?”