perjantaina, helmikuuta 24, 2012

Jani-Petterille

Tämä on huuto Putous tv-sarjan sketsihahmon puolesta. Suosikkini Jani-Petteri ylsi pronssille. Jani-Petterin hahmossa on jotakin uutta, koskettavaa ja totta. Lapsi, jolla on näennäisesti kaikki hyvin, vaurautta ja uraa tekevät vanhemmat, mutta hän on todella yksin, eikä hänestä kukaan välitä. Hän on kehittänyt omat selviytymiskeinonsa, luonut oman mielikuvitusmaailman, jossa hän on itse sankari ja voittaja. Läheisen ihmisen, kaverin puute on kuitenkin huutava.

Miksi Jani-Petteri koskettaa?

Varmaankin siksi, että hänen hahmonsa on sydäntäsärkevän totta. Hän syyllistää meitä itsekeskeisiä aikuisia. Kuinka monta Jani Petteriä elää keskuudessamme? On varmaa, että vaikka aineelliset puitteet ovatkin kunnossa, niin ehkä hän ei silti ole onnellinen. Netin kautta hankkimansa valtava tietomäärä voi ahdistaa. Hän ei voi jutella asioista kenenkään kanssa kuten ennen vanhaan vaikkapa viisikon tai saariston lapset keskenään puhuivat.

Mikä on Jani-Petterin tulevaisuuden ennuste?

Minkälaisia ihmisiä näistä yksinäisistä tietopankeista kasvaa? Arvelen, että edessämme on lisää syrjäytyneitä ihmisiä. Kuitenkin onnellisuuden tavoittelu kuuluu hyvään elämään. Siinä auttaisi jo kliseinen yhteisöllisyyden lisääntyminen tai suotaisiin edes yksi hyvä kaveri Jani Petterille.

Koulukiusaamiseen on otettava nollatoleranssi ja jokaiselle lapsella pitää olla mahdollisuus osallistua. On edistettävä hyväksyvää ja suvaitsevaa ilmapiiriä sekä lasten harrastusmahdollisuuksia. Tarvitaan myös tilaa olla ja hengailla: puistoja, leikkipaikkoja, kaupunkimetsiä. Ja meidän on kohdeltava toisiamme paremmin.

Kiitos taiteilija Iina Kuustonen!

lauantaina, helmikuuta 11, 2012

Valtiopäivien avajaispuhe

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 10.2.2012

Arvoisa puhemies

Suomi on suurien haasteiden edessä. On vanheneva väestö, joka on huolehdittava hyvin. On nuorisoa, josta osalla menee hyvin, mutta yhä kasvavalla osalla liian huonosti. Maamme pitää olla sellainen, että se tarjoaa kaikille samat mahdollisuudet. Kiusaamista ei tule sallia. Jokaisen on voitava tuntea itsensä arvokkaaksi, jokainen on tärkeä, kaikilla on rakkaita. Jos lapsillamme on hyvä olla, on meilläkin hyvä. Koulutustarjonnan on annettava jokaiselle oma paikkansa, oli sitten kyse ammattikoulusta tai työpajasta.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa kaikille samat mahdollisuudet, samat ihmisoikeudet, vanhusten arvokkaan hoidon, lapsille hyvän ja mielekkään koulun sekä tasa-arvoisen avioliittomahdollisuuden kaikille, jotka rakastavat.

Vihreä ryhmä kannattaa kuntarakenteen uudistamista, mutta sitä ei tule tehdä ylhäältä käsin annettuna, vaan kuntia ja sen asukkaita on kuultava. Uudistuksessa on kysymys siitä, että jokaisen asukkaan palvelut turvataan. Tavoitteena on, että palveluiden järjestämisvastuu selkeytyy. Nyt monet keskeiset palvelut ovat erilaisten kuntayhtymien tuottamia, joten demokraattinen ohjaus niissä on heikentynyt.

Uudistus voi toteutua järkevällä tavalla seutuvaltuustoina, joissa on kunnanosavaltuustoina esimerkiksi nykyiset kunnat tai muut sopivaksi katsotut alueet. Yhteisen vaaleilla valittavan seutuvaltuuston vastuulla olisi seudulliset asiat kuten joukkoliikenne ja erikoissairaanhoito. Nykyiset kunnat vastaisivat lähipalveluista, kuten peruskouluista, päivähoidosta ja vanhusten palveluista. Kaksiportainen hallintomalli on käytössä miltei kaikissa maailman metropoleissa.

Palveluiden turvaaminen on keskeisintä ja toinen tärkeä seikka on, että maankäytön suunnittelu saadaan seudullisesti järkeväksi. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, mutta yhdyskuntarakenne ei saa hajautua hallitsemattomasti. Järkevä suunnittelu vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja säästää arvokkaita luontokohteita ja viheralueita.

Uudistuksen keskiössä on asukkaat ja heidän palveluidensa turvaaminen. Asukkaita on kuultava. Kansanäänestykset ovat tärkeitä näin isossa kysymyksessä. Kuntarakennetyöryhmän esitys on vasta esitys ja vihreä ryhmä tekee omat linjauksensa kuntakuulemisten jälkeen.

Muutos herättää myös kysymyksiä ja pelkoakin. Ihmisten identiteetti rakentuu kotipaikkaan, omaan kylään. Tärkeää on, että paikan nimet säilyvät ja että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vahvistuvat ja lähidemokratia turvataan.

Arvoisa puhemies

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat aikamme suurimpia haasteita. Syyskuun lopussa oli se päivä vuodesta, jolloin maapallon ihmiset olivat käyttäneet loppuun kaikki ne resurssit, jotka planeettamme pystyy vuoden aikana tuottamaan. Maailman ylikulutuspäivä havainnollistaa, kuinka paljon kulutamme maapallon resursseja yli kestävän tason. Se kertoo meille, paljonko liikaa tuotamme hiilidioksidipäästöjä suhteessa maapallon kykyyn sitoa hiilidioksidia, paljonko liikaa hakkaamme metsiä suhteessa niiden kasvuvauhtiin, paljonko ylikalastamme kalakantoja ja paljonko liikaa tuotamme jätettä suhteessa planeetan kantokykyyn. Toista maapalloa tai edes puolikasta ei ole tulossa pelastamaan meitä. Nyt toivomme on siinä, että Durbanissa saatiin lupaus kattavasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ja ministeri Niinistön asettaman ilmastopaneelin tehtävä on valmistella hallitukselle vuosittaiset päästöbudjetit, joilla voidaan edetä kohti kestävää päästötasoa. Ilmastopaneeli selvittää myös ilmastolain säätämistä.

Arvoisa puhemies

Kauppataseemme on ollut pitkään negatiivinen, mikä muiden haasteiden ohella heikentää valtion taloutta. Valtiontalouden sopeuttamistoimet ovat tärkeitä, sillä emme halua tehdä syömävelkaa ja jättää sitä lastemme maksettavaksi. On hyvä muistaa, että tarvitsemme myös kasvun siemeniä. Vihreä talous ja sen tuomat työpaikat on osa tulevaisuuden menestystarinaa. Meidän tulee olla muutoksen airut eikä perässätulija. Vihreän talouden ohella Suomi elää huippututkimuksesta ja innovaatioista kumpuavasta edistyksestä. Koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ei siksi pidä laiminlyödä heikossakaan taloustilanteessa. Yrittäjyydelle ja uudelle kasvuyrittäjyydelle on löydettävä tilaa. On tehtävä sellaista politiikkaa, joka edistää yrittäjyyttä paremmin kuin ennen. Globaalin työn järjestäytymisen rakennemuutos koettelee ja esimerkiksi Nokialta irtisanottavat ihmiset ja heidän asuinpaikkakuntansa tarvitsevat valtiolta käden ojennuksen.

Valtion talouden sopeutustoimissa ei saa tehdä eriarvoistavaa politiikkaa. Rikkailta voimme ottaa enemmän ja voimme korottaa ympäristöveroja, mutta köyhiä ja heikompiosaisia ei tällä kertaa saa rokottaa. Harmaa talous on saatava kuriin, sillä sen kitkeminen edistää rehellistä yrittäjyyttä, lisää valtion tuloveroja ja turvaa myös työntekijää.

Puolustusvoimauudistus on osa valtiontalouden tasapainottamista. Uudistus on perusteltu, sillä ikäluokat pienenevät ja tilat ja punkat ovat olleet tyhjinä. On selvää, että ne paikkakunnat, joita varuskuntien lakkautukset koskevat, tarvitsevat rakennemuutostukea ja irtisanottavat työntekijät työtä tai koulutusta.

Yksi kohtalon kysymys Suomen selviytymiselle on työllisyysasteen nosto. Työelämän muutokset ovat tärkeitä. Muissa pohjoismaissa tehdään enemmän osa-aikatyötä kuin Suomessa. Se on pienten lasten vanhemmille mahdollisuus pysyä työelämässä. Työtä tarvitaan myös osatyökykyisille. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä mielenterveydestä huolehtiminen ovat avainasemassa.

Arvoisa puhemies

Vihreä ryhmä on valmis tarttumaan haasteisiin yhdessä muiden kanssa. Tehkäämme ratkaisuja, jotka ovat inhimillisesti oikeita ja turvaavat lastemme tulevaisuuden.

sunnuntaina, helmikuuta 05, 2012

Toisen kierroksen Pekka-huumaa

On ollut ilo olla kampanjoimassa Pekka Haaviston puolesta Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä. Jakamamme Vihreät Langat ovat tehneet hyvin kauppansa. Moni kertoi jo äänestäneensä Haavistoa. Moni, joka kertoi aluksi epäröineensä, kertoi pohdinnan jälkeen tulleen tulokseen, että Pekka on ylivoimaisesti paras ja humaanein koko kansaa yhdistävä presidentti. Hänen ulkopolitiikan kokemuksensa on vertaansa vailla ja hänen tietämyksensä taloudesta ja kaikista globaaleista ilmiöistä vakuuttavat. Kauppakeskus Sellossa Pekka Haavisto sai rokkitähden vastaanoton. Hän vangitsi kuulijat puheellaan. Pekka-kahvilassa Karkkilassa oli mukana ihmisiä yli puoluerajojen. Näen tässä kansanliikkeessä lupauksen paremmasta.

Pekka on sydämellinen, aito ja vilpitön. Tunnen hänet reiluna ja toiset huomioivana työtoverina, joka osaa hyvin perustella kantansa ja hakee kokoavaa yhteistä näkemystä. Toivon hänestä täydestä sydämestäni uutta presidenttiä. Ja nyt aurinkoiseen pakkassäähän, lähikoululle äänestämään! :)

Kuvassa Tommi Forsströmin otos Pekan vaalitilaisuudesta Tapiolassa 15.1.