torstaina, huhtikuuta 07, 2011

Tulevaisuuden visio: uusiutuvaa energiaa älykkäillä sähköverkoilla

Suomen energiapolitiikan olisi viisainta tukeutua uuden ajan uusiutuvaan energiaan, jossa myös pienen mittakaavan hajautetut tuotantoyksiköt ovat mukana. Uusiutuva energia vaatii asenne- ja rakennemuutoksen. Paras ratkaisu on hajautettu ja monipuolinen uusiutuvan energian järjestelmä älykkäillä sähköverkoilla. Lisäydinvoima taas on veltto ratkaisu, joka vesittää panostuksen uusiutuvaan energiaan ja hidastaa uuden teknologian kehitystä ja käyttöönottoa. On syytä muistaa myös se, että energiankulutus vähenee vääjäämättä, koska nykyinen tuhlaava elämäntapa ei voi jatkua. Maapallon kantokyky ei sitä kestä.

Meillä on paljon potentiaalia metsähakkeelle, tuulivoimalle ja aurinkoenergialle. Erityisesti aurinkoenergian odotetaan olevan kannattavimmillaan integroituna rakennusten rakenteisiin, kuten julkisivuihin tai ikkunoihin. Pientalojen asukkaat ja kerrostaloyhtiöt voivat asentaa tuulimyllyjä katoilleen. Toisina aikoina talo on yliomavarainen sähkön suhteen, jolloin ylijäämäsähkö syötetään verkkoon. Sähköverkon haltija voi ottaa tuotannon verkkoonsa, mutta nykyisin siitä ei tarvitse maksaa mitään korvausta. Oikeudenmukaista olisi, että sähköyhtiö huomioisi laskutuksessaan vastaanottamansa sähkön. Muutos onkin tehtävä sähkömarkkinalakiin ja käytännössä asian voi toteuttaa helposti kahteen suuntaan pyörivällä sähkömittarilla, kuten Ruotsissa tehdään. Hyöty ulottuu myös työllisyyteen: konepajoille ja teknologiateollisuuteen saadaan työtä, myös laitteiden asentajille saadaan työtä.

Kompensaatio paikallisen sähkön tuottajalle kannustaa sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen ja energiansäästöön. Laajassa mittakaavassa kehitystä vie eteenpäin älykäs kaksisuuntainen sähköverkko. Tutkimiseen satsataan paljon, sillä Tekesin energia- ja ympäristöalan klusteri CLEEN :issä on käynnistynyt viisivuotinen ohjelma. Ruotsi taas on askeleen edellä, kun Tukholmaan on suunnitteilla Euroopan ensimmäinen laajan mittakaavan älykäs kaksisuuntainen sähköverkko. Älykäs sähköverkko on kustannustehokas ja mahdollistaa käyttövarmuudeltaan korkeatasoisen sähköjakelun.

Ensimmäinen askel älykkään sähköverkon suuntaan otettiin Suomessa keväällä 2009, kun työ- ja elinkeinoministeriö linjasi, että 80 prosenttia kotitalouksista on älykkäiden sähkömittareiden etäluennan piirissä vuonna 2013. Vuoden 2010 alusta voimaan astunut laki taas säätää energiayhtiöille velvollisuuden tarjota kuluttajille energian mittaamiseen liittyviä palveluja ja tietoa energiatehokkuuden parantamisesta.

Nyt on aika tehdä poliittiset kannustimet ja astua ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan. Tarvitaan aitoa tukea uusiutuvalle energialle. Tarvitaan monipuolinen kannustinjärjestelmä, jonka on tähdättävä ekotehokkaaseen sähköön ja uusien menetelmien kehittämiseen.

1 Comments:

Anonymous Anonyymi said...

No joo. Asiantuntemuksesi kirjoittamastasi aiheesta on samaa tasoa kuin tietämyksesi sähkömittareista. Ei nykyiset mittarit mihinkään pyöri tai niissä mitään pyöriviä osia ole.
Muukin osuus väitteitä ilman perusteita. Energian käyttö vähenee.. perusteet, muutakin kuin oma näkemys tai fiilis...

10:22 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home