perjantaina, heinäkuuta 01, 2011

Nuorten kesätöistä ja toimeentulosta

Nyt kesällä moni nuori koululainen tai opiskelija hankkii omia tienestejä kesätöissä. Se on tärkeää kasvussa kohti aikuisuutta. Oppia omalla työllään ansaitsemaan ja oppia työelämän pelisääntöjä.

Hiljattain ilmeni, että osa suomalaisista kunnista oli leikannut pienituloisten perheiden saamaa toimeentulotukea, jos perheen nuori oli saanut kesätöitä tai esimerkiksi menestynyt opinnoissaan stipendin arvoisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ongelman julkitulon jälkeen kiireen vilkkaa uudet ohjeet kuntien sosiaaliviranomaisille. Ohjeistuksen mukaan alaikäisen lapsen vähäisiä tuloja ei tule enää huomioida toimeentulotukea myönnettäessä. On hyvä, ettei viesti pienituloisten perheiden nuorille enää ole se, ettei heidän kannata edes yrittää hankkia kesätyöpaikkaa tai pärjätä hyvin opiskeluissaan. Lapsen ei myöskään kuulu elättää perhettään, mihin perheen vanhempien tuen leikkaaminen lapsen tulojen varmasti monissa perheissä johtaisi.

Lasten ja nuorten kesätyöansioiden huomioiminen tai huomioimatta jättäminen on kuitenkin vain yksi kuntien vaihtelevien tuenmyöntämiskäytäntöjen yksi ilmenemismuoto - vain yksi toimeentulotukibyrokratian monista ongelmista. Järjestelmä, joka vaatii julkista älähdystä reagoidakseen omiin puutteisiinsa, ei ole toimiva tai tehokas järjestelmä.

Tulkinnanvaraisten linjausten vuoksi eri tavoin menettelevät kunnat ovat lisäksi asettaneet pienituloiset nuoret ja köyhät perheet eriarvoiseen asemaan kotipaikkakunnasta riippuen, kun eri kunnissa tukea saa tai sitä vähennetään vaihtelevin perustein. Kunnilla on toimeentulotukea myönnettäessä liian paljon valtaa käyttää harkintaa esimerkiksi siinä, mikä määritellään siksi vähäiseksi tuloksi, jonka vuoksi toimeentulotukea ei leikata.

Perustulo tekisi työnteosta ja esimerkiksi opiskelijan stipendin vastaanottamisesta aina kannattavaa jokaiselle. Lisäksi perustulo tekisi rahan saamisen perusteista selkeät ja lisäisi tasa-arvoa eri kuntien asukkaiden välillä. Askeleena kohti perustuloa vihreiden vaatima sadan euron korotus perusturvaan nostaa nyt jo monia perheitä pois toimeentulotuelta ja byrokratiaviidakosta.