torstaina, kesäkuuta 18, 2015

Eduskunnan Vamyt ryhmä järjestäytyi

Eilen kokoontunut Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) järjestäytyi uudelle vaalikaudelle. Saan jatkaa ryhmän puheenjohtajana työtä ihmisoikeuksien puolesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Taavitsainen (sdp) ja johtokunnan muiksi jäseniksi Niilo Keränen (kesk), Ritva Elomaa (ps), Sari Sarkomaa (kok), Li Andersson (vas) ja Sari Tanus (kd).

Tapaamisessa pohdimme valmisteilla olevaa hankintalakia. Henkilökohtainen apu, kotipalvelut ja muut välttämättömät arjen palvelut ovat ihmisten palveluja ihmiselle. Niitä ei saa mielivaltaisesti vaihtaa kilpailutuksella tai ostaa halvimpaan hintaan laadusta piittaamatta. Vammaisalan järjestöjen mielestä vammaisten ihmisten palvelut tuleekin irrottaa kilpailutussäännösten piiristä.

Viime kaudella VAMYT- ryhmä on aktiivisesti järjestänyt tilaisuuksia ja jättänyt kirjallisia kysymyksiä ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista. Ryhmä on ollut huolissaan SORA- lainsäädännön vaikutuksista vammaisten opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Jokaisen nuoren opiskelumahdollisuuksia on pikemminkin tuettava kuin rajoitettava. Lisäksi palvelujen saatavuus on herättänyt huolta ryhmän jäsenissä, ja myös esteettömyys on ollut ryhmän keskeisenä teemana. Esteettömyys ja sen edistäminen kaikilla elämänalueilla on tärkeää, jotta kuulo-, näkö- ja liikuntavammaiset voivat yhdenvertaisesti asua, harrastaa ja tehdä työtä.

Nämä asiat ovat jatkossakin Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän työlistalla ja muita tulevia haasteita on muun muassa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin loppuun vieminen ja toimeenpano, hyvän vammaislainsäädännön voimaan saattaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus siten että herkkien käyttäjäryhmien palvelut ja tarpeet turvataan.

Sipilän hallituksen ohjelmassa on todettu vammaisten henkilöiden työllisyys ja yrittäjyys tärkeäksi asiaksi, mikä on hyvä lähtökohta tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiselle. Meillä on yhdessä vielä paljon tehtävää, jotta vammaisten ihmisten työllistyminen paranee ja täysimääräinen osallistuminen yhteiskuntaan helpottuu.