maanantaina, tammikuuta 01, 2024

Aluevaltuuston budjettikokouksessa turvattiin hyvinvointipalveluja

Hyvää uutta vuotta 2023 ystäväni! Alla voit lukea puheeni aluevaltuuston budjettikokouksesta 12.12.23, missä puolustin ikäihmisten hyvinvointia tukevaa päivätoimintaa ja muita tärkeitä lähipalveluja. Jätin kokouksessa myös aloitteen riskiryhmien korona- ja influenssarokotusten saatavuuden parantamiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos budjettineuvottelijoille vastuullisesta ratkaisusta. Varmistamme tuen ja palvelut niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Omaishoidon tuen taso säilyy, lastensuojelun tarpeet huomioitiin ja ikääntyneiden päivätoiminta jatkuu. Sotiemme veteraanien tuki säilyy, enkä pysty edes käsittämään, miksi sitä alun perin esitettiin poistettavaksi. Olemme kaikesta velkaa ja kiitollisia kunniakansalaisillemme, sotiemme veteraaneille.

Ikääntyneiden päivätoiminnan tärkeyteen on myös vanhusasiavaltuutettu ottanut kantaa todeten: ”Päivätoiminnan ydin on toimintakyvyn tukemisessa. Se on ensisijaisen tärkeää jokaisen iäkkään itsensä kannalta sekä laajemmin tarkasteluna väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa.”

Päivätoiminta tukee ikäihmisten jaksamista, terveyttä ja hyvinvointia. Monet ovat pöyristyneet Espoossa Tapiolan ja Espoon Keskuksen palvelukeskusten lakkautussuunnitelmista. Onkin tärkeää, että neuvotteluissa päätettiin löytää korvaavat tilat keskuksen toiminnoille hyvinvointialueen tiloista. Toivon, että tilat löytyvät läheltä asukkaita. Mielestäni kunnan ja seurakuntien tilatkin tulisi ottaa huomioon. Tapiolassa on kirkko keskellä kylää, jossa voisi joitakin toimintoja järjestää, ainakin sen mahdollisuutta selvittää.

Esitänkin hyväksyttäväksi toivomuksen: "Valtuusto toivoo, että eläkeläis- ym. järjestöille haetaan uusia toimintatiloja yhteistyössä kuntien ohella seurakuntien kanssa, joilla voi olla toimintaan sopivia tiloja käytettävissä."

Neuvottelujen lisäyksistä huolimatta budjettiesitys on vain vajaa 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kipeitä säästöjä tehdään 50 miljoonan euron edestä. Digitaaliset palvelut tulevat lisääntymään ja monet kokevat sen kätevänä. Toisaalta pitää aina olla mahdollisuus vaihtoehtoiseen palveluun. Kaikille digitaalisuus ei luonnistu. Kumipyörillä liikkuvat palvelut tuovat palveluja lähelle syrjäisemmillekin seuduille ja toivon, että niihin panostetaan. Pidän myös tärkeänä, ettei Karkkilan ja Hangon vuodeosastotoimintaa lakkautettu ja Inkoon koululaisten hammashuolto päätettiin säilyttää lähellä.

Terapiat etulinjaan malli on otettu käyttöön Länsi-Uudellamaalla. Mielen hyvinvoinnin palvelujen turvaaminen kannattelee etenkin lapsia ja nuoria. Toivon, että saatavilla olisi mahdollisimman paljon matalan kynnyksen lyhytterapiaa, joka auttaa nopeasti ahdistuneisuuteen ja tarvittaessa ohjaa pitempiaikaisen avun ja terapian piiriin.

Arvoisat valtuutetut, pyydän vielä kannatustanne valtuustoaloitteeseen. Siinä esitetään influenssa- ja koronarokotusprosessin parantamista, jotta riskiryhmiin kuuluvat pääsisivät rokotuksiin nopeammin ja sujuvammin.

*****************

Valtuustotoivomukseni hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätimme kokouksessa turvata Tapiolan ja Espoon keskuksen palvelukeskusten jatkon lisäämällä budjettiin 300 000 euroa tähän tarkoitukseen. Kuvassa olen puhumassa budjettikokouksessa, Vihdissä Nummelan lukiossa.