torstaina, elokuuta 26, 2010

Elävä joki virtaa Vantaalla


Viime sunnuntaina oli Vantaan vihreiden ”Elävä joki” -tilaisuus Pyhän Laurin kirkon myllyllä. Siellä pohdittiin, miten saada jokivesiä pilaavat päästöt loppumaan. Jäteveden pääsy jokiin on kestämätön jokavuotinen ongelma. Ympäristömääräyksissä on selviä puutteita, jotka on korjattava. Keskeistä on pumppaamoiden varavirtajärjestelmät. Sähkökatko ei saisi olla syy suoltaa jätevettä jokeen, vaan on edellytettävä varavirtajärjestelmää ja parasta mahdollista tekniikkaa. Maankäytössä on hallittava tulvavedet paremmin suunnittelemalla kosteikot ja imeytysalueet.

Ihanaa, että paikalla oli paljon ihmisiä, joita jakoi huoli ympäristöstä. Vesistöjen tilan parantaminen vaatii laajaa yhteistyötä eri kuntien ja valtion kesken. Kansalaistapahtumat valavat uskoa siihen, että maailma paranee. Meille paistoi aurinko, musiikki soi ja joki solisi taustalla. Eläköön Vantaanjoki, eläköön Keravanjoki ja puhtaat virtavedet!

Lue lisää toimenpidealoitteesta ja kirjallisesta kysymyksestä:
Jätevedenpumppaamoiden toimintahäiriöiden ehkäisy
Virtaavien vesien tilan parantaminen