maanantaina, huhtikuuta 08, 2019

Lisää biokaasua!

Kirjoitus on julkaistu Kemia -lehden nettiblogissa 2.4.2019

Kansainvälisten ilmastosopimusten tavoitteiden täyttäminen edellyttää Suomelta päästöjen merkittävää vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Maailman johtavat ilmastotutkijat ovat varoittaneet, että ilmaston lämpeneminen on ryöstäytymäisillään hallinnasta peruuttamattomasti. Jään sulaminen, meren lämpeneminen ja merivirtojen muutokset lisäävät lämpenemistä entisestään.

Yhtenä keskeisenä keinona muutoin vääjäämättömän kehityksen estämiseksi on ilmastotutkijoiden mukaan fossiilisten polttoaineiden käytön raju vähennys. Kuluttajat kokevat suurta huolta siitä, millaiseksi maapallon ilmasto on muuttumassa ja haluavat vaikuttaa huolestuttavaan kehitykseen vähentämällä omia päästöjään.

Ilmastoystävällisiksi mielletyt sähkö- ja hybridiautot ovat monille kuluttajille nykyään liian kalliita, mutta biokaasua käyttövoimana käyttävän auton hankinta on varsin edullinen ekoteko. Myös Sipilän hallitus on tukenut nestemäisiä polttoaineita käyttävien autojen konversiota kaasuautoiksi.

Silti vähäpäästöisten kaasuautojen omistajia rangaistaan korkealla käyttövoimaverolla, joka on merkittävästi suurempi kuin bensiiniä polttoaineena käyttövoimana käyttävien autojen autovero. Kaasuautojen käyttövoimaveroa tulee nopeasti pienentää, jotta se olisi oleellisesti lähempänä autoveron tasoa. Pyrkimyksenä tulee olla, että biokaasuautojen käyttövoimavero poistuisi kokonaan.

Meidän on toimittava biokaasun käytön edistämiseksi myös siten, että yhä useampi kuluttaja valitsee tankatessaan maakaasun sijasta biokaasun. Tällä hetkellä fossiilinen maakaasu on edullisempaa kuin uusiutuva energianlähde biokaasu.

Tuore Luonnonvarakeskuksen tutkimus paljastaa, että Suomessa on valtavasti potentiaalia biokaasun tuotantoon, liikennekäyttöön ja maatalouden energiatuotantoon. On ekologista ja kannattavaa edistää kotimaista biokaasua. Ilmastopäästöt vähenevät ja maaseudun elinvoimaisuus paranee.

Tukea bensa- ja dieselautojen konversiolle kaasuautoiksi tulee jatkaa ja biokaasun tuotantoa edistää muun muassa investointituilla. Rakennetaan maahan biokaasulaitosten ja jakeluasemien verkko! Raaka-aineiksi sopivat yhdyskuntien jätteet, teollisuuden sivuvirrat, maaseudulla lanta ja muut sivuvirrat sekä nurmi. Hyötyinä on kannattavuuden ja ravinnekierron paraneminen maataloudessa ja elinkeinorakenteen vahvistuminen. Otetaan Suomen biokaasupotentiaali käyttöön!