lauantaina, joulukuuta 05, 2020

Espoon budjetista 2021

Espoon valtuusto päätti juuri vuoden 2021 budjetin. Alla puheenvuoroni kokouksessa. Hyvää viikonloppua ja Suomen itsenäisyyspäivää kaikille! 🕯🕯💙

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Valtiovarainministeriö arvioi, että maamme BKT supistuu kuluvana vuonna 4,5 prosenttia. Tänä syksynä kuntatalouden näkymät ovat poikkeuksellisen haastavat. Koronaepidemian pitkittyessä on jouduttu tekemään sopeutusta Espoon talouteen.

Asukkaiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen on keskeistä, joten koronarajoitukset ovat tarpeellisia. On muistettava, että taudin etenemistä hillitsevät rajoitustoimet lisäävät asukkaiden tuen tarvetta. Koulunkäynti on vaikeutunut. Se lisää nuorten ahdistuneisuutta. Työllisyystilanne on heikentynyt ja varsinkin monet yrittäjät ovat todella lujilla. Siksi on tärkeää, että panostetaan ennaltaehkäisevään tukeen ja säilytetään peruspalvelut laadukkaina. Pienet lapset tarvitsevat turvallisen koulutien lähikouluun. Lasten ja nuorten koulutus on oltava suojeluksessamme jatkossakin. Lähikirjastot parantavat yhteisöllisyyttä ja ne on säilytettävä nyt ja tulevaisuudessa.

Moni ikäihminen kokee korona-aikana kouriintuntuvasti yksinäisyyttä. Koronan vuoksi tapaamiset läheisten kesken ovat vähissä. Meillä päättäjillä on vastuu turvata mahdollisimman kattavat ja laadukkaat vanhuspalvelut, kotiin vietävät palvelut ja hoivakotien hyvä taso.

Jotta voimme turvata palvelut asukkaillemme, huolehditaan myös kuntatalouden tulopohjan kasvattamisesta. Haastan Espoon päättäjät tekemään päätöksiä huomioiden vaikutus pienyritysten toimintamahdollisuuksiin. Meidän on kyettävä lisäämän kaupungin hankintoja pienyrityksiltä ja karsittava yritystoimintaa vaikeuttavaa byrokratiaa. Huolehtimalla pienyritysten toimintaedellytyksistä turvaamme espoolaisten työllisyyttä ja hyvinvointia.

Espoossa on upea luonto, jota on vaalittava vaikeinakin aikoina. On huolehdittava suojelualueista ja turvattava lähimetsien säilyminen kaupunkisuunnittelussa. Metsäretkeily on korona-aikaankin turvallista ja edistää monin tavoin terveyttä. Espoossa on myös upea vesistö: merenrannat, järvet ja jokivesistö. Espoon Keskuksen sydämessä virtaava Espoonjoki sekä Mankinjoki sisältävät myös poikkeuksellisen aarteen, alkuperäisen meritaimenkannan.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan toivomuksen.

Valtuusto toivoo, että Espoon jokivesistöjen suojeluun ja kunnostuksiin kohdennetaan määrärahoja, jotta voidaan turvata virtavesiluonnon hyvä ekologinen tila ja uhanalaisten meritaimenten kantojen kasvu.