tiistaina, lokakuuta 04, 2022

Soten palvelut varmistettava siirtymässä

Länsi-Uudenmaan vihreissä emme hyväksy HUS:in erikoissairaanhoitoon esitettyjä rajuja leikkauksia ja päivystystoiminnan karsimista. Tämä laskisi merkittävästi palvelujen laatua, vaarantaisi potilasturvallisuutta ja pidentäisi kulkumatkoja. Onneksi HUS:in hallitus palautti 100 miljoonan euron säästöesityksen uudelleen valmisteluun. Meillä on oltava malttia katsoa kauas ja on panostettava perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisyn vahvistamiseen. Silloin ihmisten terveys ja hyvinvointi paranevat ja raskaiden palvelujen tarve vähenee.

Sekä HUS:in alijäämä että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alijäämä ovat ensi vuodelle 2023 noin 100 M €, sillä valtio ei ole myöntänyt riittävää rahoitusta. Rahoitusvajeen taustalla on valtion tekninen rahoitusmalli, joka kohtelee epäoikeudenmukaisesti Uuttamaata. Tätä ei voi hyväksyä ja valtion on myönnettävä palvelut turvaava rahoitus. Olemme aluevaltuustossa rakentamassa hyvinvointia turvaavaa järjestelmää ja muutos tarvitsee rahoituksen.

Aluevaltuuston edellisessä kokouksessa hyväksyttiin investointisuunnitelma sekä hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja vastuut. Investointisuunnitelma on tehty yhteistyössä kuntien kanssa. Vihreissä aloitteissa käsiteltiin esitykset matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista, vanhusneuvoloista, Nepsy-strategiasta ja kouluterveydenhuollosta. Olen ensimmäinen allekirjoittaja aloitteessa, jossa esitetään sujuvaa yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät vuoden vaihteessa kunnilta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle. On varmistettava, että siirtymä tapahtuu turvallisesti asukkaille ja työntekijöille.

#sote #pelastuspalvelut #länsiuusimaa #aluevaltuusto

Kuva aluevaltuuston kokouksesta Dipolissa 27.9.2022.


Valtuustoaloitteeni kouluterveydenhoidosta sai Dipolin kokouksessa kannatusta.