tiistaina, marraskuuta 16, 2021

Puhe valtuustossa Hepokorvenkallion datakeskus-kaavasta

Eilisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin kaava datakeskukselle, jonka hukkalämmön hyödyntäminen vähentää kaupungin ilmastopäästöjä. Kaava hyväksyttiin yksimielisesti. Alla pitämäni valtuustopuhe.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa Kehä III:n, Matalajärven ja Bodomin läheisyyteen ja osin arvokkaalle metsäalueelle suuren datakeskuksen.

Metsäalueen osittainen menettäminen datakeskuksen alle on tärkeää hyvittää etsimällä kaavamuutosalueen vierestä kaupungin mailta suojelualueiksi sopivia kohteita. Tämä on keskeistä hiilinielujen ja luontoarvojen menettämisen kompensaation näkökulmasta. Onkin helpotus, että kaupunginhallitus teki päätöksen kompensaatiosta. Tätä vihreät ovat myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa Risto Nevanlinnan johdolla ajaneet.

Datakeskushanke on mielestäni kannatettava, koska sillä on myönteinen vaikutus Espoon ilmastotavoitteisiin ja työllisyyteen. Hepokorpi on kuitenkin ulkoilu- ja virkistysalueena tärkeä asukkaille. Datakeskuksen toteutuksessa on edellytettävä parasta laatua sekä turvattava virkistys- ja luontoarvoja. Tässä asemakaavassa on Oittaan nykyiset ulkoilureitit rajattu rakentamisalueiden ulkopuolelle. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa on esitetty alue datakeskukselle. Me vihreät olisimme halunneet laajentaa Oittaan virkistysaluetta lisäämällä sitä alueen länsireunalle sekä Oittaan jokiuoman alkupäähän. On suuri harmi, ettei valtuusto hyväksynyt POKE esitystämme, joka olisi kompensoinut viheralueen menetystä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Datakeskusten tietokoneet ja järjestelmät käsittelevät ja tallentavat suuria määriä dataa. Toiminnassa syntyy paljon lämpöä, jonka talteenotto kannattaa. Nyky-yhteiskunnassa tieto ja sen muokkaus on kullanarvoista. Datakeskuksia ei siis voi välttää, vaikka itse datakeskus kuluttaakin sähköä. Ilmastoteko tulee siitä, että samalla hyödynnetään hukkalämpö, mikä sähkön käyttämisestä datakeskuksessa syntyy. On keskeistä korvata fossiiliset polttoaineet kaukolämpöverkossa kestävämmillä ratkaisuilla. Tärkeä kysymys on, että itse datakeskuksen kuluttaman sähkön tulee olla uusiutuvaa tai muuten päästötöntä sähköntuotantoa.

Kivihiilen polttamisen on loputtava Espoossa. Se on aivan välttämätöntä, jotta kaupunkimme voi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Voimayhtiö Fortum kertoo nettisivuillaan, että Espoon ja Kirkkonummen datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen korvaisi Suomenojan voimalan kivihiileen perustuvan lämmöntuotannon. Fortumin mukaan yksi 100 megawatin datakeskus voisi tuottaa lämpöä noin kolmasosalle Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöasiakkaista. Samalla se poistaisi kaukolämmityksen hiilidioksidipäästöjä 250 000 tonnia vuodessa.

Haluan vielä korostaa datakeskusten merkitystä tieteen ja kehityksen kannalta. Suurteholaskenta on tietojenkäsittelyn haara, jossa käsitellään laskennallisesti vaativia tieteellisiä ja teknisiä tehtäviä, mihin tarvitaan supertietokoneita. Datakeskukset ovat sopivia sijoituspaikkoja supertietokoneille, koska laskenta tarvitsee tehokasta jäähdytystä. Suurteholaskennalla voidaan selvittää esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia eri innovaatioissa tai miten tietty lääkeaine vaikuttaa soluun.