torstaina, lokakuuta 09, 2008

Viikkokuvia

Viikko sitten Kajaanissa työelämävaliokunta kuuli mitä suunnitelmia työvoimatoimistolla, tehtaan henkilöstöllä ja UPM:llä on, jotta mahdollisimman moni paperitehtaalta saisi työtä ja voisi jäädä Kainuuseen. Päällimmäisenä mieleen jäi, että työlainsäädäntöä on uudistettava kohtaamaan paremmin äkilliset rakennemuutokset. Jatkossa hoidetaan vahvemmin työllisyyttä, eikä vain työttömyyttä.

Kuvassa on Talvivaaran kaivosaluetta, jossa tuotetaan nikkeliä ja muita malmeja biologisessa, bakteereja hyödyntävässä prosessissa, mikä on maailmanluokan uutta teknologiaa.Vihreiden kunnallisvaalikampanja lähti nousukiitoon Kampissa. Rohkeutta on.. teemalla vaaditaan tekoja ilmaston ja ihmisten hyväksi.Olimme Anni Sinnemäen kanssa Piippolassa tutustumassa Sakari Hankosen metsään, jota hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Metsä on kaunis ja monimuotoinen ollakseen talousmetsä. Se ei ole monotonista kloonipuuta, vaan useita eri puita, erikokoisia lehti- ja havupuita. Metsä tuottaa omistajalleen jatkuvan tasaisen tuoton, koska hyvälaatuista tukkipuuta saadaan vuosittain. Perinteisen metsänhoidon kustannuksia, kuten taimien istutusta tai harvennushakkuita ei ole. Matkassa oppaana oli myös Aimo Piirainen Ylivieskasta.Tänään olin Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän kokouksessa, jossa tavattiin peruspalveluministeri Risikko. Vammaiset ovat vihdoinkin saamassa subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan. Avustajajärjestelmä käynnistyy vaiheittain, ja nyt on otettu iso harppaus eteenpäin. Kustannuksista on ollut erilaisia näkemyksiä, mm. kuntaliitolla. Ministeriön asiantuntijoiden laskelmissa on huomioitu se, että palveluja on toki nytkin ollut, kyseessä on lähinnä palvelutarpeen varmistaminen. Kustannuksia seurataan jatkossa tarkkaan, jotta resurssit riittävät. Vammaisten ihmisten oikeus hyvään elämään on koko eduskunnan projekti.