keskiviikkona, lokakuuta 10, 2018

Uuden vammaispalvelulain on turvattava palvelut ja yhdenvertaisuus

Eduskunta on aloittanut uuden vammaispalvelulain käsittelyn. Lähetekeskustelussa ministeri Saarikko kunnioitti Kalle Könkkölän muistoa ja kiitti hänen elämäntyöstään vammaisten oikeuksien puolesta.

Uudistettua vammaispalvelulakia on odotettu ja valmisteltu kauan. Sen on turvattava hyvä arki ja osallisuus vammaisille ihmisille. Lain on oltava YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukainen ja kohdeltava tasaveroisesti eri vammaisryhmiä. On tärkeää, ettei pelkästään vamma määritä palveluja, vaan yksilölliset tarpeet. Tämä on myös hallituksen esityksen henki, mutta lain yksityiskohdat on käsiteltävä huolella.

Hyvää laissa on se, että siinä tuodaan maksuton varhaiskasvatus vammaisille lapsille. Välttämättömien palvelujen onkin oltava maksuttomia. Palvelujen on myös turvattava esteettömyys ja mahdollistettava osallistuminen työhön ja harrastuksiin.

Vammaisten lasten laitosasuminen on lisääntynyt, sillä nyt perheet eivät saa riittävästi tukea ja kotiin vietäviä palveluja. Lapsen paikka ei ole laitoksessa. Vammaisten lasten palveluista on säädettävä laissa. Niille, jotka eivät voi syystä tai toisesta asua kotonaan, tarvitaan kodinomaisia hoivakoteja laitosten sijaan.

Vammaisjärjestöjen ”operaatio itsenäinen elämä” -hanke korostaa vammaisen omaa toimintakykyä ja siihen liittyvää henkilökohtaista apua. On tärkeää, että henkilökohtaisen avun työnantajamalli on jokaisen sitä toivovan käytössä. Lähetekeskustelussa tätä kiiteltiin ja myös sitä, että avustajapalvelut turvataan, vaikkei vammainen itse haluaisi toimia työnantajana. Jokaisen vaikeasti vammaisen on saatava avustaja päivittäisiin rutiineihin, pukeutumiseen, syömiseen, liikkumiseen, peseytymiseen, harrastuksiin, työhön ja opintoihin.

”Ei myytävänä kansalaisaloite” on vielä eduskunnan käsittelyssä. Aloite tarvitsee meidän kaikkien tuen ja suojelun. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, elämänmittaisten asumisen palvelujen tarpeessa olevat, tarvitsevat tutut hoitajat ja turvallisen ympäristön. Ei ole kestävää muutaman vuoden välein kilpailuttaa palvelun tuottajaa, jolloin hoitajat vaihtuvat yhdessä yössä. Hankintalakiin tarvitaan kirjaus, ettei herkkiä vammaisten välttämättömiä palveluja tarvitse kilpailuttaa.

Välttämätön hoiva ja huolenpito on tärkeää, kuin myös ihmisten seura, yhteisöllisyys ja lämpö. Luin juuri kirjan, jossa vaikeasti vammaisen nuoren äiti kertoo kokemuksistaan. Liikuntakyvyttömille nuorille oli tärkeää asua kodinomaisesti, mutta yhdessä. He halusivat yhteisiä ruoka-, kahvi- ja pelihetkiä yhteistilassa ja oman huoneen. Kun yöllä pitää kääntää kylkeä, on hoitajan oltava auttamassa. Tietokoneiden maailma tarjoaa mahdollisuuksia tehdä luovia töitä, tarinoita ja maalauksia, vaikka kädet eivät toimisi.

Meillä on velvollisuus lähimmäisinä varmistaa, että kaikkein heikoimmista huolehditaan. Lain on turvattava vammaisten ihmisten oikeusturva ja subjektiivinen oikeus palveluihin.

Yksi vapautta ja hyvinvointia tukeva elementti on yhteiskunnan tarjoamat kuljetuspalvelut vammaisille soveltuvalla esteettömällä ajoneuvolla. Pitkään voimassa ollut 18 taksimatkaa kuussa on aivan liian vähän. On tärkeää, että kuljetuspalveluiden käyttöalue laajenisi työhön, opiskeluun ja osallisuutta edistävään toimintaan.

Vammaispalvelulaki on valtavan suuri kokonaisuus, sen yksityiskohtiin on vielä huolella tutustuttava. Mutta jo nyt on selvää, että korjattavaa on. Vammaisjärjestöjen mukaan subjektiivisten oikeuksien oikeusturvaa heikennetään, sillä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Tätä ei voi hyväksyä.

Uudistuksen alkuperäinen säästötavoite, 61 miljoonaa euroa, on pienentynyt noin 15 miljoonaan euroon. Voidaan silti perustellusti kysyä, miksi kaikkein heikoimmilla olevilta halutaan säästää? Hallitus on kurittanut köyhiä, kuten takuueläkeläisiä, pienituloisia ja paljon lääkkeitä käyttäviä muutenkin. Vammaispalvelulain oikeudenmukainen voimaan saattaminen vaatii pikemminkin lisäresursseja.

Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan, vaikka hallituksen sote-esitys kaatuisi. Hallitus ennakoi esityksessä maakunnan roolia, mutta vammaisten oikeuksia parantavat palvelut on turvattava nyt.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (Vamyt) järjestää keskustelutilaisuuden vammaispalvelulaista 23.10. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Lisätietoja ja ohjelma löytyy linkin takaa, Kehitysvammaliiton sivuilta:
Keskustelutilaisuus vammaispalvelulaista

maanantaina, lokakuuta 08, 2018

IPCC ilmastoraportin viesti vaatii tekoja nyt

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime yönä raporttinsa. Se vahvisti monen tunteen viime kesien helteiden ja metsäpalojen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Sinisen planeetan elinolojen turvaaminen lapsillemme vaatii isoa muutosta ihan kaikkeen, elämäntapaamme, energiantuotantoon, liikkumiseen.

IPCC:n mukaan ilmaston rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita, kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia yhteiskunnissamme. Näissä muutoksissa on syytä onnistua, sillä kahden asteen lämpeneminen olisi IPCC:n mukaan huomattavasti suurempi riski ekosysteemeille ja ihmisten hyvinvoinnille. Jo nyt olemme nähneet eliöiden levittäytymisessä muutoksia ja kuudes sukupuuttoaalto hävittää lajeja ennätysvauhtia.

Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, estää pienten saarivaltioiden katoaminen veden alle, turvata pohjoinen arktinen luonto ja jää, varmistaa neljä vuodenaikaa Suomeen, on toimittava kuten IPCC kehottaa. Koko ihmiskunnan on irtauduttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Teollisuusmaiden pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa.

Suomessa on luovuttava kivihiilen, turpeen ja polttoöljyn käytöstä 2020 luvulla ja maakaasusta 2030 luvulla, ovat vihreät jo linjanneet. Lisäksi on otettava käyttöön lentovero. IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Sipilän hallitus aikoo lisätä metsien hakkuut niin korkealle tasolle, että se puolittaisi hiilinielumme 2030 mennessä. Se on yhtä paha asia ilmastolle kuin päästöt.

Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti. Hakkuut voidaan pitää nykyisellä tasolla, muttei lisätä niitä. Metsäteollisuuden on jatkettava uudistumista, sillä puusta tarvitaan uusia kestäviä tuotteita, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Tarvitsemme Suomeen ilmastoa suojelevan metsityskampanjan. Lisätään suojelualueita, mikä vaatii suojelualueiden hankintarahojen tuntuvaa korotusta. Kannustetaan metsänomistajia kasvattamaan metsänsä hiilinielua. Myös kouluihin voisi lanseerata valtion tukeman puiden istutuskampanjan.

Maanviljelyksessä tarvitaan entistä enemmän huomiota maaperän hiilivarastojen kasvattamiseen. Sillä on merkitystä myös maan kasvukunnolle. Esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista on kehitetty hyvää maanparannusainetta ja lannoitetta pelloille. On syytä muistaa sekin, että IPCC:n raportti edellyttää meiltä kuluttajilta isoa muutosta. On kulutettava vähemmän ja harkiten. On luovuttava liiasta lihan syönnistä, lisättävä tuntuvasti kasvisproteiinia ruokavalioon.

Kolmas maaperän hiilensidontakyvyn parantamispotentiaali liittyy soiden ennallistamisen. Meillä on aikoinaan ojitettu paljon soita, jotta saataisiin metsille kasvumaata. Osa ojituksista oli harkitsemattomia ja johtikin hyvin kitualiaasti puuta tuottavaan metsämaahan. Juuri nämä suot on ennallistettava nopeasti tukkimalla ojat. Kun suoluonto alkaa elpyä, suo sitoo turpeeseen hiiltä ilmasta.

Meillä on toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Sen IPCC meille lupaa, jos tartumme toimeen heti. Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitellaan globaalia 1,5 asteen lämpenemistä, mutta maiden antamat lupaukset johtaisivat nyt 3 asteen lämpenemiseen. Juuri tästä syystä ihan jokaisen maan on osallistututtava talkoisiin. Me Suomessa emme voi tehdä vähemmän ja kiemurrella irti tavoitteista. Meidän on tehtävä kaikkemme ja enemmänkin.

torstaina, lokakuuta 04, 2018

Hyvää eläintenpäivää!

Tänään maailman eläinten päivänä vihreät julkistivat puoluevaltuuskunnassa hyväksytyn eläinpoliittisen linjapaperin. Haluamme rakentaa maailmaa, jossa eläimiä arvostetaan ja niistä pidetään huolta nykyistä paremmin. Linjapaperi vaatii eläinten itseisarvon tunnustamista ja lainsäädännön uudistamista niin, että se vastaa eläinsuojelun haasteisiin ja pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon eläinten tarpeista.

Jokaista eläintä on kohdeltava hyvin. Riippumatta siitä, aiheuttaako eläin ihmiselle huvia, hyötyä vai haittaa, kaiken kärsimyksen aiheuttamista on vältettävä kaikin keinoin. Eläimet eivät ole tuotannontekijöitä, hyödykkeitä tai viihdykkeitä, vaan tuntevia yksilöitä ja yhdenvertaisesti oikeutettuja elämään tällä maapallolla.

Vihreiden mukaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista on tingitty tuottavuuden nimissä. Eläinten hyvinvoinnin parantamiselle on kuitenkin suuren yleisön tuki, sillä Eurobarometrin mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa parempaa kohtelua tuotantoeläimille.

Lainsäädännön on vastattava eläinsuojelun haasteisiin. Lainsäädännön muutostarpeet koskevat niin lemmikkejä, tuotantoeläimiä kuin luonnonvaraisia eläimiä. Me vihreät haluamme riittävän kunnianhimoisen eläinsuojelulainsäädännön, jossa kielletään eläinten vapautta ja liikkumista voimakkaasti rajoittavat tuotantotavat, kuten parsinavetat, porsitushäkit ja häkkikanalat sekä kipua aiheuttavat toimenpiteet. Myös turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla. Lainsäädännöllä on myös puututtava eläinjalostuksen ongelmiin ja muihin vakaviin eläintuotannon ongelmiin.

Ihmiset ovat levittäytyneet maailman joka kolkkaan ja se asettaa villieläimet yhä ahtaammalle. Luonnovaraisten selkärankaisten määrä on romahtanut alle kymmeneen prosenttiin kaikkien yhteenlasketusta painosta.

Käynnissä on ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, jonka pysäyttämiseksi myös Suomen on toimittava. Ihmisen aiheuttamat ympäristötuhot, saastuminen ja ilmastonmuutos vaarantavat luonnonvaraisten eläinten elinympäristön. Meidän on myös poistettava riistaeläinluokituksesta uhanalaisiksi, vaarantuneeksi ja silmälläpidettäviksi luokitellut lajit ja siirrettävä ne suojeltavaksi ympäristöministeriöön siihen asti, että lajin kanta on taas kestävällä tasolla.

Lue koko eläinpoliittinen linjapaperi osoitteessa: https://www.vihreat.fi/elainpolitiikka

maanantaina, heinäkuuta 23, 2018

KELA kyytien kaaos korjattava heti!

Olen saanut paljon viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet ajoissa Kela-kyytiä hoitoon. Tämä potilaiden terveyden vaarantava Kela-kyyti kaaos on korjattava! Syy tähän on heinäkuussa käyttöönotettu uusi järjestelmä, jonka taustalla on liikennepalvelulain uudistus ja sairausvakuutuslain muutos. Opposiotion paremmat ehdotukset kaatuivat valitettavasti äänestyksissä. Nyt on ilmennyt vakavia puutteita Kelan korvaamissa terveydenhuollon matkoissa koko Suomessa. Esimerkiksi Uudenmaan alueelta tulleiden asukkaiden viestien mukaan järjestelyihin varattujen autojen määrä ei riitä alkuunkaan tarpeeseen. Pyörätuolilla liikkuvat tarvitsevat invataksia ja siihen asianmukaista kalustoa. Välillä Kela-kuljetukset sairaaloihin ovat peruuntuneet tai niitä on saanut odottaa useita tunteja. Tämä on hyvin vaarallista esimerkiksi syöpä- tai dialyysipotilaille. Kelan korvaamat matkat ovat välttämättömiä terveydenhoidon matkoja. Uudistus on vaarantanut myös vanhusten ja vammaisten hoitoon pääsyn.

Tilanne on niin vakava, että siihen on puututtava pikaisilla ohjeistuksilla ja lainsäädäntömuutoksilla. Hallituksen on korjattava tilanne heti. Jätin viime maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen: ”Mitä hallitus tekee Kelan korvaamien taksimatkojen turvaamiseksi, jotta ihmiset saavat ajoissa tarvitsemansa kyydit ja miten hallitus korjaa uudistustensa johdosta seuranneet puutteet Kela-kyytien toimivuudessa?”

keskiviikkona, heinäkuuta 04, 2018

Östersundomin maakuntakaava ei turvaa luontoarvoja

Kesäkuussa kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Östersundomin maakuntakaavan. Östersundomin kaava etenee nyt kuntien yleiskaavoitukseen, jossa päättäjillä on iso vastuu ottaa huomioon ELY:n ympäristöviranomaisen kritiikki. Maakuntakaava kun ei riittävällä tavalla turvaa arvokasta luontoa. Tein maakuntavaltuuston kokouksessa palautusesityksen, koska on kestämätöntä, että vastuullisen ympäristöviranomaisen kritiikki sivuutetaan. Olen todella huolissani luonnonsuojelun tulevaisuudesta ylipäänsä, koska Sipilän hallitus suunnittelee suuria heikennyksiä ympäristöviranomaisten toimintaan maakuntauudistuksessa.

Östersundomin alueella on merkittäviä luontoarvoja, jotka on tärkeä sovittaa yhteen Helsingin ja Vantaan rakentamissuunnitelmien kanssa. Siellä on Natura-alue, Sipoonkorven metsää, Kasabergetin, Salmenkallion ja Talosaaren arvokkaita alueita. On keskeistä turvata lintuvedet ja välttää kehrääjään, pyyhyn, silikaattikallioihin ja lehtoihin sekä Natura-alueen eheyteen kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset.

Tässä vielä kokouksessa tekemäni palautusesitys:
”Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Uudenmaan ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja muiden muistuttajien huomautukset koskien Salmenkallion-Talosaaren valkoisen alueen maankäyttöratkaisua otetaan huomioon siten, että Natura- ja muut luontoarvot turvataan.”

Ja koska palautus-esitys ei saanut riittävää kannatusta, tein vielä hylkäysesityksen:
”Kaava hylätään, koska se ei riittävällä tavalla turvaa Natura- ja muita luontoarvoja alueella.”

Näiden äänestysten jälkeen hyväksyttiin selvin luvuin porvoolaisen valtuutetun joukkoliikenneponsi, jonka takana vihreätkin olivat. Itsekin pidän tärkeänä raideliikenteen kehittämistä koko Uudenmaan alueella.

Alla vielä linkki Itäväylän uutisointiin kokouksesta, josta näkee äänestystulokset.
Itäväylän Östersundom-uutinen

tiistaina, heinäkuuta 03, 2018

Itämeri voidaan vielä pelastaa

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii Itämeren suojeluun kunnianhimoisia toimia

Tiedote
3.7.2018

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi. Itämeren luonto ja sen monimuotoisuus ovat uhattuja. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki Itämeren rehevöitymisen vaikutuksista. Itämeren suojelusta ovat lähes kaikki rannikkoseutujen ihmiset yhteisesti huolissaan, mutta toisaalta kaikkien omat teot myös aiheuttavat päästöjä. Itämeren suojelu edellyttääkin toimia kaikilta hallituksesta mökkiläisiin. Rannikkovesiemme huono kunto johtuu Suomen omasta ravinnekuormituksesta.

– Me suomalaiset rakastamme kiireettömiä kesäpäiviä veden äärellä kalastellen, uiden ja saunoen. Kuka haluaa nähdä kotiseutunsa rantavesien hukkuvan leväpuuroon? Me Vihreät emme ja siksi vaadimme kunnianhimoisia toimia Itämeren suojelemiseksi, toteaa kansanedustaja Johanna Karimäki.

Itämeren suojelemiseksi on tehty työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään Itämerellä. Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Lisäksi alati kasvava laivaliikenne aiheuttaa päästöjä ja lisää onnettomuuksien riskiä. Ilmastonmuutos uhkaa pahentaa Itämeren tilaa entisestään.

– Itämeren ongelmat voidaan ratkaista vain valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Suomi aloittaa heinäkuussa Itämeren suojelukomission puheenjohtajana ja vastaa Itämeren suojelun toimenpideohjelman päivityksestä. Ohjelman kunnianhimoisuudesta ei ole varaa tinkiä. Suomen on otettava johtajuus Itämeren pelastamiseksi, vaatii Karimäki.

Vihreän eduskuntaryhmän Itämeriavauksessa esitetään toimia maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi ja merenkulun haittojen vähentämiseksi. Vaadimme vesilain uudistusta kalakantojen suojelemiseksi. Esitämme suojelualueiden lisäämistä ja Porkkalan kansallispuiston perustamista. Suomen roolia kansainvälisessä yhteistyössä on vahvistettava Itämeren suojelussa. Lue koko avaus täältä.

Lisätietoja:
Johanna Karimäki, p. 050 512 1948

perjantaina, kesäkuuta 01, 2018

Soteen liittyy suuria riskejä

Eduskunnassa odotetaan, milloin perustuslakivaliokunta saa lausuntonsa soten valinnanvapausesityksestä valmiiksi. Tarkastusvaliokunta, jossa itse olen, sai eilen valmiiksi kriittisen lausunnon. Huomionarvoista on, että nostamme esiin suuria riskejä uudistukseen liittyen. Lausunto on yksimielinen, mikä osoittaa laajan hyväksynnän riskien vähentämiseksi. Hallituksen esittämässä mallissa on lukuisia ongelmia.

Maakuntien rahoituksen riittävyyden huoli näkyy lausunnossamme, kuten huoli palvelujen saatavuudesta. Uudistuksen kokonaisvaikutuksista olisi tullut tehdä tarkemmat kokonaisarviot. ICT-ratkaisujen toteutuksen kustannusten hallinta on epävarmaa. Lisäksi valinnanvapaus tulee asiantuntijoiden mukaan lisäämään kustannuksia. Mahdollisia riskejä aiheuttavat esimerkiksi asiakasvalikointi, kustannusten siirto julkiselle sektorille, ylihoito ja alihoito. Yksi keskeinen puute on se, ettei hallitus ollut esityksessään arvioinut ollenkaan julkisen vallan korvausriskejä yrityksille tilanteessa, jossa lakeja valinnanvapaudesta myöhemmin muutettaisiin. Tätä riskiä ei valiokunnan selvityksen perusteella voi täysin poissulkea.

Alla vielä linkki tarkastusvaliokunnan perusteelliseen lausuntoon sotesta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TrVL_9+2018.aspx

Toivon, että valiokunnan tärkeä kannanotto saa joidenkin epäröivien edustajien silmät aukenemaan. On tosiaan mahdollista, että uudistus kaatuu, ellei sitä merkittävästi paranneta. On paljon sairaita ja heikkoja ihmisiä, jotka eivät jaksa tehdä valintoja, mutta tarvitsevat luotettavasti toimivat sotepalvelut. Vihreiden puoluekokous hyväksyy kesäkuussa oman ehdotuksemme sotepalvelujen uudistamiseksi.