perjantaina, kesäkuuta 01, 2018

Soteen liittyy suuria riskejä

Eduskunnassa odotetaan, milloin perustuslakivaliokunta saa lausuntonsa soten valinnanvapausesityksestä valmiiksi. Tarkastusvaliokunta, jossa itse olen, sai eilen valmiiksi kriittisen lausunnon. Huomionarvoista on, että nostamme esiin suuria riskejä uudistukseen liittyen. Lausunto on yksimielinen, mikä osoittaa laajan hyväksynnän riskien vähentämiseksi. Hallituksen esittämässä mallissa on lukuisia ongelmia.

Maakuntien rahoituksen riittävyyden huoli näkyy lausunnossamme, kuten huoli palvelujen saatavuudesta. Uudistuksen kokonaisvaikutuksista olisi tullut tehdä tarkemmat kokonaisarviot. ICT-ratkaisujen toteutuksen kustannusten hallinta on epävarmaa. Lisäksi valinnanvapaus tulee asiantuntijoiden mukaan lisäämään kustannuksia. Mahdollisia riskejä aiheuttavat esimerkiksi asiakasvalikointi, kustannusten siirto julkiselle sektorille, ylihoito ja alihoito. Yksi keskeinen puute on se, ettei hallitus ollut esityksessään arvioinut ollenkaan julkisen vallan korvausriskejä yrityksille tilanteessa, jossa lakeja valinnanvapaudesta myöhemmin muutettaisiin. Tätä riskiä ei valiokunnan selvityksen perusteella voi täysin poissulkea.

Alla vielä linkki tarkastusvaliokunnan perusteelliseen lausuntoon sotesta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TrVL_9+2018.aspx

Toivon, että valiokunnan tärkeä kannanotto saa joidenkin epäröivien edustajien silmät aukenemaan. On tosiaan mahdollista, että uudistus kaatuu, ellei sitä merkittävästi paranneta. On paljon sairaita ja heikkoja ihmisiä, jotka eivät jaksa tehdä valintoja, mutta tarvitsevat luotettavasti toimivat sotepalvelut. Vihreiden puoluekokous hyväksyy kesäkuussa oman ehdotuksemme sotepalvelujen uudistamiseksi.