tiistaina, helmikuuta 04, 2020

Lumeton talvi

Voi talven lumettomuutta! Villieläimetkin kärsivät. Olen ihmetellyt linnunlaulua aamulenkeillä, kunhan eivät ryhtyisi pesäntekopuuhiin. Siileille talvihorroksesta herääminen on vaarallista. Jos hortoilevia siilejä tulee vastaan, voi olla yhteydessä villieläinsairaalaan. Monet kasvit kasvattavat versoja kesken talven, mikä voi haitata niiden elinvoimaa. Hallayö vie hennot idut.

Nyt on kyseessä tämä talvi, mutta jos ilmaston lämpeneminen kiihtyy, muutokset ovat nopeita ja pysyviä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi keskeinen syy torjua ilmastonmuutosta. Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuskriisin vaikutukset ovat ihmisellekin dramaattiset. Myös tulevalle kasvukaudelle viljelyssä voi olla haitaksi, ettei maa routaannu ollenkaan. Se ei ole hyvä syysviljojen talvehtimiselle. On niin paljon syitä pysäyttää ilmastonmuutoksen kiihtyminen.

Joku voisi ihmetellä, että eikö luonto mukaudu? Eihän kaikissa maissa ole lunta ja pakkasta ikinä. Kyllä, toki ajan kuluessa luonto sopeutuu enemmän tai vähemmän. Jotkut lajit voivat muuttaa pohjoisemmille asuinalueille, jotkut voivat hävitä sukupuuttoon. Meillä nyt asuvat lajit ovat sopeutuneet juuri meidän ilmastoomme. Sellaisena kun se oli esim. 1950-luvulla ja vielä aivan hiljankin.

Usein kuulee sanottavan, että Suomi pieni toimija maailmassa ja ettei meidän käytöksellämme olisi ratkaisevaa merkitystä. Jos kaikki ajattelisivat näin, olisimme pulassa. Kaikkien on toimittava nopeasti, sillä viime vuosina lämpöennätyksiä on rikottu perätysten.

Päättävässä asemassa olevilla on suuri vastuu. Kaikki voivat luoda painetta päättäjille, kuten ilmastolakkoilevat nuoret. Itse haluan tehdä kuntapäättäjänä ilmasto-oikeudenmukaisia päätöksiä. Haluan katsoa päätettäviä asioita ilmastolasien läpi ja antaa toivoa lapsille ja nuorille. Minusta olisi tärkeää, että jokainen ajattelee myös omaa arkeaan ja pyrkii päästövähennyksiin. Pienistä puroista syntyy iso virta ja siksi jokaisen kulutuskäytöksellä on merkitystä.

lauantaina, tammikuuta 11, 2020

Maailman tila 2020

Vuosikymmen on vaihtunut. Vuoteen 2020 on tähdätty monella ihmiskunnan tavoitteella. On pitänyt pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, kääntää ilmastopäästöt jyrkkään laskuun, poistaa äärimmäistä köyhyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on todella kesken. Olkoon uusi vuosikymmenen toivon ja tekojen aikaa.

Keskeistä hyvälle kehitykselle on maailmanrauha, mutta Lähi-idän tilanne on kriisiytynyt. Elvyttävää rauhanpolitiikkaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ulkoministeri Haaviston mukaan Lähi-idän tilanne äärimmäisen huolestuttava ja Suomi seuraa aktiivisesti tilannetta.

Australia palaa ennennäkemättömissä liekeissä. Palosta kärsivien ihmisten ja eläinten ahdinko järkyttää, tulisiko jo pian helpottava sade? Mutta liki 50 asteen helteet jatkuvat. Monet ovat menettäneet kotinsa. Valtoimenaan riehuva maastopalo on aiheuttanut yli 20 kuolonuhria ja puoli miljoonaa kuollutta eläintä. Lajeja uhkaa sukupuutto. Ihmiset hakevat turvaa veneistä ja seuraavat lohduttomina tulihelvettiä. Ajatukseni ovat Australiassa ja siinä, että vihdoin koko maailma heräisi pysäyttämään ilmastokriisiä.

perjantaina, joulukuuta 06, 2019

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Sain tänään Espoo-mitalin arvostuksen osoituksena työstäni kaupungin hyväksi. Otin mitalin vastaan itsenäisyyden juhlakonsertissa. Se päättyi koskettavasti Finlandia hymniin ja Maamme lauluun. Olen ollut säätämässä tämän maan lakeja, saan toimia kotikaupunkini Espoon parhaaksi. Nöyrän kiitollisena kaikesta. Meillä on upea maa, jonka sotiemme veteraanit ovat lunastaneet ja edelliset sukupolvet rakentaneet. Hyvää ja arvokasta itsenäisyyspäivää ystäväni!

tiistaina, marraskuuta 19, 2019

Espoon taloudesta

Valtuusto käsitteli eilen talouden osavuosikatsausta. Verotulojen kehitys on ollut ennakoitua heikompaa ja Espoon talous on epätasapainossa. Annoimme valtuuden lisätä velanottoa tänä vuonna 60 miljoonalla eurolla, jotta päätetty palvelutaso voidaan pitää vuoden loppuun. Tilanne on todella huolestuttava. Meidän on tarkistettava toimintamalleja, jotta asioita voidaan tehdä tehokkaammin. Ennaltaehkäisevät peruspalvelut on kuitenkin turvattava. Hyvät terveyspalvelut, vanhusten hoivan laatu ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsy on taattava. Liikunnan edistäminen on järkevää, sillä se lisää terveyttä ja hyvinvointia. Opetuksen korkea taso on hyvä säilyttää jatkossakin. Opetustoimessa ei valitettavasti ole hyvä tilanne. Turvalliset koulutilat ja tilojen peruskorjaukset tarvitsevat enemmän panostusta. Teen työtä sen eteen, että jokainen lapsi voi Espoossa käydä koulua turvallisissa ja terveellisissä tiloissa ilman sisäilmariskejä. Vanhemmilta tuleva viesti otetaan vakavasti.

On syytä miettiä, miten talouden tilaa saadaan kohennettua kasvattamalla jaettavaa pottia. Espoon osuudeksi työttömyyskorvauksista arvioidaan tänä vuonna 20,5 miljoonaa euroa. Eihän tässä ole järkeä! Olisi hyödyllisempää kaikille, että pitkäaikaistyöttömät saisivat Espoossa työtä. Työttömiä työllistäviä projekteja tarvitaan entistä enemmän. Tarvitaan myös hyvät toimintaedellytykset pienyrittäjyydelle Espoossa. Tätä edistämme Espoon elinvoimaa parantavassa työryhmässä, jossa olen varapuheenjohtaja. Olemme rahoittaneet projekteja, kuten koodauksen oppisopimusopetusta työttömille. Ja rahoittaneet pilottihanketta, jossa nuorille tarjotaan kaupungilta keikkatöitä. Hyvien tulosten pohjalta hanke on laajennettu kaikkiin toimialoihin. Pian on valmistumassa teettämämme selvitys työtiloista pienyrittäjille.

keskiviikkona, lokakuuta 23, 2019

Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista

Espoon koulurakennusten kunto on hälyttävä. Kaupungilla on tärkeä työ varmistaa turvalliset ja terveelliset koulutilat jokaiselle lapselle. Nyt on akuutti tilanne Pohjois-Tapiolassa. Jätimme yhdessä Helka Hosian ja 49:n muun valtuutetun kanssa valtuustokysymyksen Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista. Alla aloitteen teksti tutustuttavaksi. Lasten terveydestä on suuri huoli.

Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista

Pohjois-Tapiolan koulu ja Sepon koulu on molemmat päätetty purkaa heikon kunnon vuoksi ja korvata uudella yhtenäisellä koululla, joka rakennetaan Sepon koulun paikalle. Molemmissa kouluissa oppilaat ovat oireilleet heikon sisäilman vuoksi. Tästä huolimatta Sepon koulun ala-asteen oppilaiden väistötilat on suunniteltu järjestettäväksi Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin alkaen tammikuusta 2020. Osan oppilaista opetus tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan pihalla olevissa siirtokelpoisissa parakkirakennuksissa ja osan sisällä myöhemmin purettavassa rakennuksessa. Parakkirakennuksissa on sisäilma kunnollista, kun taas Pohjois-Tapiolan koulussa on jo vuosia ollut ongelmia heikosta sisäilmasta.

A-insinöörien tekemän kuntotutkimuksen mukaan Pohjois-Tapiolan koulurakennus on elinkaarensa päässä. Tilat todetaan käyttökelvottomaksi ilman erittäin suuria ja kalliita korjaustoimenpiteitä. Espoon kaupungin tiedotteen (4.10.2019) mukaan: ”Koulun tilojen sisäilmaolosuhteita on säädetty kesän 2019 aikana. Rakennuksen paine-eroja on mitattu ja säädetty. Luokkatilojen ilmamäärät säädettiin ylipaineisiksi ja samalla alapohja säädettiin alipaineiseksi, jotta mahdolliset rakenteiden epäpuhtaudet eivät siirtyisi rakennuksen sisäilmaan. Koulurakennuksen painesuhteita seurataan jatkuvasti rakennukseen asennettavilla etäluettavilla paine-eroantureilla. Toimenpiteitä voidaan tehdä heti, jos huomataan painesuhteiden muutosten heikentävän sisäilman laatua.”

Kuitenkin näiden toimenpiteiden jälkeen on tullut viestiä usean oppilaan oireilusta ko. tiloissa. Opettajat ovat raportoineet oppilaiden lisääntyneestä oireilusta, kuten päänsärystä ja huonovointisuudesta. (Länsiväylä 12.10.2019). Lasten vanhemmilla on suuri huoli lasten terveydestä. Herää epäilys, että esimerkiksi sädesienen haitta-aineiden suhteen sisäilmaongelmien hoitaminen paineistuksella vaikuttaa hyvin riskialttiilta keinolta. Voidaanko tällä tavalla varmasti taata turvalliset ja terveelliset tilat?

Hallintolain kuvaamia hyvän hallinnon periaatteita sovelletaan julkisiin palveluihin. Perustavanlaatuinen periaate on Suomen perustuslain yhdenvertaisuusperiaate. Ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti palveluissa. Tilanne, jossa saman koulun oppilaiden väistöä suunnitellaan eri tiloihin, joissa on merkittävä ero tilojen kunnon suhteen, saattaa asettaa oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan. Toisaalta kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei tule vaarantaa vedoten resurssipulaan.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Miten kaupunki toimii, jotta Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun oppilaat saadaan nopeasti terveellisiin ja turvallisiin väistötiloihin?

Onko selvitetty Sepon koulun oppilaiden väistötiloiksi siirto- tai parakkikoulua kaikille oppilaille?

Espoossa 21.10.2019

Johanna Karimäki, Helka Hosia & 49 muuta kaupunginvaltuutettua

tiistaina, elokuuta 27, 2019

Toimia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Espoon valtuuston kokouksessa hyväksyttiin toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Ohjelma on tärkeä, mutta toimenpiteet on myös käynnistettävä ja rahoitettava, jotta ne toteutuvat. Muuten hyvääkin tarkoittavat ohjelmat uhkaavat jäädä korulauseiksi.

Suomessa joka 8. lapsi elää köyhässä perheessä. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tutkimus antaa karun kuvan lasten pahoinvoinnin kasvusta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet. Köyhyys on kasvanut, erityisesti yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä.

Espoota pidetään hyvinvoivana kuntana, mutta meillä on vähävaraisia, joiden osattomuuden tunne on suurta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen kasvuun vailla jokapäiväistä huolta toimeentulosta. On huolestuttavaa, että ”Lapsen ääni” raportti viime vuodelta kertoi, että 70 % vähävaraisista lapsista on kokenut koulukiusaamista.

Lapsuusiän olosuhteet heijastuvat koko elämän hyvinvointiin ja terveyteen. Perusta toiminta-, opiskelu- ja työkyvylle muodostuu lapsuudessa. Lapset ja perheet tarvitsevat kynnyksettömiä palveluja, joihin heidän on helppo ottaa yhteyttä. Peruspalveluiden, kuten päivähoidon, peruskoulun, opiskeluhuollon, neuvoloiden ja liikuntapalvelujen toimivuus tulee turvata. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittavissa olosuhteissa, esimerkiksi erotilanteissa ja toimeentulovaikeuksissa, elävien perheiden sekä sijaishuollossa olevien lasten tukemiseen.

Lapset jakautuvat jo varhaisessa vaiheessa muun muassa harrastusten mukaan. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Kun perheen käytettävissä olevat tulot ovat niukat, jää lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista. Ilman kauden hittilelua jääminen voi tarkoittaa lapselle ulkopuolisuutta kaveripiirissä ja luokkaretken rahoittaminen voi olla perheelle haaste. Tutkimus osoittaa, että jo yksi lapsen hyvä harrastus tuottaa merkittävästi alemman riskin sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Köyhiä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia voidaan auttaa parantamalla lapsiperheiden tukia ja palveluja, sekä edistämällä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus parantavat lasten hyvinvointia. Ryhmäkokojen kasvattaminen ja koulutusleikkaukset taas toimivat tavoitetta vastaan. Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on taattava toisen asteen koulutuspaikka.

Investoimalla lapsiin ja nuoriin murretaan huono-osaisuuden kierre. Tämä on myös hyvinvointivaltiomme perusajatus.

Aikaisemmin Espoo tarjosi kesäisin lapsille maksutonta puistoruokailua, mikä tukee perheiden arkea ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Varsinkin vähävaraiset perheet hyötyvät tästä, eivätkä kaikkien pienten koululaisten vanhemmat voi kesällä lomailla. Esitin valtuuston kokouksessa hyväksyttäväksi toivomusponnen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

”Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet tarjota asukaspuistoissa kesäisin lapsille puistoruokailua.”

keskiviikkona, elokuuta 21, 2019

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan

Espoon valtuusto valitsi minut maanantaina kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi. Kiitos luottamuksesta Espoon vihreille! Olen todella innoissani. Kaupunkisuunnittelussa kiehtoo sen monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa hyvän asuinympäristön kehittämiseen. Haluan myös turvata luontoa ja viheralueita ihmisille ja eliöille. Keskeistä on vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan kaupunkisuunnittelun ratkaisujen kautta. Olen aikaisemmin ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, vuosina 2005-2008, jolloin valmistui mm. Etelä-Espoon yleiskaava. Vihreillä on nyt kolme jäsentä lautakunnassa, minä, Kirsi Louhelainen ja vpj Risto Nevanlinna. Ilo päästä tekemään työtä lautakunnassa, vihreässä kaupsu-tiimissä ja edistämään vihreitä yhteisiä tavoitteita!