sunnuntaina, lokakuuta 26, 2008

Nuorisoasunnottomuudesta

Päivän Hesarissa oli hälyttävä tieto nuorisoasunnottomuuden lisääntymisestä. Kaikki ennaltaehkäisevät palvelut ovat tärkeitä vakavan syrjäytymisen ja sen ääripään, asunnottomuuden ehkäisyssä.

On monia keinoja ehkäistä asunnottomuutta. Yksi niistä on Espoonkruunun asumisneuvojat, joita tarvitaan lisää. On todettu, että asumisneuvojilla on suurta merkitystä, kun on kyse asukkaan elämän kontrollista. Luisumisen ehkäisy on joskus hyvin pienestä kiinni.

Avuntarvitsija ei välttämättä osaa hakea apua, ei tiedä mitä tukea ja palveluja on saatavissa. Osaltaan tilanteeseen vaikuttaa mm. kaupungin palveluiden yksityistäminen sekä niihin liittyvät palvelusetelit. Jossain määrin palvelusetelit ovat tietysti hyväksi ja lisäävät asukkaiden valinnanvapautta, mutta kaikkein heikompiosaisten voi olla vaikea hakea palvelua seteli kourassa. Pitäisi ajatella enemmän asukkaan näkökulmaa, esimerkiksi hukassa ja kateissa olevia nuoria.

Nuorilla on toivoa paremmasta elämästä yleensä enemmän kuin muilla syrjäytyneillä. Nuoret ovat autettavissa, jos niin halutaan. Tärkeässä osassa on etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat. Edullisia nuorisoasuntoja vuokraavat Espoon nuorisoasunnot ry ja Nuorisosäätiö. On tärkeää, että niille osoitetaan kaupungin puolesta tontteja.

Nuorelle itsenäistymisvaihe voi olla rankka prosessi, hyppy lasten maailmasta aikuisen maailmaan on suuri. Nykyaikaa leimaa myös epävarmuus työmarkkinoilla ja pätkätyöt. Kun nuori on nivelvaiheessa, kuten peruskoulun loppuessa, on tärkeää, mihin suuntaan elämä lähtee viemään. On tärkeää, että vanhemmilla olisi aikaa lapselle, aikaa olla läsnä, kuunnella ja tukea.