sunnuntaina, kesäkuuta 06, 2021

Mitä olen saanut aikaan valtuutettuna

Valtuustokauden lähestyessä loppuaan on hyvä pysähtyä kuluneeseen kauteen, mitä olen saanut aikaiseksi. Hyvät peruspalvelut tarvitaan lähelle asukasta: luotettavat terveyspalvelut, hyvät koulut, päivähoito, vanhusten hoiva, kirjastot ja liikuntapaikat. Viheralueet ja rannat on suojeltava kuntalaisten ulkoilualueina. Ympäristön suojelua edistetään lisäämällä joukkoliikennettä ja kierrätystä sekä suosimalla uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Näiden tavoitteiden pohjalta olen toiminut puhein ja teoin valtuustossa. Olen puolustanut kaupunkisuunnittelulautakunnassa lukuisia viheralueita eri puolilla Espoota. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan esitimme vihreän vaihtoehdon, joka olisi sosiaalisesti kestävämpi ja huomioisi herkän luonnon ja ilmaston.

Valtuustokysymykseni Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen suojelemiseksi vauhditti Espoonjoen suojeluohjelman toteutusta. Valtuustoaloitteeni pohjalta toteutui myös yleinen grillipaikka Rantaraitille. Matinlahden rannan grilli avattiin kesällä 2020. Alkuvuodesta 2021 jätin valtuustoaloitteen aurinkoenergian edistämiseksi. Gumbölenjokeen on avattu upea kalatie, jotta taimen pääsee kutemaan. Tästä esitin aloitteen jo vuonna 2012.

Espoon kaupungilla olen mukana työryhmässä, jossa edistämme kilpailukykyä, innovaatioita, yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Työn tuloksena syntyi pienhankintaneuvontaa yrityksille ja Yrityskylä -oppimisympäristö lapsille. Kehitysohjelman toimenpiteillä parannetaan kaupungin mahdollisuuksia saada verotuloja, parannetaan palveluja ja lisätään hyvinvointia uusien teknologioiden kautta. Työryhmässä on edistetty nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Aloitimme projektin nuorten työllistämiseksi keikkatöihin ja hanke on edennyt koko kaupungin tasoiseksi toiminnaksi. Myös asukasyhdistykset voivat työllistää nuoria Jobsin kautta ja kaupunki maksaa nuorten palkan. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi työryhmä on rahoittanut projekteja, joissa työttömille on räätälöity koulutusta ja työssä oppimissa yritysten kanssa. Yksi esimerkki on Digipore -hanke, jossa on koulutettu työttömiä koodareita, joilla on potentiaalisia kykyjä, mutta koulutus puuttuu. Työryhmän muut painopisteet liittyvät innovaatioalustojen edistämiseen sekä erilaisten tapahtumien ja matkailun edellytysten parantamiseen. Olemme teettäneet selvityksen alustatalouden mahdollisuuksista. Espoossa on onnistuneesti koottu yrityspalvelut Business Espoo -palvelukonseptiin yhden luukun alle vuodesta 2020 lähtien.

Budjettineuvotteluissa vihreä valtuustoryhmä tekee sinnikkäästi työtä sen eteen, että lapset, sairaat ja vanhukset saavat riittävästi hyvää hoitoa. Koulujen hyvä taso on vihreille tärkeää. Muita prioriteetteja on terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, joukkoliikenne ja heikompiosaisten, kuten vammaisten palvelut. Kunnan taloutta ja omaisuutta on hoidettava järkevästi turhaa tuhlaamista välttäen. Lähikulttuuria tarvitaan ja pienet lähikirjastot ovat tärkeitä. Kunnossapitoon ja korjaamiseen on panostettava ja homekoulut korjattava.

Olen esittänyt budjettialoitteessa määrärahaa siirtokelpoisten parakkien hankintaan homekoulujen väistötiloiksi. Olen tehnyt valtuustokysymyksen terveellisten ja turvallisten väistötilojen puolesta. Olen myös ollut jatkuvasti yhteydessä kaupungin virkamiehiin, kun asukkailta on tullut viestiä oireilusta opetustiloissa. Olen viestinyt aktiivisesti asukkaiden huolia virkamiehille. Viestejä tulee eri palveluista, puiden kaadosta, lumen aurauksesta jne. Olen myös jatkuvasti vaatinut kaupungin virkamiehiltä torjunta-aine glyfosaatin käytön lopettamista, mistä jätin valtuustokysymyksen vuonna 2017.

Olen esittänyt raha-aloitteissa määrärahaa mm. palstaviljelyn turvaamiseksi Espoossa, nuorten mielenterveyspalveluihin, taidekasvattajien palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen, vuorohoitopaikan tarjoamiseksi pienille koululaisille, lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi auttavaan kotipalveluun, omaishoitajien tukeen sekä meritaimenen suojeluun. Vuonna 2021 jätin budjettialoitteen mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi. Korona-aika on lisännyt myös asukkaiden ulkoilua lähimaastossa, joten esitin määrärahaa liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin, määrärahaa roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille sekä lisämäärärahoja Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi.