maanantaina, lokakuuta 08, 2018

IPCC ilmastoraportin viesti vaatii tekoja nyt

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime yönä raporttinsa. Se vahvisti monen tunteen viime kesien helteiden ja metsäpalojen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Sinisen planeetan elinolojen turvaaminen lapsillemme vaatii isoa muutosta ihan kaikkeen, elämäntapaamme, energiantuotantoon, liikkumiseen.

IPCC:n mukaan ilmaston rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita, kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia yhteiskunnissamme. Näissä muutoksissa on syytä onnistua, sillä kahden asteen lämpeneminen olisi IPCC:n mukaan huomattavasti suurempi riski ekosysteemeille ja ihmisten hyvinvoinnille. Jo nyt olemme nähneet eliöiden levittäytymisessä muutoksia ja kuudes sukupuuttoaalto hävittää lajeja ennätysvauhtia.

Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, estää pienten saarivaltioiden katoaminen veden alle, turvata pohjoinen arktinen luonto ja jää, varmistaa neljä vuodenaikaa Suomeen, on toimittava kuten IPCC kehottaa. Koko ihmiskunnan on irtauduttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Teollisuusmaiden pitää ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas alle 20 vuodessa.

Suomessa on luovuttava kivihiilen, turpeen ja polttoöljyn käytöstä 2020 luvulla ja maakaasusta 2030 luvulla, ovat vihreät jo linjanneet. Lisäksi on otettava käyttöön lentovero. IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Sipilän hallitus aikoo lisätä metsien hakkuut niin korkealle tasolle, että se puolittaisi hiilinielumme 2030 mennessä. Se on yhtä paha asia ilmastolle kuin päästöt.

Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti. Hakkuut voidaan pitää nykyisellä tasolla, muttei lisätä niitä. Metsäteollisuuden on jatkettava uudistumista, sillä puusta tarvitaan uusia kestäviä tuotteita, jotka sitovat hiiltä pitkäksi aikaa. Tarvitsemme Suomeen ilmastoa suojelevan metsityskampanjan. Lisätään suojelualueita, mikä vaatii suojelualueiden hankintarahojen tuntuvaa korotusta. Kannustetaan metsänomistajia kasvattamaan metsänsä hiilinielua. Myös kouluihin voisi lanseerata valtion tukeman puiden istutuskampanjan.

Maanviljelyksessä tarvitaan entistä enemmän huomiota maaperän hiilivarastojen kasvattamiseen. Sillä on merkitystä myös maan kasvukunnolle. Esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista on kehitetty hyvää maanparannusainetta ja lannoitetta pelloille. On syytä muistaa sekin, että IPCC:n raportti edellyttää meiltä kuluttajilta isoa muutosta. On kulutettava vähemmän ja harkiten. On luovuttava liiasta lihan syönnistä, lisättävä tuntuvasti kasvisproteiinia ruokavalioon.

Kolmas maaperän hiilensidontakyvyn parantamispotentiaali liittyy soiden ennallistamisen. Meillä on aikoinaan ojitettu paljon soita, jotta saataisiin metsille kasvumaata. Osa ojituksista oli harkitsemattomia ja johtikin hyvin kitualiaasti puuta tuottavaan metsämaahan. Juuri nämä suot on ennallistettava nopeasti tukkimalla ojat. Kun suoluonto alkaa elpyä, suo sitoo turpeeseen hiiltä ilmasta.

Meillä on toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Sen IPCC meille lupaa, jos tartumme toimeen heti. Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitellaan globaalia 1,5 asteen lämpenemistä, mutta maiden antamat lupaukset johtaisivat nyt 3 asteen lämpenemiseen. Juuri tästä syystä ihan jokaisen maan on osallistututtava talkoisiin. Me Suomessa emme voi tehdä vähemmän ja kiemurrella irti tavoitteista. Meidän on tehtävä kaikkemme ja enemmänkin.