keskiviikkona, heinäkuuta 04, 2018

Östersundomin maakuntakaava ei turvaa luontoarvoja

Kesäkuussa kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Östersundomin maakuntakaavan. Östersundomin kaava etenee nyt kuntien yleiskaavoitukseen, jossa päättäjillä on iso vastuu ottaa huomioon ELY:n ympäristöviranomaisen kritiikki. Maakuntakaava kun ei riittävällä tavalla turvaa arvokasta luontoa. Tein maakuntavaltuuston kokouksessa palautusesityksen, koska on kestämätöntä, että vastuullisen ympäristöviranomaisen kritiikki sivuutetaan. Olen todella huolissani luonnonsuojelun tulevaisuudesta ylipäänsä, koska Sipilän hallitus suunnittelee suuria heikennyksiä ympäristöviranomaisten toimintaan maakuntauudistuksessa.

Östersundomin alueella on merkittäviä luontoarvoja, jotka on tärkeä sovittaa yhteen Helsingin ja Vantaan rakentamissuunnitelmien kanssa. Siellä on Natura-alue, Sipoonkorven metsää, Kasabergetin, Salmenkallion ja Talosaaren arvokkaita alueita. On keskeistä turvata lintuvedet ja välttää kehrääjään, pyyhyn, silikaattikallioihin ja lehtoihin sekä Natura-alueen eheyteen kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset.

Tässä vielä kokouksessa tekemäni palautusesitys:
”Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Uudenmaan ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja muiden muistuttajien huomautukset koskien Salmenkallion-Talosaaren valkoisen alueen maankäyttöratkaisua otetaan huomioon siten, että Natura- ja muut luontoarvot turvataan.”

Ja koska palautus-esitys ei saanut riittävää kannatusta, tein vielä hylkäysesityksen:
”Kaava hylätään, koska se ei riittävällä tavalla turvaa Natura- ja muita luontoarvoja alueella.”

Näiden äänestysten jälkeen hyväksyttiin selvin luvuin porvoolaisen valtuutetun joukkoliikenneponsi, jonka takana vihreätkin olivat. Itsekin pidän tärkeänä raideliikenteen kehittämistä koko Uudenmaan alueella.

Alla vielä linkki Itäväylän uutisointiin kokouksesta, josta näkee äänestystulokset.
Itäväylän Östersundom-uutinen