torstaina, joulukuuta 14, 2006

REACH kemikaalilainsäädäntö tulee tarpeeseen

Meillä kaikilla on veressämme kemikaaleja, joita kertyy ympäristöstä. Näihin kuuluu mm. bromatut palonestoaineet. Lisäksi nuoriltakin henkilöiltä löytyy verestä DDT:tä ja PCB:tä, vaikka aineiden käyttö lopetettiin jo ennen nuorten syntymää. Aineet häviävät luonnosta kovin hitaasti.

Merikotkat olivat muutama vuosikymmen sitten sukupuuton partaalla. Merikotkien, jotka ovat ravintoketjun huipulla, elimistöön kertyi ympäristömyrkkyjä siinä määrin, etteivät ne lisääntyneet normaalisti. Kun yhteys oivallettiin, aineiden käyttö lopetettiin ja merikotkat saatiin pelastettua.

Ihmisten verestä löydetään myös PFC-yhdisteitä sekä synteettisiä myskejä, joita on hajusteina hygienia- ja puhdistusaineissa. PFC-yhdisteitä käytetään teflon-pannujen, huonekalujen, mattojen ja vaatteiden likaa hylkiviin käsittelyihin. Hormonihäiritsijänä tunnettua bisfenoli A:ta on mm. vesipullojen polykarbonaattimuovissa.

Kemikaaleilla saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen, joten päättäjillä on suuri vastuu asettaa niiden käytölle rajat. REACH on hyvä askel. Se parantaa kuluttajansuojaa, kun teollisuus ei saa käyttää mitä tahansa kemikaaleja. Asetuksella kemikaaliteollisuus halutaan velvoittaa testaamaan käyttämiensä kemikaalien turvallisuus samaan tapaan kuin lääketeollisuus testaa lääkkeet ennen markkinoille pääsyä. Suomeen asettuva EU:n kemikaalivirasto valvoo tulevaa kemikaaliasetusta.

Olen iloinen siitä, että REACH on viimein saatu EU-parlamentissa läpi. Valitettavaa on, että siihen tehtiin lievennyksiä teollisuuden vaatimuksesta. Toivotaan, että laki kuitenkin toimii tarkoituksenmukaisesti.