tiistaina, marraskuuta 19, 2019

Espoon taloudesta

Valtuusto käsitteli eilen talouden osavuosikatsausta. Verotulojen kehitys on ollut ennakoitua heikompaa ja Espoon talous on epätasapainossa. Annoimme valtuuden lisätä velanottoa tänä vuonna 60 miljoonalla eurolla, jotta päätetty palvelutaso voidaan pitää vuoden loppuun. Tilanne on todella huolestuttava. Meidän on tarkistettava toimintamalleja, jotta asioita voidaan tehdä tehokkaammin. Ennaltaehkäisevät peruspalvelut on kuitenkin turvattava. Hyvät terveyspalvelut, vanhusten hoivan laatu ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsy on taattava. Liikunnan edistäminen on järkevää, sillä se lisää terveyttä ja hyvinvointia. Opetuksen korkea taso on hyvä säilyttää jatkossakin. Opetustoimessa ei valitettavasti ole hyvä tilanne. Turvalliset koulutilat ja tilojen peruskorjaukset tarvitsevat enemmän panostusta. Teen työtä sen eteen, että jokainen lapsi voi Espoossa käydä koulua turvallisissa ja terveellisissä tiloissa ilman sisäilmariskejä. Vanhemmilta tuleva viesti otetaan vakavasti.

On syytä miettiä, miten talouden tilaa saadaan kohennettua kasvattamalla jaettavaa pottia. Espoon osuudeksi työttömyyskorvauksista arvioidaan tänä vuonna 20,5 miljoonaa euroa. Eihän tässä ole järkeä! Olisi hyödyllisempää kaikille, että pitkäaikaistyöttömät saisivat Espoossa työtä. Työttömiä työllistäviä projekteja tarvitaan entistä enemmän. Tarvitaan myös hyvät toimintaedellytykset pienyrittäjyydelle Espoossa. Tätä edistämme Espoon elinvoimaa parantavassa työryhmässä, jossa olen varapuheenjohtaja. Olemme rahoittaneet projekteja, kuten koodauksen oppisopimusopetusta työttömille. Ja rahoittaneet pilottihanketta, jossa nuorille tarjotaan kaupungilta keikkatöitä. Hyvien tulosten pohjalta hanke on laajennettu kaikkiin toimialoihin. Pian on valmistumassa teettämämme selvitys työtiloista pienyrittäjille.