keskiviikkona, toukokuuta 20, 2020

Vihreiden vaihtoehto Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan ilmastovaikutukset on arvioitava huolella. Asukkaiden palvelut ja luontoarvot on turvattava, niitä puolustimme kaavan käsittelyssä. Vihreiden kaupunginhallituksessa tekemä esitys, vihreä vaihtoehto, löytyy ao. linkin takaa. Seuraavaksi kaava on menossa nähtäville, jotta siihen voi tutustua ja lausua palautetta. Vihreä vaihtoehto perustuu seitsemään pointtiin:

1.) Mynttilän metsän luontoarvojen turvaaminen
2.) Suojelualueiden lisääminen
3.) Viiskorven rakentamistehokkuuden keventäminen
4.) Nykyisten pientaloalueiden kehittyminen pientaloalueina
5.) Virkistysalueiden lisääminen
6.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
7.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen

Kaikki halukkaat voivat tutustua kokonaisuudessaan Vihreiden esitykseen Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaksi osoitteessa:

bit.ly/vihreayleiskaava

tiistaina, huhtikuuta 28, 2020

Puhe valtuustossa: Espoon osallistuminen Turun Tunnin juna -hankesuunnitteluun

Espoon valtuusto kokoontui koronan vuoksi 27.4 etäkokoukseen, jossa päätettiin äänin 63-12 osallistua Turun tunnin junan hankesuunnitteluun. Alla kokouksessa pitämäni puheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Turun tunnin junan toteutus, laajenevat junaliikenneyhteydet on espoolaisten etu. Toivottavasti Suomi onnistuu saamaan EU-rahoituksen, sillä hanke parantaisi Uudenmaan asukkaiden paikallisliikennettä.

Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Nostan puheessani esiin raideliikenteen merkityksen kestävälle kaavoitukselle. Espoon kaupunkiradan jatke on edellytys Tunnin junan toteutukselle. Vaikka Tunnin juna on virallisesti eri hanke kuin Espoon kaupunkirata, sitä ei voine toteuttaa ilman kaupunkirataa. Siksi uskon tämän päätöksen myös edistävän Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuspäätöksiä. Se toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää.

Yksi Keran uuden kaupunkikeskuksen asemakaavoista oli juuri nähtävillä. Kera sijaitsee rantaradan varrella ja Espoon kaupunkiradan jatke parantaisi alueen liikenneyhteyksiä entisestään. Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja.

Tunnin junaraiteet mahdollistavat uutta maankäyttöä Pohjois-Espooseen. Histan ja Mynttilän alueille on suunniteltu asemavaraukset, joihin uudet asutusalueet liittyvät. On keskeistä, ettei asutusalueiden rakentamista voi aloittaa ennen, kuin on tehty sitova päätös aseman rakentamisesta. Pohjois-Espoossa korostuu luonnonsuojelun arvot ja asutus tulee toteuttaa herkät luontoarvot turvaten. Pohjois- ja Keski-Espoon valmisteilla olevassa yleiskaavassa onkin vielä runsaasti parannettavaa luontoarvojen turvaamiseksi. Valitettavasti vihreiden esitys, jossa Myntinmäen rakentamista olisi ohjattu pois luontoselvityksen maakunnallisesti arvokkailta alueita, ei menestynyt lautakunnassa.

Vastaan vielä RKP:n esittämään kritiikkiin Tunnin junaa kohtaan. En ymmärrä tätä vastakkainasettelua Rantaradan kanssa. Rantarataa ei unohdeta. Sen puolesta on tehty työtä jo vuosia, olen itse tehnyt työtä Rantaradan kunnostuksen puolesta. Y-juna saatiin takaisin raiteilleen. Rantaradan raiteiden kunnostukseen tulee panostaa jatkossakin. Moderni Suomi ansaitsee hyvät raideliikenneverkostot. Koko Uusimaa, joka on Suomen veturi, tarvitsee hyvät raideliikenneyhteydet. Niin lohjalaiset, vihtiläiset, karjaalaiset, raaseporilaiset kuin hankolaisetkin. Tunnin juna vapauttaa raidekapasiteettia rantaradalla lähijunaliikenteelle. Espoosta matka Turkuun lyhenee, kun mutka suoristuu.

torstaina, huhtikuuta 16, 2020

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava lautakuntakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, jossa olen jäsenenä, on käsitellyt viime syksystä asti Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa eli Pokea. Käsittely päättyi eilen viimeisiin äänestyksiin sähköisessä etäkokouksessa. Lautakunnassa neuvoteltiin alkuvuodesta yhteisten kompromissien hakemiseksi. Meidän vihreiden tavoitteena on vahvistaa ja lisätä suojelualueverkostoa, lisätä virkistysalueita sekä ohjata uusi rakentaminen maltillisesti ja kestävästi. Olennaista on tiivistää olemassa olevia keskuksia, kuten Espoon Keskus ja Kalajärvi siten, että niihin saadaan kattavammat lähipalvelut. Kaikkea kaavoitusta tulee katsoa ilmastolasien läpi. Ratkaisujen tulee mahdollistaa hyvin toimiva joukkoliikenne. Esimerkiksi Histaan voidaan rakentaa aseman seutu, kun asemasta on saatu päätös. On tärkeää turvata Mynttilän metsän arvokkaimmat luontoarvot, maakunnalliset viheryhteydet ja koko Pohjois-Espoon herkät luontoarvot. Haimme näille tavoitteille kannatusta lautakunnassa.

Puhuimme lautakunnassa maakunnallisesti arvokkaista suojelualueista, joita on Uudenmaan liiton kaavatyössä inventoitu. Näitä arvokkaita uusia suojelualueita ei ollut virkamiesten luonnospohjassa. Mutta sitkeän vaikuttamisemme ansiosta esittelijä täydensi ehdotustaan ja lisäsi Uudenmaan maakuntakaavan mukaiset suojelualueet karttapohjaan. Valmistelijat eivät olisi tuoneet näitä esityksiä lautakunnalle, elleivät vihreät olisi niitä vaatineet.

Osa vihreiden muista esityksistä meni läpi luottamushenkilöiden neuvotteluissa. Vihreiden esityksestä kaavamerkintään AME (avoimen maisematilan elinkeinoalue) lisättiin vaatimus ravinteiden valumien estämiseksi Natura-alueelle eli Matalajärveen. Lisäksi kaavaan lisättiin merkinnät kevyen liikenteen verkostosta. Esityksestämme kaavaan saatiin myös kirjaukset joukkoliikenteen runkoyhteydestä ja Oittaan virkistysalueen turvaamisesta. Vihreiden esityksestä päätettiin yksimielisesti, että Myntinmäen alueen mahdollinen rakentaminen on sidottu päätökseen Myntinmäen asemasta. Eli jos rataa ja asemaa ei tule, Myntinmäkeä ei rakenneta, eikä arvokasta metsäaluetta uhrata. Tämän lisäksi meillä oli tavoitteena ohjata mahdollinen rakentaminen huomattavasti kestävämmin ja arvokkaita luontoalueita säästäen. Vihreät esittivät Myntinmäen kohdalla ratkaisua, joka ohjaa rakentamisen pois Myntinmäen maakunnallisesti arvokkailta luontokohteilta. Valitettavasti esitys äänestettiin kumoon. Sen sijaan lautakunnassa menestyi toinen ehdotus, joka lisäsi kyllä Myntinmäkeen viheralueita, muttei huomioinut arvokkaimpia luontokohteita. Vihreät esittivät myös, että Myntinmäen pohjoispuolella Dämman- ja Kvarnträsk-järvien eteläpuolella kulkeva maakunnallinen ekologinen yhteys säilyisi sellaisenaan eikä sitä heikennettäisi kaavatasolla. Tämä esitys voitti äänestyksen 8-5 ja viheryhteys tuli näin merkityksi kaavaan. Onnistuimme myös turvaamaan Keskuspuistoa nakertamiselta, sillä esityksemme Söderskoginaukean viheralueen laajentamisesta voitti äänestyksen 8-5.

Tämän lisäksi esitimme jo aiemmassa kokouksessa runsaasti lisää suojelualueita kaavaan, mutta lautakunnan enemmistö vastusti näitä ja esitykset kaatuivat äänestyksissä. Laaja luonnonsuojelualuepakettimme kaatui äänin 8-5. Lisäksi meillä oli virkistysalueen laajennusesityksiä muun muassa Bodomin alueelle, Ketunkorpeen, Oittaalle ja Pakankylään. Monet esityksemme valitettavasti hävisivät äänestykset.

Kokoomuksella oli esityksiä lisätä jo ennestään runsasta pientalomattoa metsäalueille. Me vihreät emme kannattaneet kokoomuksen lisäyksiä. Useat uudet pientaloaluelisäykset tulivat silti kaavaan lautakunnan enemmistön päätöksellä. Monilla näistä lisäyksistä on heikentäviä vaikutuksia Pohjois-Espoon suojelualueisiin. Esittelijä arvioi niillä olevan vaikutuksia, jotka edellyttävät uusia Natura-selvityksiä. Nuuksion järviylängölle suunniteltuja laajoja pientalomattoja pitää pikemminkin karsia ja korvata niitä virkistysalueilla. Kaavassa oli joka tapauksessa jo esittelijän ehdottamana suuri määrä uutta pientalorakentamista Pohjois-Espooseen. Erilaisia mahdollisuuksia asumiseen Espoossa siis riittää. Kaava tuo myös uutta työpaikkarakentamista esim. Viiskorven alueelle ja siten lisää Pohjois-Espoon elinvoimaa.

Kaupunginhallitus käsittelee seuraavaksi kaavaa ja laittaa sen nähtäville. Tutustukaa huolella kaavaan ja antakaa meille palautetta. Seuraavalle kaavakierrokselle tullaan myös selvittämään kaavan ratkaisujen ilmastovaikutukset.

Kiitos koko vihreälle kaupsu-tiimille isosta tärkeästä työstä, erityisesti lautakunnan varapuheenjohtajalle Risto Nevanlinnalle, vihreälle veturillemme. Annoimme hyvän tuen lautakunnassa Kirsi Louhelaisen kanssa. Myös varajäsenet ovat antaneet tärkeän panoksen työhön. Marjaana Siivola on osallistunut päätöksentekoon myös kokouksessa. Varajäsenet Petri Suominen ja Mikael Sorri ovat olleet avuksi etenkin liikennekysymyksissä.

Yleiskaavaa ei tehdä vain huomista varten, vaan pitkälle tulevaisuuteen.

maanantaina, maaliskuuta 23, 2020

Voimia korona-arkeen

Tänään jokaisella arjen valinnalla on merkitystä henkeen ja terveyteen. Tehokkain keino ehkäistä koronavirusta on pysyä kotona. Monet ovat pakotettuja siihen ikänsä tai muun terveysriskin puolesta. Uusi outo arki tuo perheille haasteita, kun lapsia opetetaan etätöiden ohessa. Yhdessä vietetty aika tuo paljon hyvääkin. Voimme pysähtyä hetkeen. Ystävät ovat puhelinsoiton päässä. Tiedämme, miksi tämä on tärkeää ja näin toimitaan. Suojelemalla itsemme tartunnalta suojelemme myös rakkaamme ja lähimmäiset. Olemme kaikki samassa veneessä ja vene on vietävä turvallisesti rantaan.

Laitamme ihmiskontaktit minimiin, Suomen rajat on suljetut. Yhteiskunta pyörii minimissä. Mutta se pyörii kuitenkin. Kiitos kaikkien niiden, jotka työllään pitävät sitä pystyssä. Ruoka, siisteys, turvallisuus, hoito ja hoiva, näiden tarve korostuu poikkeusoloissa. Suomen toiseksi suurimman kaupungin, Espoon, on tehtävä päätöksiä, jotka auttavat torjumaan virusta tehokkaasti. Valtuusto päättää pikaisesti sähköisten etäkokousten käyttöönotosta. Ne asiat, jotka voivat odottaa, jäävät pöydälle.

Toivon hartaasti, että Suomi selviää taudista niin hyvin kuin mahdollista, että jokainen hoidon tarpeessa oleva saa avun. Voimia Sinulle ja läheisillesi!

tiistaina, maaliskuuta 17, 2020

Torjutaan koronavirusta yhdessä

Suomen hallituksen päätös ottaa valmiuslaki käyttöön oli hyvä ja odotettu. Kennedy kysyi 1960-luvulla, mitä voit tehdä maasi puolesta. Sama kysymys toimii koronakriisin Suomessa. Autetaan lähimmäistä. Suojellaan heikoimmat ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat. Kauppakassin voi jättää vanhuksen oven eteen. Suositaan suomalaista, jotta työpaikat säilyvät, mutta jätetään ihmiskontaktit minimiin. Kiitos yhteiskuntaa ylläpitäville hoiva- ja palvelualojen työntekijöille, siivoojille, hoitajille, kaupan kassoille ja monille muille. Voimia kaikille kansakuntaamme koettelevaan hetkeen.

Espoon kaupunki on vahvistanut koronaviruksen torjuntatoimia suositusten mukaisesti. Viranomaiset ja päättäjät seuraavat tilannetta jatkuvasti. Ajankohtaista tietoa kootaan Espoo.fi/koronavirus -verkkosivulle. Pidetään huolta toisistamme!

tiistaina, helmikuuta 04, 2020

Lumeton talvi

Voi talven lumettomuutta! Villieläimetkin kärsivät. Olen ihmetellyt linnunlaulua aamulenkeillä, kunhan eivät ryhtyisi pesäntekopuuhiin. Siileille talvihorroksesta herääminen on vaarallista. Jos hortoilevia siilejä tulee vastaan, voi olla yhteydessä villieläinsairaalaan. Monet kasvit kasvattavat versoja kesken talven, mikä voi haitata niiden elinvoimaa. Hallayö vie hennot idut.

Nyt on kyseessä tämä talvi, mutta jos ilmaston lämpeneminen kiihtyy, muutokset ovat nopeita ja pysyviä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi keskeinen syy torjua ilmastonmuutosta. Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuskriisin vaikutukset ovat ihmisellekin dramaattiset. Myös tulevalle kasvukaudelle viljelyssä voi olla haitaksi, ettei maa routaannu ollenkaan. Se ei ole hyvä syysviljojen talvehtimiselle. On niin paljon syitä pysäyttää ilmastonmuutoksen kiihtyminen.

Joku voisi ihmetellä, että eikö luonto mukaudu? Eihän kaikissa maissa ole lunta ja pakkasta ikinä. Kyllä, toki ajan kuluessa luonto sopeutuu enemmän tai vähemmän. Jotkut lajit voivat muuttaa pohjoisemmille asuinalueille, jotkut voivat hävitä sukupuuttoon. Meillä nyt asuvat lajit ovat sopeutuneet juuri meidän ilmastoomme. Sellaisena kun se oli esim. 1950-luvulla ja vielä aivan hiljankin.

Usein kuulee sanottavan, että Suomi pieni toimija maailmassa ja ettei meidän käytöksellämme olisi ratkaisevaa merkitystä. Jos kaikki ajattelisivat näin, olisimme pulassa. Kaikkien on toimittava nopeasti, sillä viime vuosina lämpöennätyksiä on rikottu perätysten.

Päättävässä asemassa olevilla on suuri vastuu. Kaikki voivat luoda painetta päättäjille, kuten ilmastolakkoilevat nuoret. Itse haluan tehdä kuntapäättäjänä ilmasto-oikeudenmukaisia päätöksiä. Haluan katsoa päätettäviä asioita ilmastolasien läpi ja antaa toivoa lapsille ja nuorille. Minusta olisi tärkeää, että jokainen ajattelee myös omaa arkeaan ja pyrkii päästövähennyksiin. Pienistä puroista syntyy iso virta ja siksi jokaisen kulutuskäytöksellä on merkitystä.

lauantaina, tammikuuta 11, 2020

Maailman tila 2020

Vuosikymmen on vaihtunut. Vuoteen 2020 on tähdätty monella ihmiskunnan tavoitteella. On pitänyt pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, kääntää ilmastopäästöt jyrkkään laskuun, poistaa äärimmäistä köyhyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on todella kesken. Olkoon uusi vuosikymmenen toivon ja tekojen aikaa.

Keskeistä hyvälle kehitykselle on maailmanrauha, mutta Lähi-idän tilanne on kriisiytynyt. Elvyttävää rauhanpolitiikkaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ulkoministeri Haaviston mukaan Lähi-idän tilanne äärimmäisen huolestuttava ja Suomi seuraa aktiivisesti tilannetta.

Australia palaa ennennäkemättömissä liekeissä. Palosta kärsivien ihmisten ja eläinten ahdinko järkyttää, tulisiko jo pian helpottava sade? Mutta liki 50 asteen helteet jatkuvat. Monet ovat menettäneet kotinsa. Valtoimenaan riehuva maastopalo on aiheuttanut yli 20 kuolonuhria ja puoli miljoonaa kuollutta eläintä. Lajeja uhkaa sukupuutto. Ihmiset hakevat turvaa veneistä ja seuraavat lohduttomina tulihelvettiä. Ajatukseni ovat Australiassa ja siinä, että vihdoin koko maailma heräisi pysäyttämään ilmastokriisiä.