keskiviikkona, tammikuuta 28, 2009

Valtio elvyttää

Suomelle tärkeät elvytystoimet ovat päivittäin esillä. Ministeriöt, työmarkkinajärjestöt ja selvitysmiehet julkistavat ehdotuksiaan. On hienoa, että yhteinen halu toimia on suuri. Esityksissä on paljon varteenotettavia vaihtoehtoja. Hallitus vahvistaa oman esityksensä lähipäivinä ja sitten onkin eduskunnan vuoro kääriä hihat.

Elvytystä on pohdittu tammikuun aikana myös vihreiden työelämätyöryhmässä. Olemme koonneet ideoita ja toimittaneet niitä ministeriemme ja eduskuntaryhmän käyttöön. Nostan tähän muutamia Vihreän työelämätyöryhmän ehdotuksia:

 • Uusiutuvan energian edistämispaketti, lisää työllisyyttä mm. konepajoilla: tuulivoiman hankkeiden kiirehtiminen lisätuella, hakevoimaloiden rakentaminen, vesivoimalaitosten koneistojen uusiminen tehokkaammiksi.

 • Öljyntorjunta-aluksen tilaaminen. Tarve on selkeä, tarjoaa työtä telakka- ja metalliteollisuudelle.

 • Toteutetaan ratahankkeet, joissa suunnitelmat ovat pitkällä ja joita on siirretty, esim. Pohjanmaan ratahanke. Nopeutetaan suurten kaupunkiseutujen ratahankkeiden toteuttamista (pääkaupunkiseudulla metron jatkaminen, raidejokeri, kaupunkiratojen jatko sekä Turun ja Tampereen paikallisliikenteet yms.).

 • Nopean selvitystyön tekeminen henkilö- ja tavaraliikenteen palauttamisesta eri rata-osuuksilla ja päätöksiä nopeimmin toteutettavien hankkeiden liikkeelle saattamisesta. Monet jo puretut tai rapistumaan päässeet radat voidaan kunnostaa. Myös perusradanpidon vajeen täyttäminen on tehtävä viimeistään nyt.

 • Toteutetaan kevyen liikenteen hankkeet ja meluntorjuntahankkeet, joista tiepiireillä on valmiita suunnitelmia.

 • Julkisen puolen menolisäykset ja kuntien valtionosuuksien nosto.

 • RAY:n rahoille ylimääräinen hakukierros, varat kohdistetaan työttömien hankkeisiin.

 • Vesistöjen kunnostustyöt, esim. rehevöitymisen estäminen niittämällä ja roskakalan kalastuksella. Tilaajana voivat olla ympäristökeskukset.

 • Lyhyet koulutusjaksot uusiin tehtäviin siirtymisen mahdollistamiseksi, mm. hoitoalalla tarvitaan usein auttavia käsipareja tai toimistorutiinien pyörittämistä, joka ei vaadi pitkää koulutusta.

 • Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.

 • Yrittäjyyden tukeminen mentorointihankkeilla, alentaa henkistä kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen.

 • Osuuskuntayrittäjyyden edistämiseen hanke, sillä se on houkuttelevampi vaihtoehto monille (pienempi yrittäjäriski), mutta tietoisuus mallista on heikkoa. Yksi vaihtoehto on tukea osuuskuntien uusien osakkaiden hankintaa.

 • Vuokra-asuntorakentamisen ja sosiaalisen asuntotuotannon tukeminen.

 • Korvamerkitty raha kuntien kiinteistöjen korjaamiseen.

 • Valtio (Senaattikiinteistöt) aikaistamaan omien kiinteistöjensä perusparannuksia.

 • Talojen lämmitysremonteille tuki energia- ja ilmastostrategian toteuttamista varten, esim. kotitalousvähennyksen ulottaminen asunto-osakeyhtiöihin.

 • Sopeutettava koulutuspolitiikkaa ilmastotavoitteisiin (mm. energianeuvojat, tuulivoimala-asentajat, lämpöpumppuasentajat).

 • T&K panostukset nouseviin aloihin, painotetaan uusiutuvaa energiaa, energiatehokasta tekniikkaa ja sosiaalisia innovaatioita.

 • Metsäteollisuuden ahdinkoa helpottamaan uusien tuotteiden T&K-ohjelma, edistetään myös ympäristöystävällisempien metsänhoitomenetelmien läpilyöntiä.