sunnuntaina, lokakuuta 24, 2021

Apua asunnottomille ja ratkaisuja rakentamiseen

Blogiteksti on julkaistu Espoon kaupungin asunnottomien yön 2021 -nettisivuilla.

Asunnottomien yönä tuhannet soihdut sytytetään ympäri Suomen. Asunnottomuus on syrjäytyneisyyttä vakavimmillaan, sen ääripää. Asunnoton ei aina kykene itse hakemaan apua ongelmiinsa. Sivistysvaltion yksi tunnusmerkki on se, kuinka se huolehtii kaikkein heikoimmista. On erittäin tärkeää ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Kunnan tarjoamat palvelut, kuten asumisneuvonta, tuleekin kohdentaa asunnottomuuden ehkäisyyn.

Ongelmiin on puututtava hyvissä ajoin. Pidän myös ennaltaehkäisevää nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä olennaisen tärkeänä. Nuoret tarvitsevat paikkoja, joissa on turvallisia aikuisia, nuorten yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä. Entä kotiin yksin, esimerkiksi tietokoneen ääreen syrjäytynyt nuori? Hänetkin pitäisi jotenkin tavoittaa. Vakaviin sosiaalisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja. Työtä on kuitenkin tehtävä, jottei ketään jätettäisi yhteiskunnan äärilaidalle. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet hälyttävästi. Toimivat peruspalvelut ja mahdollisimman nopea pääsy hoivaan ja terapiaan ehkäisevät ongelmien kärjistymistä.

Espoossa on elokuusta lähtien yhdistetty ympäristökysymykset, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta samaan keskukseen. Toimin uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana. Se toimii kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä sekä vastaavissa määräyksissä asetetut vaatimukset.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa huolehdimme sosiaalisen asuntotuotannon rakentamisen laadusta. Kotien tulee olla asumisen kannalta toimivia. On rakennettava riittävä määrä myös täysin esteettömiä asuntoja, jotta juuri oikea asunto löytyy ihan jokaiselle.

Asunnottomat ja syrjäytymisvaarassa olevat tarvitsevat apuamme. Kaikkia toimijoita tarvitaan: vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä, hyväntekeväisyyttä harjoittavia yhdistyksiä, kirkon diakoniaa, kunnan ja valtion toimia, ihan meitä kaikkia. Kunnalla ja sen toimijoilla on kuitenkin kaikkein suurin vastuu asukkaiden hyvinvoinnista. Meidän on pidettävä huoli, ettei tässä kaupungissa kenenkään tarvitse jäädä taivasalle.

Johanna Karimäki
Kaupunginvaltuutettu
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pj