torstaina, maaliskuuta 08, 2007

Naisista, vauvoista ja työelämästä

Nuoret naiset ovat työnantajien silmissä riskiryhmä palkata, koska työnantajalle koituu äitiydestä ylimääräisiä kuluja. Myös äitiyslomasijaisten rekrytointi ja kouluttaminen ovat työnantajalle lisätyötä. Silti molempia sukupuolia työpaikoilla tarvitaan. Mikä se sellainen työpaikka olisi, jossa vain miehet keskenään huseeraisivat? Naisten mukanaolo työelämässä on varmasti kaikkien etu. Vielä tärkeämpää toki on, että vauvoja syntyy ja että heitä myös hoidetaan.

Se, mitä vihreät esittävät naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi, olisi äitiydestä aiheutuvien kustannusten jakaminen kaikkien työnantajien kesken esim. korottamalla sairausvakuutusmaksuja. Aivan yhtä hyvin osan kuluista voisi kerätä kaikilta työntekijöiltä eli yhteisistä verovaroista.

Kaikkein pahin epäkohta äitiyskuluissa on mielestäni se, että minimiäitiyspäiväraha on vain kaksi kolmasosaa minimityöttömyyskorvauksesta. Nuori vauvaa hoitava äiti, usein opiskelija, saa 15 euroa päivässä äitiyspäivärahaa. Minimiäitiyspäiväraha on nostettava vähintään alimman työttömyyskorvauksen tasolle.