tiistaina, huhtikuuta 05, 2016

Veronkierto on varastamista yhteisestä pussista

Maailmalla kuohuu kaikkien aikojen suurin tietomurto, ns. Panamapaperit tapaus. Panamalaiselta lakitoimistolta ”Mossack Fonseca” on vuodettu yli miljoona dokumenttia, jotka paljastavat rikollista toimintaa, veronkiertoa. Lakitoimisto on perustanut peiteyrityksiä rikkaiden varallisuuden piilottamiseksi kotimaidensa verottajilta. Vuodosta löytyy tuttuja nimiä, maailmantähtiä ja eri maiden johtavia politikkoja. Lisäksi esiin putkahti pohjoismaisen Nordea-pankin ala-arvoinen toiminta tarjota turvasatama varojaan piilottaville. Nordean Luxemburgin yksikkö on vuodesta 2004 vuoteen 2014 perustanut asiakkailleen liki 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Neitsytsaarille. Tätä ei voi hyväksyä! On kestämätöntä, että jotkut piilottavat verottajalta pääomatulojaan veroparatiiseihin kätkettyjen yritysten ja piilotettujen omistusketjujen kautta. Usein nämä toimijat ovat henkilöitä, joilla on enemmän kuin kylliksi. Onko ahneudella mitään rajaa? Julkisin verovaroin kustannetaan meille kaikille yhteistä hyvää, sairaanhoitoa, vanhusten huoltoa, vammaispalveluja, lasten koulu.

Harmaan talouden torjunta on jatkuvaa työtä, mutta nyt paljastunut tietovuoto auttaa saamaan rikollisia kiinni. Mätäpaiseesta tihkuu osa, mutta oletettavasti tiedossa on edelleen vain pintaraapaisu häikäilemättömästä, ahneesta toiminnasta.

Viime kaudella valtionvarainvaliokunnassa käsiteltiin lukuisia sopimuksia verotietojen vaihdosta, joita Suomi solmi veroparatiisimaiden kanssa. Näin ne olivat hieman taipuneet kansainväliseen paineeseen raottaa pankkisalaisuuksiaan. Sopimukset tarkoittavat sitä, että Suomen verottaja voi pyytää tietoja toisen maan verottajalta. Tämä on kätevää silloin, kun täällä herää epäilys vilpillisestä toiminnasta. Luonnollisesti tämä ei ollenkaan riitä. Tietojen vaihdon tulee olla jatkuvaa ja automaattista.

Automaattinen pakollinen verotietojen vaihto maiden kesken on yksi komission harmaan talouden torjunnan paketin ehdotuksista. Onhan Euroopassakin veroparatiiseja, kuten Luxemburg, Lichtenstein sekä Ison Britannian kanalien saaret ja Neitsytsaaret. Mutta tietysti tietojenvaihto tulee saada maailmanlaajuiseksi, kuten OECD esittää.

Komission verojen kiertämisen torjunnan paketin tavoitteena on, että verot maksetaan sinne, mistä voitot ovat peräisin. Kyse on siis rikollisen toiminnan estämisen lisäksi aggressiivisen verosuunnittelun suitsinnasta. Suomen tulee antaa pakettiin sisältyville vaatimuksille vahva tuki ja ennenmmäkin. Komission esitykset eivät ole täydellisiä, vaikka ovatkin askel parempaan suuntaan.

Vihreät ovat vaatineet lisää kunnianhimoa esityksiin ja suurten yritysten toiminnan maakohtaista veroraportointia, jossa yritykset jakavat maakohtaista tietoa voitoistaan ja veroistaan ymmärrettävässä ja vertailukelpoisessa muodossa. Tämä mahdollistaa sen arvioimisen, maksetaanko verot sinne missä tulos syntyy. EU:n hankintasäädöksiä tulee uudistaa niin, että veroparatiiseja hyödyntävät yritykset voidaan sulkea pois julkisista hankinnoista.

Suuressa valiokunnassa olemme kuulleet ja käsitelleet joitakin komission veronkiertopaketin esityksistä. 4.3 käsittelyssä oli komission esitys direktiiviksi automaattisten verojen tietovaihdon lisäämiseksi. Tein valiokunnan kannanottoon seuraavan lisäysesityksen:

"Jotta yritysten maakohtainen raportointi olisi kattavaa ja läpinäkyvää, tietojenvaihto viranomaisten välillä ei yksin riitä. On tärkeää että, politikot, media ja kansalaiset saavat vertailukelpoista tietoa kattavasti. Sen lisäksi pitää selkeyttää ja harmonisoida yrityksien raportointi- ja kirjanpitokäytäntöjä ja edellyttää siksi kattavaa julkista maakohtaista raportointia sitovasti osana vuosittaisia tilinpäätöstietoja."

Esitystä kannatti Paavo Arhinmäki, mutta se hävisi äänestyksessä, kuten opposition esityksille usein käy. Työ jatkuu harmaan talouden torjunnassa yhä vahvemmalla höyryllä!