torstaina, kesäkuuta 15, 2023

Aluevaltuustossa esillä hoitoon pääsy

Tiistaina kokoontui aluevaltuusto Karkkilassa. Siellä oli käsittelyssä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022, jota olen lautakunnan jäsenenä ollut tekemässä. Lautakunta kiinnitti huomiota tiedolla johtamisen tärkeyteen, henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseen ja riskienhallintaan, jotta voimme tuottaa asukkaiden palvelut turvallisesti. Puheessani nostin terveysasemien takaisinsoittojärjestelmän ja lääkärille pääsyn haasteet. Viipeitä on ollut etenkin Espoossa ja Kirkkonummella. Näin ei saisi olla. Kiireetön hoidon tarve voi muuttua kiireelliseksi ja jokaisen on päästävä hoitoon lakisääteisessä ajassa. Onkin palkattava lisää henkilöstöä ruuhkia purkamaan, mitä on tehtykin, jotta tilanne korjaantuu. Myös palvelusetelin tarjoaminen voi olla vaihtoehto ja saadun selvityksen mukaan asia onkin valmistelussa.

Terveysaseman takaisinsoittoa on pahimmillaan joutunut odottamaan miltei pari viikkoa paikoin Espoossa ja Kirkkonummella. Viestejä on tullut etenkin Tapiolan ja Leppävaaran terveysasemapalvelujen ongelmista. Hoitoon pääsyn viivästymistä ei voi hyväksyä. Viranhaltijat kertoivat, että parannustoimia on tehty ja esimerkiksi siirrytty Espoon viidellä terveysasemalla tiimitoiminta-malliin, mistä odotetaan parannuksia. Tilanne on kuitenkin liian pitkään ollut kestämätön! Seuraan asiaa kesälläkin ja olen yhteydessä viranhaltijoihin.

Muita kokouksessa päätettyjä asioita olivat vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus sekä HUS-järjestelmäsopimuksen hyväksyminen. Viimeksi mainittu sopimus koskee kaikkia Uudenmaan alueen hyvinvointialueita. Kokouksen jälkeen vihreä ryhmämme kokoontui kuvaan ja toivotamme kaikille hyvää kesää!

keskiviikkona, kesäkuuta 14, 2023

Valtuustossa aloitteeni koulujen ja päiväkotien puiden istutuksesta

Maanantaina valtuuston kokouksessa oli käsittelyssä talouden osavuosikatsaus ja hyväksyttiin päätös Espoon kaupunkiradan jatkeen rahoitussopimuksesta. Valtio maksaa 51 % Leppävaarasta Kauklahteen menevistä lisäraiteista. Raiteet mahdollistavat enemmän junavuoroja Espoon Keskuksen alueen asukkaille. Käsittelyssä oli myös aloitteeni, jonka jätin Meri Löyttyniemen, Risto Nevanlinnan ja muiden kanssa. Siinä esitetään puiden istutuskampanjaa kouluihin ja päiväkoteihin. Aloitevastauksessa todettiin, että puiden istutus voisi olla pysyvää toimintaa. Koulut voivat halutessaan tilata taimia kaupungilta. Kokouksessa esittämäni toivomus hyväksyttiin yksimielisesti! Käsittelyssä oli myös kaavoja, aloitteita sekä Sunan koulun laajennus- ja korjaussuunnitelma. Hyväksyimme Espooseen myös uudet asumisen ja maankäytön periaatteet. Kuvassa Henna Partanen pitää ryhmämme puhetta maankäytöstä. Vihreä ryhmä oli superaktiivinen kokouksen kannanotoissa! Vierustoverinani valtuustossa istuu ihana Elli Keisteri-Sipilä. #vihreät #espoovaltuusto #espoo #kokous #puidenistutus #aloite #sunankoulu #kaupunkirata