lauantaina, huhtikuuta 08, 2017

Lasten ja nuorten puolella

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Minusta politiikassa on huomioitava vaikutukset lapsiin. Haluan rakentaa lapsiystävällistä kuntaa ja siksi allekirjoitin huoneentaulun ”Lasten ja nuorten puolella”.

Kouluihin ja opetukseen on satsattava, jotta voidaan pitää luokkakoot pieninä ja opetusmateriaali laadukkaana. Myös hyvä ruoka koulu- ja päiväkotilapsille on huolenpitoa pienistä. Pidän tärkeänä koulumetsien suojelua, jotta lapset pääsevät metsäretkille. Koululuokkien retkeilyä helpottavat myös maksuttomat joukkoliikennematkat koululuokille ruuhka-ajan ulkopuolella. Jätin tästä valtuustoaloitteen, jonka allekirjoitti yli puolet valtuutetuista. Toivotaan, että asia etenee pian!

Koulutuksessa on huolehdittava erityisopetuksesta, jotta kaikki pysyvät mukana ja voivat kehittää vahvuuksiaan. Kaikkein erityisimmille, haavoittuville vammaisille lapsille on oltava omaa erityisopetusta perheiden toiveiden mukaisesti.

Yksi olennaisimpia kysymyksiä on koulujen ja päiväkotien homekorjaukset. Niihin on saatava vauhtia. Jokaisen on voitava opiskella tai työskennellä terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Siirtokelpoiset, nopeasti paikalle saatavat väistötilat ovat keskeisiä, ja niiden hankintaa olen esittänyt lisättävän raha-aloitteessa. Homekoulujen korjaaminen on niin olennaisen tärkeää, että remontteja on nopeutettava. Espoossa löytyy rahaa muun muassa investointirahastoista, jotka on tarkoitettu investointeihin. Näissä tulee priorisoida homekorjauksia.

Hyvä päivähoito on äärimmäisen tärkeää ja kannattelee lasta. Myös työttömän lapsen on voitava osallistua kokopäivähoitoon perheen niin halutessa. Kotona lapsia hoitavia tukevat avoimet päiväkodit ja asukaspuistot. Me vihreät saimme estettyä päivähoito-oikeuden romuttamisen täpärällä äänestystuloksella Espoon valtuustossa. Tämän haluamme turvata jatkossakin, jotta syrjäytymisvaarassa olevien perheiden lapset saavat päivähoitoa. On kohtuutonta, ettei työttömän lapsi saisi aamupuuroa päivähoidossa ja olisi eriarvoinen kuin muut lapset. On kaikkein etu, että työttömät voivat aktiivisesti hakea työtä, kun päivähoito on järjestetty.

Vielä lopuksi haluan korostaa syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Ensi vuoden budjettiin esitin raha-aloitteessa riittävää panostusta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja kouluterveydenhoitoon. Toinen olennainen kysymys on jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa. Se tarkoittaa tukea liikunta- ja kulttuurijärjestöille, kaupungin harrastetiloja kuntalaisten käyttöön, harrastuskerhoja lapsille ja harrastustukea vähävaraisille lapsiperheille. Jokainen lapsi on arvokas juuri omine vahvuuksineen, jokaisen on voitava toteuttaa unelmiaan. Haluan jatkaa työtä lapsiystävällisen Espoon puolesta.