sunnuntaina, tammikuuta 09, 2022

Terveys ja hyvinvointi

Aluevaaleissa on kyse terveydestä ja hyvinvoinnista. Meillä monilla on kokemuksia siitä, ettei terveyskeskuksesta ole saanut nopeasti aikaa. Tähän tarvitaan muutos. Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Terveyskeskus on lähipalvelu, johon tulee päästä sujuvasti.

Palvelusetelit lisäävät asukkaiden valinnan vapautta. Aluevaltuuston on kuitenkin varmistettava, että julkisiin sotepalveluihin pääsee helposti ja vaivattomasti.

Usein hoidon viivyttäminen vain pahentaa terveysongelmia. Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.

Erikoissairaanhoito on pidettävä korkeatasoisena. Varmistetaan sujuvat palvelupolut ja nopea hoitoon pääsy. Palveluja tuottava henkilöstö on avainasemassa, kun puhutaan palvelujen laadusta. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mm. saada nopeasti lääkeresepti etävastaanotolla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää digitaalisia palveluja, eikä siihen pidä pakottaa ja tulee aina tarjota vaihtoehto.

Myös uusia innovatiivisia palveluja voidaan kehittää, kuten liikkuvat palvelut lisäämään palvelujen monipuolisuutta ja tarjontaa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385 #vihreät #terveyspalvelut #sosiaalipalvelut #pelastustoimi