torstaina, helmikuuta 21, 2019

Kannustetaan työhön, ei lannisteta!

Hallituksen aktiivimalli leikkaa työttömyyskorvausta, mikäli työtön ei ole ollut koulutuksessa tai löytänyt pientä työkeikkaa. Aktiivimalli on lisännyt ihmisten köyhyyttä ja pahoinvointia, muttei ole lisännyt selvitysten mukaan työllisyyttä. Aktiivimalli on epäreilu, koska se leikkaa työttömän työttömyysturvaa, vaikka hän olisi ollut todella aktiivinen työnhaussa. Joka kolmas aktiivimallin leikkurin iskun saaneista on vähintään 60-vuotias. Eikä kaikilla seuduilla ole tarjolla tarvittavaa koulutusta. Aktiivimalli on kumottava, vaati kansalaisaloite oikeutetusti. Valitettavasti eduskunnan enemmistö äänesti eilen aloitteen kumoon. Olen todella pahoillani niiden ihmisten puolesta, joiden elämää aktiivimalli koskettaa.

Vielä muutama sana hallituksen toisesta työllisyystoimesta, perustulokokeilusta. Alustavien tulosten mukaan kokeilu on parantanut ihmisten hyvinvointia ja itsetuntoa, vaikkei ole merkittävästi vaikuttanut työllisyyteen. Kokeiluun on päässyt 2000 onnekasta pitkäaikaistyötöntä. Perustulokokeilun perusteella voi arvioida, että vaikeasti työllistettävät pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat muutakin tukea, kuten koulutusta ja sosiaalipalveluja työllistymiseen. Aitoja tuloksia perustulon toimivuudesta ja työllistävyydestä saisi, jos kokeilu laajennetaan muun muassa freelancereihin, taiteilijoihin ja pienyrittäjiin.

Valitsen siis perustulon jatkoon ja aktiivimallin hylkyyn, sillä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on taloudellisestikin järkevää. Ihmisiin uskova, kannustava sosiaaliturva tuo parempaa tulevaisuutta.

keskiviikkona, helmikuuta 06, 2019

Hyvää saamelaisten päivää!

Hyvää saamelaisten kansallispäivää!
Šiõǥǥ saa´mi meersažpeei´v pukid!
Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid!
Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Suomen on ratifioitava YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien yleissopimus ILO169. On taattava saamelaisten ihmisoikeudet, oikeus omaan kulttuuriin, kieleen, elinkeinoihin ja oikeus päättää omista asioistaan.

Tänään päivää voi viettää katsomalla televisiosta elokuvan ”Saamelaisveri”. Se kertoo koskettavasti saamelaisten kokemista vääryyksistä ja ihmisoikeusloukkauksista. Tarina kertoo saamelaistytöstä, joka 30-luvun Ruotsissa peitti identiteettinsä. Koulussa kiellettiin puhumasta saamea ja professorit tekivät kallonmittauksia saadakseen aineistoa rotuoppeihinsa. Tällainen ei saa koskaan enää toistua. Elokuvaa ei pysty katsomaan kyynelehtimättä.

Saamenmaa sijoittuu pohjoisessa usean valtion alueelle. Pohjoismaiden neuvostossa saamelaisten kulttuurin edistäminen on yksi työni prioriteeteista. Osaaminen ja kulttuuri -valiokunta on halunnut tukea alkuperäiskansojen omia kulttuuri- ja mediaprojekteja.

Meillä Suomessa on kaikessa lainsäädännössä huomioitava saamelaisten oikeudet. Lakivaliokunta onkin painottanut Saamelaiskäräjien parempaa resursointia.

Oma äidinkieli on jokaiselle tärkeä. On entisestään vahvistettava saamelaislasten kielipesätoimintaa ja muuta kielenopetusta. Alkuperäiskansojen elinkeinot pitävät kulttuurin elossa. Siksi en kannata saamelaisten porojen laidunmaita pirstovaa jäämerenrataa. Norjan kanssa solmittuun Teno-jokisopimukseen on ensivaiheessa lisättävä saamelaisten oikeuksia lohenpyyntiin, kun kalakantojen elpyminen sen sallii.

Meillä Suomessakaan ei ole riittävästi pengottu historiaa, eikä pyydetty saamelaisilta anteeksi heidän kokemiaan vääryyksiä. Olisi jo aika. Saamelaiset on Euroopan pohjoisin ja EU:n ainoa alkuperäiskansa. Heillä on rikas kulttuuri, josta voimme olla ylpeitä. Hyvää saamelaistenpäivää kaikille!

tiistaina, helmikuuta 05, 2019

Vamyt –ryhmälle Invalidiliiton Raimo Lindberg -palkinto

Invalidiliiton Raimo Lindberg -palkinto annettiin Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle. Lämmin kiitos koko Vamyt -ryhmän puolesta! Minulla on ilo vetää tätä ryhmää, jossa toimitaan yli puoluerajojen. Teemme työtä esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen puolesta.

Vammaispolitiikka on ihmisoikeuspolitiikkaa, joka tarvitsee puolustajia. Vamyt –ryhmä pitää vammaisten asioita esillä, tapaa vammaisjärjestöjä sekä vaikuttaa vammaisten asioihin liittyvään lainsäädäntöön, kuten palveluihin, koulutukseen ja työllisyyteen.

Kun Sipilän hallitus suunnitteli leikkaavansa vammaispalveluista ja vievänsä iäkkäiltä vammaisilta oikeuden saada vammaispalveluja, nousimme Vamyt ryhmänä vastustamaan suunnitelmia. Ja saimme hallituksen perääntymään.

Vaikutimme siihen, ettei esteettömyysmääräyksiä vesitetty, kun hallitus uudisti ne normienpurkutalkoissa. Ajoimme YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimusta voimaan. Ja kun se lopulta tapahtui kesäkuussa 2016, meillä oli kansanjuhla Pikkuparlamentin puistossa vammaisten, järjestöjen ja aktiivien kanssa. Päivä oli sateinen, mutta juhlan hetkellä aurinko paistoi pilvien välistä. Monet sanoivat, että aurinko paistoi vammaisille.

YK:n vammaissopimus turvaa hyvän arjen ja palvelut, mahdollisuuden työhön ja koulutukseen. Nämä tavoitteet vaativat jatkuvaa työtä. Vaikeasti vammaisille henkilöille henkilökohtainen avustaja on tärkeä ja mahdollistaa osallisuuden. Jotta osallisuus toteutuu, on yhteiskunnan oltava esteetön. Elinikäisten hoivapalvelujen tarpeessa olevien ihmisten palveluja ei pidä kilpailuttaa, vaan palvelun jatkuvuus, laatu ja inhimillisyys merkitsevät.

Vamyt -ryhmä on ollut mukana järjestöjen haastekampanjoissa. Olimme mukana vammaisia nuoria työllistävässä ”Palkkaa taitoa” –kampanjassa. Haastoimme myös eduskunnan ottamaan TET-harjoitteluun kehitysvammaisia nuoria.

Saamaamme palkintoon liittyvä 3000 euron rahasumma annetaan hyväntekeväisyyteen. Puolet menee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterille ja puolet Ammattiopisto Spesialle liikuntavammaisten lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Iloitsemme Vamyt –ryhmässä siitä, että palkinto menee hyvään tarkoitukseen, lasten ja nuorten parhaaksi. Lämmin kiitos Invalidiliitolle!