maanantaina, heinäkuuta 23, 2018

KELA kyytien kaaos korjattava heti!

Olen saanut paljon viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet ajoissa Kela-kyytiä hoitoon. Tämä potilaiden terveyden vaarantava Kela-kyyti kaaos on korjattava! Syy tähän on heinäkuussa käyttöönotettu uusi järjestelmä, jonka taustalla on liikennepalvelulain uudistus ja sairausvakuutuslain muutos. Opposiotion paremmat ehdotukset kaatuivat valitettavasti äänestyksissä. Nyt on ilmennyt vakavia puutteita Kelan korvaamissa terveydenhuollon matkoissa koko Suomessa. Esimerkiksi Uudenmaan alueelta tulleiden asukkaiden viestien mukaan järjestelyihin varattujen autojen määrä ei riitä alkuunkaan tarpeeseen. Pyörätuolilla liikkuvat tarvitsevat invataksia ja siihen asianmukaista kalustoa. Välillä Kela-kuljetukset sairaaloihin ovat peruuntuneet tai niitä on saanut odottaa useita tunteja. Tämä on hyvin vaarallista esimerkiksi syöpä- tai dialyysipotilaille. Kelan korvaamat matkat ovat välttämättömiä terveydenhoidon matkoja. Uudistus on vaarantanut myös vanhusten ja vammaisten hoitoon pääsyn.

Tilanne on niin vakava, että siihen on puututtava pikaisilla ohjeistuksilla ja lainsäädäntömuutoksilla. Hallituksen on korjattava tilanne heti. Jätin viime maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen: ”Mitä hallitus tekee Kelan korvaamien taksimatkojen turvaamiseksi, jotta ihmiset saavat ajoissa tarvitsemansa kyydit ja miten hallitus korjaa uudistustensa johdosta seuranneet puutteet Kela-kyytien toimivuudessa?”

keskiviikkona, heinäkuuta 04, 2018

Östersundomin maakuntakaava ei turvaa luontoarvoja

Kesäkuussa kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Östersundomin maakuntakaavan. Östersundomin kaava etenee nyt kuntien yleiskaavoitukseen, jossa päättäjillä on iso vastuu ottaa huomioon ELY:n ympäristöviranomaisen kritiikki. Maakuntakaava kun ei riittävällä tavalla turvaa arvokasta luontoa. Tein maakuntavaltuuston kokouksessa palautusesityksen, koska on kestämätöntä, että vastuullisen ympäristöviranomaisen kritiikki sivuutetaan. Olen todella huolissani luonnonsuojelun tulevaisuudesta ylipäänsä, koska Sipilän hallitus suunnittelee suuria heikennyksiä ympäristöviranomaisten toimintaan maakuntauudistuksessa.

Östersundomin alueella on merkittäviä luontoarvoja, jotka on tärkeä sovittaa yhteen Helsingin ja Vantaan rakentamissuunnitelmien kanssa. Siellä on Natura-alue, Sipoonkorven metsää, Kasabergetin, Salmenkallion ja Talosaaren arvokkaita alueita. On keskeistä turvata lintuvedet ja välttää kehrääjään, pyyhyn, silikaattikallioihin ja lehtoihin sekä Natura-alueen eheyteen kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset.

Tässä vielä kokouksessa tekemäni palautusesitys:
”Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Uudenmaan ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja muiden muistuttajien huomautukset koskien Salmenkallion-Talosaaren valkoisen alueen maankäyttöratkaisua otetaan huomioon siten, että Natura- ja muut luontoarvot turvataan.”

Ja koska palautus-esitys ei saanut riittävää kannatusta, tein vielä hylkäysesityksen:
”Kaava hylätään, koska se ei riittävällä tavalla turvaa Natura- ja muita luontoarvoja alueella.”

Näiden äänestysten jälkeen hyväksyttiin selvin luvuin porvoolaisen valtuutetun joukkoliikenneponsi, jonka takana vihreätkin olivat. Itsekin pidän tärkeänä raideliikenteen kehittämistä koko Uudenmaan alueella.

Alla vielä linkki Itäväylän uutisointiin kokouksesta, josta näkee äänestystulokset.
Itäväylän Östersundom-uutinen

tiistaina, heinäkuuta 03, 2018

Itämeri voidaan vielä pelastaa

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii Itämeren suojeluun kunnianhimoisia toimia

Tiedote
3.7.2018

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi. Itämeren luonto ja sen monimuotoisuus ovat uhattuja. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki Itämeren rehevöitymisen vaikutuksista. Itämeren suojelusta ovat lähes kaikki rannikkoseutujen ihmiset yhteisesti huolissaan, mutta toisaalta kaikkien omat teot myös aiheuttavat päästöjä. Itämeren suojelu edellyttääkin toimia kaikilta hallituksesta mökkiläisiin. Rannikkovesiemme huono kunto johtuu Suomen omasta ravinnekuormituksesta.

– Me suomalaiset rakastamme kiireettömiä kesäpäiviä veden äärellä kalastellen, uiden ja saunoen. Kuka haluaa nähdä kotiseutunsa rantavesien hukkuvan leväpuuroon? Me Vihreät emme ja siksi vaadimme kunnianhimoisia toimia Itämeren suojelemiseksi, toteaa kansanedustaja Johanna Karimäki.

Itämeren suojelemiseksi on tehty työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään Itämerellä. Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Lisäksi alati kasvava laivaliikenne aiheuttaa päästöjä ja lisää onnettomuuksien riskiä. Ilmastonmuutos uhkaa pahentaa Itämeren tilaa entisestään.

– Itämeren ongelmat voidaan ratkaista vain valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Suomi aloittaa heinäkuussa Itämeren suojelukomission puheenjohtajana ja vastaa Itämeren suojelun toimenpideohjelman päivityksestä. Ohjelman kunnianhimoisuudesta ei ole varaa tinkiä. Suomen on otettava johtajuus Itämeren pelastamiseksi, vaatii Karimäki.

Vihreän eduskuntaryhmän Itämeriavauksessa esitetään toimia maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi ja merenkulun haittojen vähentämiseksi. Vaadimme vesilain uudistusta kalakantojen suojelemiseksi. Esitämme suojelualueiden lisäämistä ja Porkkalan kansallispuiston perustamista. Suomen roolia kansainvälisessä yhteistyössä on vahvistettava Itämeren suojelussa. Lue koko avaus täältä.

Lisätietoja:
Johanna Karimäki, p. 050 512 1948