sunnuntaina, kesäkuuta 06, 2021

Mitä olen saanut aikaan valtuutettuna

Valtuustokauden lähestyessä loppuaan on hyvä pysähtyä kuluneeseen kauteen, mitä olen saanut aikaiseksi. Hyvät peruspalvelut tarvitaan lähelle asukasta: luotettavat terveyspalvelut, hyvät koulut, päivähoito, vanhusten hoiva, kirjastot ja liikuntapaikat. Viheralueet ja rannat on suojeltava kuntalaisten ulkoilualueina. Ympäristön suojelua edistetään lisäämällä joukkoliikennettä ja kierrätystä sekä suosimalla uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta olen toiminut puhein ja teoin valtuustossa. Olen puolustanut kaupunkisuunnittelulautakunnassa lukuisia viheralueita eri puolilla Espoota. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan esitimme vihreän vaihtoehdon, joka olisi sosiaalisesti kestävämpi ja huomioisi herkän luonnon ja ilmaston.

Valtuustokysymykseni Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen suojelemiseksi vauhditti Espoonjoen suojeluohjelman toteutusta. Valtuustoaloitteeni pohjalta toteutui myös yleinen grillipaikka Rantaraitille. Matinlahden rannan grilli avattiin kesällä 2020. Alkuvuodesta 2021 jätin valtuustoaloitteen aurinkoenergian edistämiseksi. Gumbölenjokeen on avattu upea kalatie, jotta taimen pääsee kutemaan. Tästä esitin aloitteen jo vuonna 2012.

Espoon kaupungilla olen mukana työryhmässä, jossa edistämme kilpailukykyä, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työn tuloksena syntyi pienhankintaneuvontaa yrityksille ja Yrityskylä -oppimisympäristö lapsille. Kehitysohjelman toimenpiteillä parannetaan kaupungin mahdollisuuksia saada verotuloja, parannetaan palveluja ja lisätään hyvinvointia uusien teknologioiden kautta. Työryhmässä on edistetty nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Aloitimme projektin nuorten työllistämiseksi keikkatöihin ja hanke on edennyt koko kaupungin tasoiseksi toiminnaksi. Myös asukasyhdistykset voivat työllistää nuoria Jobsin kautta ja kaupunki maksaa nuorten palkan. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi työryhmä on rahoittanut projekteja, joissa työttömille on räätälöity koulutusta ja työssä oppimissa yritysten kanssa. Yksi esimerkki on Digipore -hanke, jossa on koulutettu työttömiä koodareita, joilla on potentiaalisia kykyjä, mutta koulutus puuttuu. Työryhmän muut painopisteet liittyvät innovaatioalustojen edistämiseen sekä erilaisten tapahtumien ja matkailun edellytysten parantamiseen. Olemme teettäneet selvityksen alustatalouden mahdollisuuksista. Espoossa on onnistuneesti koottu yrityspalvelut Business Espoo -palvelukonseptiin yhden luukun alle vuodesta 2020 lähtien.

Budjettineuvotteluissa vihreä valtuustoryhmä tekee sinnikkäästi työtä sen eteen, että lapset, sairaat ja vanhukset saavat riittävästi hyvää hoitoa. Koulujen hyvä taso on vihreille tärkeää. Muita prioriteetteja on terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, joukkoliikenne ja heikompiosaisten, kuten vammaisten palvelut. Kunnan taloutta ja omaisuutta on hoidettava järkevästi turhaa tuhlaamista välttäen. Lähikulttuuria tarvitaan ja pienet lähikirjastot ovat tärkeitä. Kunnossapitoon ja korjaamiseen on panostettava ja homekoulut korjattava.

Olen esittänyt budjettialoitteessa määrärahaa siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen väistötiloiksi. Olen tehnyt valtuustokysymyksen terveellisten ja turvallisten väistötilojen puolesta. Olen myös ollut jatkuvasti yhteydessä kaupungin virkamiehiin, kun asukkailta on tullut viestiä oireilusta opetustiloissa. Olen viestinyt aktiivisesti asukkaiden huolia virkamiehille. Viestejä tulee eri palveluista, puiden kaadosta, lumen aurauksesta jne. Olen myös jatkuvasti vaatinut kaupungin virkamiehiltä torjunta-aine glyfosaatin käytön lopettamista, mistä jätin valtuustokysymyksen vuonna 2017.

Olen esittänyt raha-aloitteissa määrärahaa mm. palstaviljelyn turvaamiseksi Espoossa, nuorten mielenterveyspalveluihin, taidekasvattajien palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen, vuorohoitopaikan tarjoamiseksi pienille koululaisille, lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotipalveluun, omaishoitajien tukeen sekä meritaimenen suojeluun. Vuonna 2021 jätin budjettialoitteen mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi. Korona-aika on lisännyt myös asukkaiden ulkoilua lähimaastossa, joten esitin määrärahaa liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin, määrärahaa roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille sekä lisämäärärahoja Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi.

tiistaina, toukokuuta 25, 2021

Osaava ja rohkea

Olen kahden nuoren äiti ja perheessämme on monirotuinen rescuekoira. Espoon valtuutettuna olen toiminut ympäristönsuojelun ja hyvinvoinnin eteen sekä lasten ja nuorten parasta ajatellen. Olen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen ja mukana työryhmässä, jossa edistämme innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Harrastan yhteiskunnallisten asioiden lisäksi ulkoilua, jumppaa ja kuntosuunnistusta. Espoolaiset rakastavat lähiluontoa. Suojellaan viheralueet, lähimetsät ja vesistöt.

Työskentelen laaja-alaisena erityisopettajana. Opetan matematiikkaa, äidinkieltä ja kieliä. Koulutukseltani olen kemian tekniikan diplomi-insinööri. Espoossa on tärkeää turvata opetuksen laatu ja asukkaiden terveys. Korona on jättänyt jälkeensä korjattavaa hyvinvointivelkaa. Huolehditaan kuntataloudesta, tulopohjasta ja työllisyydestä. Huolehditaan myös ihmisiä tukevista palveluista, kuten mielenterveyspalveluista ja koulutuksesta.

Olen aktiivinen ja osaava poliitikko, jolla on pitkä kokemus eduskunnasta ja valtuustotyöstä. Aloitteitteni pohjalta ovat toteutuneet muun muassa Gumbölenjoen kalatie ja yleinen grillipaikka rantaraitille. Äänestämällä minua saat palvelukseesi valtuutetun, joka näkee sydämellä ja toimii ahkerasti joka päivä.

lauantaina, toukokuuta 22, 2021

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit pidetään 13.6.2021. Ennakkoäänestys on ajalla 26.5-8.6. Voit äänestää minua jatkamaan työtä valtuustossa numerolla 143.

💚 Vihreä Espoo on monipuolinen kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja helppo liikkua.
💚 Turvataan opetuksen laatu ja asukkaiden terveys.
💚 Huolehditaan kuntataloudesta, tulopohjasta ja työllisyydestä.
💚 Suojellaan lähimetsät ja vesistöt.

Lue lisää tavoitteistani täältä: Vaaliteemat 2021.

Vaalivideoni löytyy YouTubesta: Johanna 2021 vaalivideo.

sunnuntaina, huhtikuuta 11, 2021

Bobita kotona 3 vuotta

Kuvia kolmen vuoden takaa. Pieni kullanmuruni lensi Romaniasta Suomeen, rakastetuksi kotikoiraksi. Meidän lempeä ja viisas Bobita, seniori-ikään ehtinyt herrasmies. Tassun anto onnistuu suomeksi ja romaniaksi (dao laba). Ulkoillessa hän tietää mihin kääntyä, kun sanon oikealle tai vasemmalle. Saa paljon rapsutuksia ja kohtuullisesti herkkuja. Kiitos rescueyhdistys Kulkurit, että sain adoptoida Bobitan!

#rescuekoira #seniorikoira #bobita #nallukka #kolmevuottakotona #throwback

perjantaina, helmikuuta 26, 2021

Silta koronakriisin ylitse

Monet ovat väsyneet ja ahdistuneet pitkittyneeseen koronakriisin. Jaksetaan tsempata vielä. Uskotaan, että koronan jälkeen tulee ilon ja toimeliaisuuden aika, uusi nousu. Koronakriisin jälkeen on myös korjattava vauriota toimenpitein ja päätöksin. Myös akuuttiin hätään tarvitaan tukea nyt.

Väestön rokottaminen on olennaista. Ensi viikolla Espoossa alkavat yli 75-vuotiaiden koronarokotukset. Rokotustahtia tulee nopeuttaa. EU:n on nopeutettava rokotteiden valmistusta ja jakelua! Espoon päättäjänä saan viestiä ja huolta niistä, jotka kuuluvat riskiryhmiin, mutteivät vielä ole rokotusvuorossa, kuten vaikeasti vammaiset. Vien tätä viestiä kaupungin johtoon.

Monet ikäihmiset elävät eristyneinä pelon vallassa. Nuoret ovat poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa. Opinnot ovat vaikeutuneet etäopinnoissa, kontaktit ystäviin vähentyneet. Nuorille tarvitaan toivoa tulevaisuuteen, apua ja terapiaa. On taattava peruskoulun hyvä taso, koulutukseen pääsy ja mahdollisuus työharjoitteluun.

Koronan jälkeen tarvitaan jälleenrakennusta. Tukea tarvitaan myös kriisiajan hätään, kuten satsauksia terapiaan. Tarvitaan apua ja tukea nuorille, jotka elävät hämmentävää ja yksinäistä etäaikaa. Koulutuksessa on lisättävä erityisopetusta ja autettava kaikkia nuoria kirimään oppimisvajetta kiinni. Toimeentuloa menettäneille yrittäjille sekä kulttuurialan toimijoille tarvitaan tukea selvitä vaikeiden aikojen ylitse. Tukea tarvitaan kaikille, jotka ovat ahdistuneet eristyksestä.

Sinä, joka kamppailet päivästä toiseen jaksamisen äärirajoilla, kantaen huolta läheisistä vanhuksista ja nuorista. Olet tärkeä, sinua tarvitaan. Nuoret kokevat ennen näkemättömän koronasukupolven kokemuksia. Maailma on muuttunut, mutta me selviämme tästä yhdessä.

perjantaina, tammikuuta 22, 2021

Espoon alkuperäiset meritaimenkannat turvattava

Valtuustokysymys meritaimenkantojen turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä käsiteltiin valtuuston kokouksessa 7.12.2020. Vastauksen perusteella Espoonjoen suojelusuunnitelman toteutusta nopeutettiin. Joten valtuustokysymys edisti kalaston suojelua Espoossa. :) Lue lisää alla olevasta valtuustopuheestani. Esittämäni toivomus Espoonjoen suojelusuunnitelman päivityksestä hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Suomessa on kymmenisen jokea, joissa on alkuperäinen meritaimenkanta. Sekä Espoonjoessa että Mankinjoessa vaeltaa taimenkanta samoja reittejä kuin satoja vuosia sitten. Nämä vesistöt ovat kulttuurihistoriallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita.

Tekninen lautakunta kehottaa lausunnossaan ympäristökeskusta neuvottelemaan verkkokalastuskiellosta Espoonlahdelle. Lisäksi lautakunta kehottaa kiirehtimään aloitevastauksessa mainittuja toimenpiteitä.

Vastauksessa ilmenee vesistöjen ekologinen tila ja ravinnekuormitus. Espoonjoen tila on fosforipitoisuuden perusteella vain tyydyttävällä tasolla. Myös Mankinjoen valuma-alueella on ravinnekuormituksesta aiheutuvia haasteita.

Meritaimenkantojen suotuisan suojelun tila varmistetaan mm. Espoonjoen ja Mankinjoen vaellusesteiden poistolla sekä elinympäristöjen kunnostuksilla.

On keskeistä, että suurilta, haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavilta, hankkeilta edellytetään vesi- tai ympäristösuojelulain mukaista lupaa sekä ympäristövaikutusten arviointia. Raskas junavarikko ei näkemykseni mukaan sovi Luoma-Mankin arvokkaaseen luonto- ja kulttuuriympäristöön.

Aloitevastauksessa on annettu myös selvitystä hulevesisuunnitelmien tärkeydestä maankäytössä ja kaavoituksessa.

Vuonna 2008 laaditussa Espoonjoen suojelusuunnitelmassa esitettiin toimenpiteiksi Espoonjoen peratun uoman palauttamista luonnontilaiseksi, monivaikutteisten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamista valuma-alueelle sekä Bodominjärven säännöstelypadon muuttamista kalayhteyden mahdollistavaksi tekokoskikynnykseksi.

Työ on vielä kesken. Vuonna 2017 päivitettiin Espoonjoen, Glimsinjoen, Glomsinjoen ja Mankinjoen varsien peltojen suojavyöhykesuunnitelma ja kartoitettiin sopivia paikkoja kosteikoille ja laskeutusaltaille.

Mankinjoen vesistössä tavoitteena on mahdollistaa vaelluskalojen esteetön nousu Gumbölenjokea Nuuksion Pitkäjärveen saakka. Kalojen nousu on aiemmin pysähtynyt Gumbölen Myllykosken patoon, johon on juuri valmistunut hieno kalatie.

Vaellusesteiden poiston jälkeen huomio kiinnittyy kutusoraikkojen kunnostamiseen. Gumbölenjoen sivupuroa, Karhusuonpuroa, on kunnostettu Espoon ympäristöyhdistyksen, Virtavesien hoitoyhdistyksen ja paikallisen omakotiyhdistyksen yhteistyöllä luoden taimenille kutusoraikkoa. Yhdistykset, kuten Virtavesien hoitoyhdistys, toteuttavat taimenistutuksia ja kutusoraikkokunnostuksia myös muissa Espoon puroissa ympäristökeskuksen tukemana.

Esitän lopuksi valtuuston hyväksyttäväksi seuraavan toivomuksen:

Toivomus

Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet päivittää Espoonjoen suojelusuunnitelmaa.

lauantaina, joulukuuta 05, 2020

Espoon budjetista 2021

Espoon valtuusto päätti juuri vuoden 2021 budjetin. Alla puheenvuoroni kokouksessa. Hyvää viikonloppua ja Suomen itsenäisyyspäivää kaikille! 🕯🕯💙

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Valtiovarainministeriö arvioi, että maamme BKT supistuu kuluvana vuonna 4,5 prosenttia. Tänä syksynä kuntatalouden näkymät ovat poikkeuksellisen haastavat. Koronaepidemian pitkittyessä on jouduttu tekemään sopeutusta Espoon talouteen.

Asukkaiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen on keskeistä, joten koronarajoitukset ovat tarpeellisia. On muistettava, että taudin etenemistä hillitsevät rajoitustoimet lisäävät asukkaiden tuen tarvetta. Koulunkäynti on vaikeutunut. Se lisää nuorten ahdistuneisuutta. Työllisyystilanne on heikentynyt ja varsinkin monet yrittäjät ovat todella lujilla. Siksi on tärkeää, että panostetaan ennaltaehkäisevään tukeen ja säilytetään peruspalvelut laadukkaina. Pienet lapset tarvitsevat turvallisen koulutien lähikouluun. Lasten ja nuorten koulutus on oltava suojeluksessamme jatkossakin. Lähikirjastot parantavat yhteisöllisyyttä ja ne on säilytettävä nyt ja tulevaisuudessa.

Moni ikäihminen kokee korona-aikana kouriintuntuvasti yksinäisyyttä. Koronan vuoksi tapaamiset läheisten kesken ovat vähissä. Meillä päättäjillä on vastuu turvata mahdollisimman kattavat ja laadukkaat vanhuspalvelut, kotiin vietävät palvelut ja hoivakotien hyvä taso.

Jotta voimme turvata palvelut asukkaillemme, huolehditaan myös kuntatalouden tulopohjan kasvattamisesta. Haastan Espoon päättäjät tekemään päätöksiä huomioiden vaikutus pienyritysten toimintamahdollisuuksiin. Meidän on kyettävä lisäämän kaupungin hankintoja pienyrityksiltä ja karsittava yritystoimintaa vaikeuttavaa byrokratiaa. Huolehtimalla pienyritysten toimintaedellytyksistä turvaamme espoolaisten työllisyyttä ja hyvinvointia.

Espoossa on upea luonto, jota on vaalittava vaikeinakin aikoina. On huolehdittava suojelualueista ja turvattava lähimetsien säilyminen kaupunkisuunnittelussa. Metsäretkeily on korona-aikaankin turvallista ja edistää monin tavoin terveyttä. Espoossa on myös upea vesistö: merenrannat, järvet ja jokivesistö. Espoon Keskuksen sydämessä virtaava Espoonjoki sekä Mankinjoki sisältävät myös poikkeuksellisen aarteen, alkuperäisen meritaimenkannan.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan toivomuksen.

Valtuusto toivoo, että Espoon jokivesistöjen suojeluun ja kunnostuksiin kohdennetaan määrärahoja, jotta voidaan turvata virtavesiluonnon hyvä ekologinen tila ja uhanalaisten meritaimenten kantojen kasvu.