sunnuntaina, huhtikuuta 03, 2011

Koulu-uudistus on tehtävä heti

-Kirjoitus Länsiväylän vaaliareenassa 2.4

Peruskoulun tuntijakouudistus kaatui hallituksen sisäiseen kinaan sisällöstä. Uudistus on tehtävä heti, sillä maailma muuttuu. Tietoyhteiskuntaa on eletty tovi ja elämme myös tarinoiden aikakautta, jossa korostuu yksilöiden tarpeet. Kaivataan enemmän yhdessä tekemistä.

Tiedon ulkoluvun sijaan korostuu tiedon etsintä, jäsentely ja analysointi sekä tavoitteellinen ryhmätyö. Oppi ja kannustus yrittäjyyteen on arvokas lisä opetukseen ja koulusta valmistuvat nuoret tarvitsevat myös arkielämän taitoja kuten kotiruuan valmistus ja käsityöt. Käsillä tekemistä ei opi kuin tekemällä ja monet lapset tarvitsevat liikuntaa enemmän. Koulupäivään voisi hyvin lisätä käytännön tunteja ja luovia aineita kuten kuvaamataito, musiikki ja näytteleminen valinnaisesti. Kun koulupäivä on mielekäs, se ei ole raskas.

Tietotekniikan kehityksessä on pysyttävä mukana. Interaktiivinen opetustaulu luo uusia oppimisen muotoja, mutta siihen tarvitaan myös perinteisen liitutaulun ominaisuudet. Matemaattiset kaavat aukeavat parhaiten, kun niitä johdetaan liitutaululla.

Koulussa tarvitaan erityistukea sitä tarvitseville, kannustusta ja mahdollisuus valita mielekkäitä aineita. Myös nopeasti oppivat lapset kaipaavat huomiota. Voisiko niille, jotka todella haluavat edistyä luonnontieteissä, olla syventävää lisäopetusta? Kaikkien lasten omia vahvuuksia on tuettava, sillä jokainen lapsi on arvokas ja tärkeä.

Entä luonto ja metsäretket? Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus tulee sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Tuntuu siltä, että lapset ovat sitä onnettomampia, mitä enemmän heillä on muovista lelukrääsää ja roinaa. Toivon, että lapset oppivat koulussa ja kotona sen, mikä on tärkeää ja arvokasta. Kun arvostaa toista, ei kiusaa. Kun oppii tuntemaan luonnon arvon, ottaa siitä vastuun ja syntyy uuden toivon aika.