maanantaina, marraskuuta 02, 2009

Avaimet ennaltaehkäisyyn löydettävä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelimme valtionosuusjärjestelmää ja siinä olevia uudistustarpeita. Kuntia pitäisi kannustaa tekemään oikeita asioita ajoissa eikä vain korjaavia toimenpiteitä silloin kun ongelmat ovat kärjistyneet. Ennaltaehkäisystä puhutaan paljon ja kauniisti, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että ymmärretään siirtää resursseja laadukkaaseen kouluun ja päivähoitoon, pieniin ryhmäkokoihin, perheitä tukeviin palveluihin ja tulonsiirtoihin vähävaraisille lapsiperheille. Nyt menee valtavia summia siihen, että lapsia otetaan huostaan ja nuoret joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi. Sairastavuuskerroin määrittelee, kuinka paljon kunta saa valtionosuuksia: mitä enemmän on nuorisoa työkyvyttömyyseläkkeellä, sitä enemmän tulee valtion tukea kuntaan. Tietysti hätää kärsivät on hoidettava ensitilassa, mutta pitkällä jänteellä kunnat pitäisi palkita onnistuneesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Tärkeitä asioita ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kouluterveydenhoitajat joka kouluun, perheiden kotiapu kun kriisi on lähellä jne.

Mannerheimin lastensuojeluliiton keskustelutilaisuudessa kaikki ymmärsivät ennaltaehkäisyn tärkeyden, vaikka Kuntaliiton taholta haastettiin pohtimaan mistä varat. Ennaltaehkäisyrakenteiden vahvistaminen maksaa aluksi, mutta maksaa lopulta itsensä takaisin. Varoja kunta voi saada lisää myös ilmastonmuutoksen torjunnasta: säästämällä energiaa, rakentamalla energiatehokkaita taloja, säästämällä valaistuksessa ja laskemalla kiinteistöjen lämpötilaa asteella. Ruuhkamaksujen tuotot pitää hyvittää joukkoliikenteelle. Jätemaksujen korotus hillitsee materian kulutusta.

Terveyden edistämisestä keskusteltiin innokkaasti myös Jyväskylän vihreiden tilaisuudessa. Lääkäreillä pitäisi olla aikaa kirjoittaa liikuntareseptejä. Espoossa on käytössä ikäihmisten sporttikortti, jolla yli 68 vuotiaat pääsevät maksutta kaupungin kuntosaleille ja uimaan. Se on kannustanut merkittävästi liikkumaan.

Kirjastot ovat tärkeitä yhteistiloja ja tutkitusti lainojen määrä jopa lisääntyy talouden taantuessa. Moni hakee lohtua mielikuvitus- ja fantasiamaailmasta ja kirjastosta haetaan myös tietoa. Todella kustannustehokasta hyvinvoinnin edistämistä on vahvistaa lähikirjastoverkkoa ja taata aineistomäärärahat. Kuntapäättäjät ovat jokaisessa Suomen kunnassa vaikeiden valintojen edessä, kun vuosibudjetit laaditaan niukoilla resursseilla. Politiikka on ennen kaikkea palvelujen priorisointia, on tehtävä valintoja.