perjantaina, marraskuuta 03, 2006

Uudenmaan liitto

Eilen vietettiin Uudenmaan liiton aluesuunnittelun 60-vuotisjuhlaa. On hyvä, että koko Uudenmaan kehitystä toteutetaan suunnitelmallisesti yhdessä, kaiken ei tarvitse olla pääkaupunkiseutukeskeistä. Uudenmaan liitossa, jonka valtuuston varajäsen olen, tehdään mm. maakunnan visio, suunnitelma ja ohjelma. Lisäksi kaavoitusta ohjataan maakuntakaavalla. Tärkeitä koko Uuttamaata käsitteleviä kysymyksiä ovat viheralueverkostot, hiljaiset alueet, taajama-alueet, raideliikennelinjaukset, jätteiden käsittelyalueet yms..

Voimassa olevassa toteuttamissuunnitelmassa 2006 - 2007 toimenpiteet on ryhmitelty neljään toimintalinjaan:

· Taloudellisesti kilpailukykyinen ja menestyvä Uusimaa
· Hyvinvoiva Uusimaa
· Ekologisesti tehokas Uusimaa
· Yhteistyön Uusimaa

Varsin merkittävä ja tärkeä listaus: ympäristökysymykset ja hyvinvointi on nostettu keskeiselle sijalle : )