perjantaina, huhtikuuta 23, 2010

Vihreän kasvun malli

Vihreiden energiapoliittinen vaihtoehto Vihreän kasvun malli torjuu lisäydinvoiman tarpeettomana.

Vihreän kasvun mallissa on osoitettu, kuinka ennakoitu sähkön vaje voidaan kattaa tehostamalla energiankäyttöä, lisäämällä sähkön kysyntäjoustoa ja lisäämällä uusiutuvaa energiaa. Sähkönkäyttöä voidaan tehostaa mm. energiatehokkaan tekniikan investointituilla sekä laajentamalla ja tehostamalla energiatehokkuussopimuksia. Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan kulutuksen ohjaamista kulutushuippujen ulkopuolelle. Arkinen esimerkki on yösähkön käyttö.

Kotimainen uusiutuva energia, kuten puuhake ja tuulivoima, tuovat lisää kotimaisia työpaikkoja, mikä on tärkeää. Vihreiden laskennallisessa mallissa on otettu pohjaksi metsäteollisuuden esittämät ennusteet sähkönkulutuksesta vuonna 2020 (96 TWh). Ne ovat tosin vihreiden mielestä epärealistisen suuret, kun elinkeinoministeriökin päätyi omassa arviossaan siihen, että sähkönkulutus vuonna 2020 olisi 91 TWh.