keskiviikkona, toukokuuta 20, 2020

Vihreiden vaihtoehto Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan ilmastovaikutukset on arvioitava huolella. Asukkaiden palvelut ja luontoarvot on turvattava, niitä puolustimme kaavan käsittelyssä. Vihreiden kaupunginhallituksessa tekemä esitys, vihreä vaihtoehto, löytyy ao. linkin takaa. Seuraavaksi kaava on menossa nähtäville, jotta siihen voi tutustua ja lausua palautetta. Vihreä vaihtoehto perustuu seitsemään pointtiin:

1.) Mynttilän metsän luontoarvojen turvaaminen
2.) Suojelualueiden lisääminen
3.) Viiskorven rakentamistehokkuuden keventäminen
4.) Nykyisten pientaloalueiden kehittyminen pientaloalueina
5.) Virkistysalueiden lisääminen
6.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
7.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen

Kaikki halukkaat voivat tutustua kokonaisuudessaan Vihreiden esitykseen Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaksi osoitteessa:

bit.ly/vihreayleiskaava