maanantaina, heinäkuuta 07, 2014

Globaali oikeudenmukaisuus

Viime torstaina tuli ilahduttava uutinen, että iso osa suomalaisista välittää lähimmäisestä. Peräti 82 % meistä pitää kehitysyhteistyömäärärahojen riittävyyttä erittäin tai melko tärkeänä. Kehitysyhteistyöllä on merkitystä myös maailman rauhaan ja vakauteen, sillä äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on puolittunut, puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut ja lapsi- ja äitiyskuolleisuus on vähentynyt.

Tietysti on selvää, että kehitysyhteistyön on oltava vaikuttavaa ja toimet järkeviä, sellaisia, jotka auttavat kehitysmaiden asukkaita jatkossa itse selviytymään paremmin. Tyttöjen koulutus on tärkeää, kuin myös uusien viljelymenetelmien omaksuminen. Ministeri Haavisto on painottanut näitä ja myös ihmisoikeuksia, kuten vammaisten ihmisten oikeuksia määrärahajaossa. On arvokasta, että kehitysyhteistyössä huomioidaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Pakolaisleireillä vammaiset ovat ruuan saannin ja hygienian suhteen erityisen haavoittuvassa asemassa.

Vuoden 2014 budjetissa kehitysyhteistyömäärärahat ovat noin 0,55 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta tavoitteena on, että kehitysyhteistyön määräraha olisi 0,7 prosenttia bkt:sta vuonna 2015. Siihen olemme YK:ssa sitoutuneet ja sen ovat myös kaikki muut pohjoismaat saavuttaneet.

Kehitysyhteistyömäärärahoja on jouduttu valitettavasti säästötalkoissa leikkaamaan, joten uusien rahoituskeinojen keksiminen on keskeistä. Vihreiden esityksestä hallitus ohjaa nyt kaikki päästöhuutokauppatulot kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen.

Kepan Globbarit seuraavat kansanedustajien työtä globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta, mm. sitä kuinka edustajat painottavat työssään ilmastonmuutoksen torjuntaa, veroparatiisien sulkemista ja kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Hopeasija seurannassa oli minulle iloinen yllätys.

Linkki Kepan sivuille.