torstaina, lokakuuta 04, 2018

Hyvää eläintenpäivää!

Tänään maailman eläinten päivänä vihreät julkistivat puoluevaltuuskunnassa hyväksytyn eläinpoliittisen linjapaperin. Haluamme rakentaa maailmaa, jossa eläimiä arvostetaan ja niistä pidetään huolta nykyistä paremmin. Linjapaperi vaatii eläinten itseisarvon tunnustamista ja lainsäädännön uudistamista niin, että se vastaa eläinsuojelun haasteisiin ja pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon eläinten tarpeista.

Jokaista eläintä on kohdeltava hyvin. Riippumatta siitä, aiheuttaako eläin ihmiselle huvia, hyötyä vai haittaa, kaiken kärsimyksen aiheuttamista on vältettävä kaikin keinoin. Eläimet eivät ole tuotannontekijöitä, hyödykkeitä tai viihdykkeitä, vaan tuntevia yksilöitä ja yhdenvertaisesti oikeutettuja elämään tällä maapallolla.

Vihreiden mukaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista on tingitty tuottavuuden nimissä. Eläinten hyvinvoinnin parantamiselle on kuitenkin suuren yleisön tuki, sillä Eurobarometrin mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa parempaa kohtelua tuotantoeläimille.

Lainsäädännön on vastattava eläinsuojelun haasteisiin. Lainsäädännön muutostarpeet koskevat niin lemmikkejä, tuotantoeläimiä kuin luonnonvaraisia eläimiä. Me vihreät haluamme riittävän kunnianhimoisen eläinsuojelulainsäädännön, jossa kielletään eläinten vapautta ja liikkumista voimakkaasti rajoittavat tuotantotavat, kuten parsinavetat, porsitushäkit ja häkkikanalat sekä kipua aiheuttavat toimenpiteet. Myös turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla. Lainsäädännöllä on myös puututtava eläinjalostuksen ongelmiin ja muihin vakaviin eläintuotannon ongelmiin.

Ihmiset ovat levittäytyneet maailman joka kolkkaan ja se asettaa villieläimet yhä ahtaammalle. Luonnovaraisten selkärankaisten määrä on romahtanut alle kymmeneen prosenttiin kaikkien yhteenlasketusta painosta.

Käynnissä on ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, jonka pysäyttämiseksi myös Suomen on toimittava. Ihmisen aiheuttamat ympäristötuhot, saastuminen ja ilmastonmuutos vaarantavat luonnonvaraisten eläinten elinympäristön. Meidän on myös poistettava riistaeläinluokituksesta uhanalaisiksi, vaarantuneeksi ja silmälläpidettäviksi luokitellut lajit ja siirrettävä ne suojeltavaksi ympäristöministeriöön siihen asti, että lajin kanta on taas kestävällä tasolla.

Lue koko eläinpoliittinen linjapaperi osoitteessa: https://www.vihreat.fi/elainpolitiikka