torstaina, toukokuuta 26, 2016

Matkapuhelinten menestystarina loppui –uudella otteella eteenpäin!

Tällaisia uutisia ei pitäisi tulla: Espoon Areenalle linja-autoissa kyyditetyt Microsoftin työntekijät saivat kuulla saavansa kaikki lähtöpassit. Yli 1300 ihmistä jää työttömiksi. Monessa kodissa on hätä: miten maksaa laskut ja huolehtia asunto- ja opintoveloista? Mitä tulevaisuus tuo? Ajatukseni on työttömiksi jäävien luona. Te olette huippuasiantuntijoita, teidän taidoillanne on myyty monta Nokian puhelinta. Vuosien aikana tehty työ on tuonut Suomeen hyvää. Te olette tärkeitä, ja tästä on mentävä eteenpäin.

Oli ennennäkemätön ilmiö, että 90-luvun lamasta Suomeen nousi uusi teollisuudenala, vieläpä korkean teknologian alueelta. Uusia puhelimia odotettiin ja niiden hienoja ominaisuuksia vertailtiin. Nokian tuoma menestys pohjautui siihen, että vaikeinakin aikoina päätettiin tukea tutkimusta ja koulutusta. Niin pitää tehdä tänäänkin, eikä leikata uuden alun mahdollisuuksia.

Nokian jäljiltä on nyt jäänyt paljon työttömiä, joista kaikki eivät vielä ole työllistyneet ja yli tuhat uutta on tulossa lisää. Heidän eteensä on toimittava. Valtiolta odotetaan nyt tukea alueille, Espooseen, Saloon ja Tampereelle. Suomessa on tuettava digitalisaation kasvuympäristöä. Yrittäjyyspaketilla on autettava niitä, joilla on ideaa ja paloa yrittää. Täydennyskoulutusta tarvitaan halukkaille ja oppisopimuskoulutusta työpaikoille. Espoon kaupungilla on pystytetty toimijoiden yhteistyöverkosto ja sitä tarvitaan nyt -korkeakouluja, yritysneuvontaa, kohtaamisia yrittäjien kanssa. On saatettava yhteen tekijät ja osaajia etsivät yrittäjät. Maailmassa on paljon vaihtoehtoja.

Myös Microsoftilta vaaditaan yritysvastuuta. Yrityksen on tuettava jokaisen irtisanotun uutta työllistymistä ja osallistuttava tukipaketteihin. Nopea työllistyminen on meidän kaikkien etu. Monet asiantuntijat ovat kehittäneet puhelimia, nyt toivon osaamisen leviävän laajalle. Lupaavia kehittyviä aloja on muun muassa robotisaatio, teollinen internet ja esineiden internet.

Toivon voimia irtisanotuille ja heidän läheisilleen sekä parempia uusia aikoja!

keskiviikkona, toukokuuta 25, 2016

Hallituksen politiikka hävittää luontoarvoja –soidensuojelu pyyhkäistiin pois

Hallituksen nuiva linja herkän luonnon suojelulle näkyy jo kunta- ja maakuntatasollakin. Rantojen suojelua ei nähdä olennaisena: rantakaavoista saavat kunnat itse jatkossa päättää, eikä seudullinen ympäristöviranomainen. Maakuntakaavoja ei enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakunnat saavat vapaammin muuttaa maita ja mantuja turpeennostoalueiksi tai poistaa seudullisia viheryhteyksiä.

Luonnontilaisten soiden osuus maamme soista on olemattoman pieni, sillä valtaosa soistamme on ojitettuja. Vapaasti ja luonnontilaisena virtaavia vesistöjä on todella vähän. Luonnontilaisen ja monimuotoisen metsän osuus kaikista Suomen metsistä on hälyttävän pieni, sillä valtaosa metsistämme on talousmetsiä.

Suojelun tasoa on onnistuttu parantamaan hankkimalla uusia suojelualueita muun muassa Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden Metso-ohjelmalla. On vastuutonta, että hallitus leikkaa tästä vapaaehtoisen suojelun ohjelman määrärahasta yli puolet pois. Se vaarantaa laajojen yhtenäisten suojelualueiden toteuttamista ja kiihdyttää kuudetta sukupuuttoaaltoa.

Hallitus on leikannut tällä kaudella suhteellisesti eniten luonnonsuojelusta. Luonnonsuojelualueiden hankintarahoja on karsittu kahdella kolmanneksella, 35 miljoonaa euroa.

Suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa, sillä puolet Suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Siksi luonnonsuojelun määrärahoja pitää enemmänkin tuntuvasti lisätä kuin leikata. Moni eliölaji on vaarassa kadota sukupuuttoon. On keskeistä valmistella ja toteuttaa uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Kun lajia suojellaan, suojellaan myös sen elinympäristöä.

Ympäristöministeri Ville Niinistön aikana käynnistettiin soiden suojeluohjelma. Suuren määrän soita luontoarvot selvitettiin ja arvokkaimmat helmet päätettiin suojella. Nykyhallitus on keskeyttänyt soiden suojelun täysin ja edistää sitä korkeintaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Yksikin maanomistaja voi estää arvokkaan suon suojelun, vaikka suo pitää suojella kokonaisuutena sen ekologian ja vesitasapainon vuoksi. On hyvä muistaa, että enemmistö kansasta ja suuri osa maanomistajista haluaa suojella luontoa. Maanomistajat saavat myös hyvän korvauksen suojelusta. Mutta hallitushan tosiaan leikkasi vapaaehtoisenkin suojelun määrärahat pois!

Uudenmaan maakuntakaavaan oli jo ehditty merkitä arvokkaat suot suojelualueiksi SL. Mutta maakuntahallituksen kokouksessa 16.5 tapahtui katastrofi. Virkamiehet esittivät nykyhallituksen linjaan vedoten, että soiden suojelumerkinnät poistetaan Uudenmaan maakuntakaavasta! Myös muut arvokkaat luontokohteet (LUO), joita oli suurella vaivalla ja työllä inventoitu, haluttiin siirtää maakuntakaavasta pois ja liitteeksi. Kolmanneksi virkamiehet halusivat poistaa kaikki pienet alle 5 ha luontokohteet kartalta, vaikka niissä arvokkaita helmiä. Osa näistä pienistä kohteista on suojelualueina toki muissa kaavoissa, mutta osalla ei ollut muuta suojaa kuin maakuntakaava. Sanomattakin on selvää, että luontoarvojen osalta uusi kaava tulee olemaan heikompi kuin nykyinen. Ja kaavatyötä aloitettaessa oli nimenomaan tarkoitus tehdä viherkaava, joka osoittaa alueen seudullisen viherverkoston ja arvokkaan luonnon.

Me vihreät emme voineet tätä hyväksyä. Tein ao. esityksen maakuntahallituksen kokouksessa 16.5 Auli Herttuaisen (vas) tuella ja myös Kaarin Taipale (sd) äänesti esityksen puolesta.

Muutosesitys asiassa ”Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava: ratkaisuperiaatteet kaavaehdotuksen merkittävimpiin muutostoimenpiteisiin”:

1. Valtakunnallisen suoselvityksen arvokkaat suot merkitään kaavaan SL –merkinnöillä. Tämä on linjassa valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän (2015) voimassa olevan linjauksen kanssa: ”Edistetään suoluonnon suojelua ja soiden muiden arvojen turvaamista maakuntakaavoituksella sekä kuntakaavoituksella ottaen huomioon toteutusresurssit ja maanomistajien näkemykset.” Vaihtoehtoisesti selvitetään uuden kaavamerkinnän S (suojeltu suo) käyttöönottoa.

2. Pienten SL-kohteiden (167 kpl) poisto perutaan ja ne osoitetaan kaavakartalla kohdemerkinnällä, muuten niillä ei olisi edes maakunnan turvaa. Pienikin lajistokeskittymäalue voi olla arvokas, jos sillä on paljon uhanalaisia lajeja tai harvinaisia uhanalaisia luontotyyppejä.

3. LUO kohteet esitetään kaavassa, jolloin vaihekaava täyttää asetetut tavoitteensa myös viherrakenteen kehittämisen osalta. Merkintä on luonteeltaan lähinnä informatiivinen ja sen oikeusvaikutukset edellyttävät lähinnä sitä, että jatkosuunnittelussa huomioidaan alueen merkitys maakunnallisesti merkittävänä luontoalueena.

Mutta maakuntahallituksen enemmistö jyräsi luonnon ja esitys hävisi äänestyksessä. Se tarkoittaa sitä, ettei todellakaan voi enää puhua sini-viherkaavasta, vaan metsien, vesien ja soiden suojelu heikkenee.

Olen tosi huolissani siitä, mihin tilaan Sipilän hallitus isänmaamme luontoa ajaa. Uskon, että suomalaisten suuri enemmistö rakastaa metsiä ja soita. Vielä tulee aika, jolloin korjaamme vahinkoja.

keskiviikkona, toukokuuta 18, 2016

Hyvä omistajaohjaus – haaste ja mahdollisuus

Valtionyhtiöt ovat osa Suomen teollistumisen historiaa. Ne ovat vieläkin tarpeen, kun kyseessä on maan huoltovarmuus. Omistajaohjauksen keskiössä on oltava työn ja hyvinvoinnin vahvistaminen kestävästi. Se ei voi tarkoittaa Suomen panemista myyntikuntoon. Mutta jostain vanhasta on voitava luopua, kun samalla ruokitaan uuden alkua. Valtion yritykset on perustettu aikanaan tarpeeseen, mutta ajan mukaan tarpeet muuttuvat. Valtio voisi sijoittaa enemmän vihreään teknologiaan. Myös kestävän tulevaisuuden ja uusien kasvualojen pitää näkyä sijoituspäätöksissä.

Hallitus on ilmoittanut perustavansa uuden kehitysyhtiön yritysjärjestelyille. Kehitysyhtiö ei ole taikatemppu työpaikkoihin. Hallitus ei edes peittele hinkua myydä niitä yhdeksää yhtiötä, joita kokonaan tai osittain siihen siirretään. Arctia, Posti, Neste, Vapo, Kemijoki, Ekokem ja muut. Nämä siirrettäisiin pois demokraattisesta päätöksenteosta, eikä eduskunnalta jatkossa kysyttäisi myyntivaltuuksia. Tämä ei käy! Posti kuljettaa kirjeitä nyt maan joka kolkkaan. Mitä tapahtuu vaelluskalojen kantojen elvyttämiselle, jos hallitus kehittää Kemijokea ja vesivoimaa? Kuka suojelee arvokkaat suot, kun neuvottelut Vaponkin kanssa olleet haastavia? Entä sitten Arctia? Sen strateginen tehtävä on jäänmurto vesiväylillämme. Haikailu arktisen öljyteollisuuden pönkittämiseksi on sulaa hulluutta. Myös oma ruoka on strategista ja siihen vaikuttaa moni asia. Kun Suomen valtio myi Kemira GrowHow:n osakkeet norjalaiselle Yaralle v. 2007, ampaisivat lannoitteiden hinnat nousuun. Tämä osoittaa, kuinka herkkä kysymys huoltovarmuus lopulta on.

Yritysten kehittäminen voi tuoda hyvääkin ja myyntipäätökset ovat tapauskohtaisia. Mutta miksi antaisimme kaikki valtuudet kehitysyhtiölle tuntematta suunnitelmia? Vihreät eivät kannata uuden kehitysyhtiön perustamista järjestelyjen peittämiseksi. Vaadimme avoimuutta, eettisyyttä, luontoarvojen turvaamista, uusia työpaikkoja, suuntaamista uusille aloille, kuten kiertotalouteen, vihreisiin keksintöihin, uuteen uusiutuvaan energiaan.

Valtion yhtiöissä on kannettava yhteiskuntavastuu. Verot maksetaan sinne, missä voitot syntyvät, eikä veroparatiiseja tule hyödyntää aggressiiviseen verosuunnitteluun. Ministeri Haaviston aikana lisättiin valtionyhtiöiden verojalanjäljen avaamista, mikä on toteutettava täysimääräisesti. Ahneudelle on laitettava rajat. Vihreät kannattavat yritysjohdon bonusten ja irtisanomispalkkioiden leikkausta.

Hyvä omistajaohjaus ei ole vain politiikkaa, sillä valtionyhtiöt kuuluvat meille kaikille suomalaisille. Siksi on niin tärkeää, että ne toiminnallaan rakentavat parempaa maata ja tulevaisuutta.

************************
Pidin vihreiden ryhmäpuheen valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta, jonka voi katsoa täältä:
Omistajaohjauspuhe youtubissa