keskiviikkona, toukokuuta 30, 2007

Päivähoidon nollamaksuluokan on säilyttävä

Hallituksen esitys päivähoidon nollamaksuluokan poistamisesta oli harkitsematon ja keskeneräinen. Ei voi olla niin, että opintotuen korotuksen jälkeen opiskelevat vanhemmat menettäisivät osan hyödystä päivähoitomaksuihin. Ei voi olla niin, että pienituloiset yksinhuoltajat joutuisivat entistä ahtaammalle.

Päivähoidon valinnan pitää lähteä lapsen tarpeista. Lapsen on hyvä saada varhaiskasvatusta ja tavata ikätovereitaan. Jos lapsen vanhemmat ovat kotona, lapsen kannalta puolipäivähoito voi olla parempi vaihtoehto. Uskon, että se onkin ollut hallituksen tavoite. Mutta tavoite menee pahasti pieleen, jos se osuu ikävästi niihin pienituloisiin, jotka todella tarvitsevat päivähoitoa.

Olisi tärkeää lisätä keveämpien hoitomuotojen laatua ja määrää, sillä se voi vähentää perheiden tarvetta kokopäivähoidolle. Tarvitaan enemmän kerhoja, avoimia leikkipuistoja, puistotätitoimintaa, mikä on halvempaa kuin kokopäivähoito. Nythän on mallina tarjota lähinnä raskainta ja kalleinta hoitoa ensisijaisena vaihtoehtona. Toisaalta vanhemmat voivat haluta hoitaa lapsia kotona, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Kotihoidontuen maksaminen yli 3-vuotiaista lapsista voisi vähentää perheiden tarvetta kokopäivähoitoon.

Lopullisesta mallista päätetään vasta syksyllä ja siinä on huomioitava opiskelijavanhemmat, yksinhuoltajat ja perheet, joissa on pätkätyöttömyyttä. Näiden lisäksi sosiaaliset perusteet vapauttavat perheen hoitomaksuista. Vihreälle eduskuntaryhmälle on selvää, että jatkovalmistelussa täytyy varmistaa se, päivähoito-oikeus säilyy kaikilla lapsilla riippumatta perheen varallisuudesta.