lauantaina, syyskuuta 29, 2012

Lastensuojelussa on huomattava lapsen hätä

Eduskunnassa käytiin torstaina tärkeä ajankohtaiskeskustelu lastensuojelusta. Keskustelun painopisteeksi nousi varhaisen vaiheen tuki lapsille ja heidän perheilleen. On ensiarvoisen tärkeää, että perheet saavat tukea ja keskusteluapua sekä apua arjen pyörittämiseen riittävän ajoissa, ennen kuin ongelmat kasaantuvat.

Varhaisen vaiheen tuki on kaikkein tehokkainta niin tuen antajan kuin vastaanottajan näkökulmasta. Jos vanhemmat eivät jaksa oman elämäntilanteensa vuoksi tukea lapsiaan riittävästi, varhainen tuki perheille lisää lasten mahdollisuuksia pärjätä myöhemmässä elämässään.

Hyvää ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea ovat esimerkiksi kotipalvelut. Kotipalvelut ovat palveluita, jotka sekä helpottavat perheiden arjen sujumista että ennaltaehkäisevät ongelmien kasaantumista silloin, kun arki kaatuu päälle. Kotipalveluita on valitettavasti suureksi osaksi ajettu alas menneinä vuosikymmeninä. Vaikka ne ovat lakisääteisiä, vain harvat kunnat tarjoavat apua esimerkiksi sairaiden lasten hoitoon tai arjen askareisiin vanhemman sairastuttua. Apua on oltava saatavilla mahdollisimman matalalla kynnyksellä myös väliaikaisiin ja yllättäviin elämäntilanteisiin, jotta elämä pysyy raiteillaan niiden jälkeenkin.

Keskustelussa moni kansanedustaja toivoi lisää resursseja kuntien lastensuojelutyöhön ja kotiapuun. Itse esitin ajatuksen, että pitäisi tarkastella lastensuojelulain muutostarvetta, jotta painopiste todella saadaan ennaltaehkäisyyn. Lastensuojelun tärkein tarkoitus on suojella lasta, varmistaa, että lapsi kasvaa turvallisessa ympäristössä. Siksi lasta on kuultava paremmin. Myös eri viranomaisten välisessä tiedonkulussa on parannettavaa, jotta lapsen hätä huomataan ajoissa.