maanantaina, lokakuuta 27, 2008

Kiitos

Huikea yö ja jännitysnäytelmä on takana, mahtavat haasteet edessä. Ryhmämme vahvistui kahdella ja vihreät ovat 11 valtuutetulla toiseksi suurin puolue Espoossa.

Kiitos kaikille meitä äänestäneille, erityislämmin kiitos äänestäjilleni ja tukijoilleni. Kiitos tuesta, työ jatkuu vihreämmän ja inhimillisemmän Espoon puolesta.

sunnuntaina, lokakuuta 26, 2008

Nuorisoasunnottomuudesta

Päivän Hesarissa oli hälyttävä tieto nuorisoasunnottomuuden lisääntymisestä. Kaikki ennaltaehkäisevät palvelut ovat tärkeitä vakavan syrjäytymisen ja sen ääripään, asunnottomuuden ehkäisyssä.

On monia keinoja ehkäistä asunnottomuutta. Yksi niistä on Espoonkruunun asumisneuvojat, joita tarvitaan lisää. On todettu, että asumisneuvojilla on suurta merkitystä, kun on kyse asukkaan elämän kontrollista. Luisumisen ehkäisy on joskus hyvin pienestä kiinni.

Avuntarvitsija ei välttämättä osaa hakea apua, ei tiedä mitä tukea ja palveluja on saatavissa. Osaltaan tilanteeseen vaikuttaa mm. kaupungin palveluiden yksityistäminen sekä niihin liittyvät palvelusetelit. Jossain määrin palvelusetelit ovat tietysti hyväksi ja lisäävät asukkaiden valinnanvapautta, mutta kaikkein heikompiosaisten voi olla vaikea hakea palvelua seteli kourassa. Pitäisi ajatella enemmän asukkaan näkökulmaa, esimerkiksi hukassa ja kateissa olevia nuoria.

Nuorilla on toivoa paremmasta elämästä yleensä enemmän kuin muilla syrjäytyneillä. Nuoret ovat autettavissa, jos niin halutaan. Tärkeässä osassa on etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat. Edullisia nuorisoasuntoja vuokraavat Espoon nuorisoasunnot ry ja Nuorisosäätiö. On tärkeää, että niille osoitetaan kaupungin puolesta tontteja.

Nuorelle itsenäistymisvaihe voi olla rankka prosessi, hyppy lasten maailmasta aikuisen maailmaan on suuri. Nykyaikaa leimaa myös epävarmuus työmarkkinoilla ja pätkätyöt. Kun nuori on nivelvaiheessa, kuten peruskoulun loppuessa, on tärkeää, mihin suuntaan elämä lähtee viemään. On tärkeää, että vanhemmilla olisi aikaa lapselle, aikaa olla läsnä, kuunnella ja tukea.

lauantaina, lokakuuta 18, 2008

Terveisiä Sellosta

Espoon vihreät kampanjoivat tänään Leppävaaran Sellossa. Vihreillä on upea sadan ehdokkaan lista ja yhdessä on kiva tehdä kampanjaa. Espoolaisten terveisten mukaan huolta kannetaan terveydenhuollosta ja päiväkotipaikkoja toivottiin lisää Säterinmetsään. Nopeasti kasvavilla alueilla hoitopaikoista on pulaa. Lasten ja nuorten tarpeet puhuttivat myös. Kouluihin tarvitaan enemmän kuraattoreita ja kouluterveydenhoitajia. Oli puhetta viheralueista ja liian perusteellisesta ”metsän hoidosta”. Kaupunkimetsien hoito ei missään nimessä saa olla avohakkuutyyppistä harventamista. Joukkoliikenne huonoine yhteyksineen puhuttaa monia. Asukkaiden terveiset nykyisille ja tuleville päättäjille ovat tärkeitä. Näillä eväillä ryhdymme budjettineuvotteluihin, teemme valtuustoaloitteita ja viemme asioita eteenpäin yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.

Johannan vaalisivu
Espoon vihreät ehdokkaat

perjantaina, lokakuuta 17, 2008

Kunnallinen päivähoito on hyvää

Kun olimme nuori opiskelijaperhe, lapset olivat päivisin päiväkodissa. Muistan vieläkin, kun lapset jäivät ensimmäisiä kertoja hoitajan syliin: pieni räkäinen nenä, syyttävä katse ja pisto sydämessä.

Se meni nopeasti ohi. Pian lapset eivät taakseen vilkaisseet, kun oli kiire leikkeihin. Päivähoidon taso on Espoossa hyvä, tosin uusin haaste on henkilöstön riittävyys. Lasten määrä ja hoitopaikkojen kysyntä kasvavat kovaa vauhtia ja siihen on vastattu perustamalla nopeasti uusia päivähoitopaikkoja. Hoitajien riittävä määrä on todella tärkeää lasten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Se auttaa myös hoitajia jaksamaan työssään ja huomioimaan jokaisen lapsen.

On tärkeää, että perheet voivat itse valita hoitomuodon: päiväkoti, perhepäivähoitaja tai kotihoito. Kotihoitoa tuetaan mm. Espoo-lisällä, johon viime vuonna saatiin sisaruskorotus.

Vaikka lihavien vuosien ajat olisivat ohitse, niin varmaa on se, että hyvät peruspalvelut on jatkossakin taattava espoolaisille.

keskiviikkona, lokakuuta 15, 2008

Joukkoliikenne kuntoon

Joukkoliikenteen tulisi tarjota kaikille vapaus liikkua helposti, edullisesti ja vaivattomasti. Kuitenkaan köyhimmillä ei ole siihen varaa. Liput ovat aivan liian kalliita. Olemme sellaisessa oravanpyörässä, että koska liput ovat kalliita, harva käyttää joukkoliikennettä. Koska katetta ei saada myytyjen lippujen määrästä, niin lipun hintoja nostetaan. Näin ei saisi olla. Vihreät ovat joukkoliikennepuolue, sillä ajamme systemaattisesti lipun hintoja alas YTV:ssä ja valtuustossa.

Espoossa on myös sisäiset yhteydet retuperällä. Vuoroja ja yhteyksiä on aivan liian vähän. Helsinkiin pääsee kätevästi Länsiväylää ja kuljenkin bussilla päivittäin Kamppiin. Lasta ei kuitenkaan raaski laittaa seikkailemaan joukkoliikenteessä yön pimeyteen vuorovaihtoineen, vaan harrastukset hoidetaan autolla. Puuttuvat yhteydet estävät myös työmatkaliikennettä. Esimerkiksi käy väli Leppävaara-Keilaniemi, millä välillä ei ole suoraa ja nopeaa kehätieyhteyttä.

Joukkoliikenteen tulisi olla joukkojen liikennettä ja varsinkin ilmastosta puhuttaessa pakokaasuista olisi päästävä.

Valtuustoaloite joukkoliikenteen edistämisestä

maanantaina, lokakuuta 13, 2008

Kolme koota kouluille

Tulin juuri valtuustosta, jossa käytiin lähetekeskustelua budjettiin. Koska puheenvuorot oli rajattu 2 minuuttiin, päätin keskittyä vain yhteen asiaan, kolmen koon ohjelmaan kouluille, lasten hyvinvoinnin puolesta:

1. Kouluruoka
Ruoan hinta on noussut kymmeniä prosentteja vuoden aikana ja siksi ateriankohtaisia määrärahoja pitää korottaa. On tärkeää, että lapsille saadaan terveellinen ja maistuva ateria.

2. Kouluterveydenhoitajat
Peruskouluihin tarvitaan omat kouluterveydenhoitajat takaisin. Silloin kaikilla lapsilla olisi joka päivä mahdollisuus purkaa pahaa oloaan, ja terveydenhoitaja ehtisi nähdä monen vuoden kuluessa, mihin suuntaan kehitys on menossa.

3. Koulujen kerhotoiminta
Laman seurauksena, siis 90-luvulla, koulujen kerhotoiminta lopetettiin. Ennen kaikki pääsivät harrastamaan, koska kouluilla oli harrastekerhoja moneen makuun ja ne tuottivat iloa monille lapsille. Koulujen kerhotoiminta on elvytettävä lamaa edeltävälle tasolle.

torstaina, lokakuuta 09, 2008

Viikkokuvia

Viikko sitten Kajaanissa työelämävaliokunta kuuli mitä suunnitelmia työvoimatoimistolla, tehtaan henkilöstöllä ja UPM:llä on, jotta mahdollisimman moni paperitehtaalta saisi työtä ja voisi jäädä Kainuuseen. Päällimmäisenä mieleen jäi, että työlainsäädäntöä on uudistettava kohtaamaan paremmin äkilliset rakennemuutokset. Jatkossa hoidetaan vahvemmin työllisyyttä, eikä vain työttömyyttä.

Kuvassa on Talvivaaran kaivosaluetta, jossa tuotetaan nikkeliä ja muita malmeja biologisessa, bakteereja hyödyntävässä prosessissa, mikä on maailmanluokan uutta teknologiaa.Vihreiden kunnallisvaalikampanja lähti nousukiitoon Kampissa. Rohkeutta on.. teemalla vaaditaan tekoja ilmaston ja ihmisten hyväksi.Olimme Anni Sinnemäen kanssa Piippolassa tutustumassa Sakari Hankosen metsään, jota hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Metsä on kaunis ja monimuotoinen ollakseen talousmetsä. Se ei ole monotonista kloonipuuta, vaan useita eri puita, erikokoisia lehti- ja havupuita. Metsä tuottaa omistajalleen jatkuvan tasaisen tuoton, koska hyvälaatuista tukkipuuta saadaan vuosittain. Perinteisen metsänhoidon kustannuksia, kuten taimien istutusta tai harvennushakkuita ei ole. Matkassa oppaana oli myös Aimo Piirainen Ylivieskasta.Tänään olin Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän kokouksessa, jossa tavattiin peruspalveluministeri Risikko. Vammaiset ovat vihdoinkin saamassa subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan. Avustajajärjestelmä käynnistyy vaiheittain, ja nyt on otettu iso harppaus eteenpäin. Kustannuksista on ollut erilaisia näkemyksiä, mm. kuntaliitolla. Ministeriön asiantuntijoiden laskelmissa on huomioitu se, että palveluja on toki nytkin ollut, kyseessä on lähinnä palvelutarpeen varmistaminen. Kustannuksia seurataan jatkossa tarkkaan, jotta resurssit riittävät. Vammaisten ihmisten oikeus hyvään elämään on koko eduskunnan projekti.