tiistaina, huhtikuuta 28, 2020

Puhe valtuustossa: Espoon osallistuminen Turun Tunnin juna -hankesuunnitteluun

Espoon valtuusto kokoontui koronan vuoksi 27.4 etäkokoukseen, jossa päätettiin äänin 63-12 osallistua Turun tunnin junan hankesuunnitteluun. Alla kokouksessa pitämäni puheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Turun tunnin junan toteutus, laajenevat junaliikenneyhteydet on espoolaisten etu. Toivottavasti Suomi onnistuu saamaan EU-rahoituksen, sillä hanke parantaisi Uudenmaan asukkaiden paikallisliikennettä.

Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Nostan puheessani esiin raideliikenteen merkityksen kestävälle kaavoitukselle. Espoon kaupunkiradan jatke on edellytys Tunnin junan toteutukselle. Vaikka Tunnin juna on virallisesti eri hanke kuin Espoon kaupunkirata, sitä ei voine toteuttaa ilman kaupunkirataa. Siksi uskon tämän päätöksen myös edistävän Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuspäätöksiä. Se toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää.

Yksi Keran uuden kaupunkikeskuksen asemakaavoista oli juuri nähtävillä. Kera sijaitsee rantaradan varrella ja Espoon kaupunkiradan jatke parantaisi alueen liikenneyhteyksiä entisestään. Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja.

Tunnin junaraiteet mahdollistavat uutta maankäyttöä Pohjois-Espooseen. Histan ja Mynttilän alueille on suunniteltu asemavaraukset, joihin uudet asutusalueet liittyvät. On keskeistä, ettei asutusalueiden rakentamista voi aloittaa ennen, kuin on tehty sitova päätös aseman rakentamisesta. Pohjois-Espoossa korostuu luonnonsuojelun arvot ja asutus tulee toteuttaa herkät luontoarvot turvaten. Pohjois- ja Keski-Espoon valmisteilla olevassa yleiskaavassa onkin vielä runsaasti parannettavaa luontoarvojen turvaamiseksi. Valitettavasti vihreiden esitys, jossa Myntinmäen rakentamista olisi ohjattu pois luontoselvityksen maakunnallisesti arvokkailta alueita, ei menestynyt lautakunnassa.

Vastaan vielä RKP:n esittämään kritiikkiin Tunnin junaa kohtaan. En ymmärrä tätä vastakkainasettelua Rantaradan kanssa. Rantarataa ei unohdeta. Sen puolesta on tehty työtä jo vuosia, olen itse tehnyt työtä Rantaradan kunnostuksen puolesta. Y-juna saatiin takaisin raiteilleen. Rantaradan raiteiden kunnostukseen tulee panostaa jatkossakin. Moderni Suomi ansaitsee hyvät raideliikenneverkostot. Koko Uusimaa, joka on Suomen veturi, tarvitsee hyvät raideliikenneyhteydet. Niin lohjalaiset, vihtiläiset, karjaalaiset, raaseporilaiset kuin hankolaisetkin. Tunnin juna vapauttaa raidekapasiteettia rantaradalla lähijunaliikenteelle. Espoosta matka Turkuun lyhenee, kun mutka suoristuu.