keskiviikkona, kesäkuuta 22, 2011

Hallitusneuvotteluista ja sen tuloksista

Hallitusneuvottelutulos on nyt hyväksytty ja vihreät valitsivat ympäristöministeriksi Ville Niinistön ja kehitysyhteistyö- ja omistajaohjausministeriksi Heidi Hautalan. Lämpimät onnittelut heille :)

Hallitusohjelma sisältää paljon vihreitä kädenjälkiä. Kautta koko ohjelman on linjauksia ilmasto- ja ympäristöpolitiikan parantamiseen. Luonnonsuojelun tasoa nostetaan, lajien suojeluun panostetaan, metsien, soiden ja eläinten suojelua parannetaan. Kipeitä asioita ovat korkeakoulujen säästöt. Helpotus on kuitenkin se, että peruskoulut jätetään säästölistan ulkopuolelle. Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran kokouksessa eilen pohdimme vakavasti toimenpiteitä tutkimuksen ja opetuksen tason pelastamiseksi. Kaikki olivat järkyttyneitä säästöistä ja aiomme toimia sen puolesta, että tehtävät päätökset ovat mahdollisimman järkeviä. Perustutkimuksen tason on oltava korkea, opetusryhmät pieniä jne. Byrokratiasta, lomakkeiden täytöstä ja muusta tutkijoiden kyykyttämisestä on luovuttava.

Opintotuen sitominen indeksiin parantaa opiskelijoiden asemaa. Myös 100 euron korotus perusturvaan on tärkeä saavutus, sillä se nostaa monta ihmistä toimeentulotuen luukulta. Myös korotukset toimeentulotukeen ja asumistukeen ovat tarpeen kaikkien köyhimmille. Olen todella iloinen myös vanhuspalvelulaista, joka takaa vanhusten inhimillisen hoidon ja kohtelun viimeisinä vuosina.

Itse neuvottelin Oras Tynkkysen kanssa elinkeinopolitiikkaa linjaavassa neuvottelutyöryhmässä. Sen vastuulla oli työllisyys-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, energiapolitiikka, maa- ja metsätalous sekä liikenne ja viestintäkysymykset. Saimme paljon vihreitä linjauksia, kuten raideliikennepainotuksen liikenteessä. Tosin uusien hankkeiden aloitustaso laskee, koska liikennepuolelle on säästöjä. Perusväylänpidon tasosta ja erityisesti perusradanpidosta ei voi kuitenkaan tinkiä. Autoilun verotusta muutetaan ympäristöperusteisemmaksi, sähkö- ja kaasuautojen käyttövoimaverot saadaan toivottavasti poistettua. Biopolttoaineiden elinkaarivaikutuksia tutkitaan. Laivoille ajetaan kieltoa laskea jätevesiä Itämereen.

Viestintään saimme mm: julkisen tiedon avaamisen, avoimen lähdekoodin, julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen ja älyratkaisut kaikilla sektoreilla.

Ilmastolaki saatiin kirjattua hallitusohjelmaan ja kohtuullisen hyvä sitoumus, keltaista valoa, päästötavoitteiden nostoon 20 % vähennyksestä 30 % vähennykseen 2020 mennessä.

Turpeen käyttöä energiaksi vähennetään suunnitelmallisesti sen aiheuttamien päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vuoksi. Windfall-vero tulee ja uraaniveroa selvitetään. Uusia ydinvoimaloiden periaatelupia ei myönnetä.

Uusiutuvan energian tavoitteesta ja tuulivoiman tuista pidetään kiinni. Lisäksi selvitetään keinoja hajautetun pientuotannon edistämiseen ja tutkitaan nettomittaroinnin mahdollisuudet. Energiatehokkuustoimikunnan esitykset toteutetaan.

Työllisyysosiossa pidän tärkeinä pienyrittäjyyden edistämistä, toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi ja uusien ratkaisujen löytämistä vaikeasti työllistyville. Palkkatuesta tehdään työntekijän henkilökohtainen tuki, reppuraha, jonka turvin pitkäaikaistyötön voi mennä minne vain töihin, jolloin palkkatuki on kompensaatio alentuneesta työkyvystä. Vaikeasti työllistyville ja vammaisille tavoitellaan pysyvää palkkatukea. Työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi.

Hieno asia on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Vuoteen 2013 mennessä alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan kolmen kuukauden kuluessa opiskelu-, harjoittelu- työpaja- tms. paikka. Oppisopimuskoulutusta edistetään.

Pk-yritysten liiketoimintaosaamista kehitetään, siirtymistä yrittäjästä muihin asemiin ja takaisin pyritään helpottamaan. Hallinnollista taakkaa kevennetään ja yrityspalveluita kootaan yhteen.

Maatalouden ympäristötukijärjestelmän uudistetaan siten, että vesiensuojelutoimenpiteiden tehoa ja oikeaa kohdistamista parannetaan. Luomu- ja lähiruoka käännetään vahvaan nousuun ja niiden osuutta julkisissa hankinnoissa kasvatetaan. Ruoan jäljitettävyyttä ja alkuperän selvittämistä kuluttajille edistetään. Pakkausmerkintöjä parannetaan. Kotimaisen kasvivalkuaisen hyödyntämistä lisätään. Perinnebiotooppeja ja alkuperäisrotuja suojellaan.

Maatalousmomentille kohdistuu leikkauksia, joten on valtava haaste huolehtia maaseudun asukkaiden elinedellytyksistä. Painottaen monituloyrittäjyyttä ja viljelijöiden aseman parantamista markkinoilla tässä voidaan hyvinkin onnistua. Pienyrittäjyys, oman ruoan tuotanto, EU:ssa tehtävät maatalouspolitiikkaratkaisut ovat avainasemassa. Suomen pohjoiset erityisolosuhteet tulee huomioida ja tavoitteena on myös ravinnepäästöjen vähentäminen koko Itämeren valuma-alueella.

Vesistöjen ja kalakantojen suojelu on huomioitu mm. toteuttamalla kalatiestrategiaa. EU:n kalastuspolitiikassa tavoitellaan kestäviä kalakantoja. Suurpetokannat pitää varmistaa kestävälle tasolle ja salametsästykseen puututaan.

Eläinsuojeluasiamiehen virka perustetaan. Eläinsuojelulaki uudistetaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Vaihtoehtoja eläinkokeille edistetään.

Metsälaki uudistetaan ja uudistuksessa huomioidaan luonnonsuojelutarpeet ja edistetään nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa. Metsänsuojeluohjelmaa Metsoa jatketaan ja puurakentamisohjelma käynnistetään. Metsähallituksen asema turvataan. Neuvotteluissa esiin nostettu älytön ajatus metsämaksusta saatiin torpattua. Tämä metsämaan kiinteistövero olisi tosi turmiollinen luonnonsuojelulle (sillä verosta olisi vapautunut puuta myydessä) ja ikävä pienituloisille metsänomistajille.

Tässä oli pohjustusta hallitusohjelmasta, erityisesti painottaen elinkeinotyöryhmässä käsiteltyjä asioita. Koko 89-sivuinen ohjelma löytyy valtioneuvoston sivuila:
www.valtioneuvosto.fi