keskiviikkona, marraskuuta 14, 2007

Potilasturvalaki

Ymmärrän hoitajien turhautuneisuuden, heillä on täysi oikeus käydä työtaistelua ja vaatia parempaa palkkaa arvokkaasta ja raskaasta työstään.

Monella alalla työtaisteluun kuuluu suojatyö, josta sovitaan työnantajan ja lakkoilevan ammattiliiton kesken. Nyt osapuolet eivät vielä ole päässeet neuvottelusopuun suojatyöstä. Viime kädessä valtiolla on vastuu elämän turvaamisesta. Tämä suojatyötä koskeva laki oli säädettävä varmuuden vuoksi.

Työtaisteluoikeus on perusoikeutena keskeinen, mutta työtaistelulla on, ILOn sopimustenkin mukaan, myös rajoituksensa. Esimerkiksi se, että ihmishengen suojaaminen voi rajoittaa sitä, mikä on työtaistelun laajuus.

Yksi viesti Tehyn työtaistelussa on selkeä. Kuntasektorin arvokasta hoivatyötä on tuettava ja kuntataloutta on tuettava selvästi enemmän, esimerkiksi valtion osuuksin.