sunnuntaina, kesäkuuta 29, 2014

Ilon kautta Pride

Eilen marssittiin Pridella auringon helliessä Helsinkiä. Tänä vuonna oli ennätysmäärä osallistujia, peräti 20 000 ihmistä. Olin ensimmäistä kertaa mukana kulkueessa, sateenkaaren Vihreällä laidalla. Marssilla ja sitä seuranneessa Sinebrychoffin puistojuhlassa oli erityinen lämmin tunnelma, paljon rakkautta ja hyväksyntää ilmassa. Rakkaus kuuluu kaikille, oli päivän iskulause. Kansan enemmistö haluaa tasa-arvoisen avioliittolain ja sitä vihreätkin kannattavat: kaikille samoja oikeuksia lain edessä, seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Lakivaliokunnan enemmistön kielteinen kanta kansalaisaloitteeseen oli pettymys, mutta odotamme toiveikkaana syksyn käsittelyä ja äänestystä eduskunnassa. Monet vetoavat, että kyseessä on omantunnon asia. Demareiden tuore puheenjohtaja Antti Rinne kirjoitti osuvasti, että ”ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle yksilölle, eikä kenenkään oikeuksien toteutuminen saa olla kiinni muiden moraalista tai omatunnosta.” Suomi onkin ainoa pohjoismaa, jossa tasa-arvoinen avioliitto ei vielä ole todellista. Uskon, että laki saadaan voimaan ennen pitkää.

Tässä vielä pari kuvaa juhlasta. Vihreät lähdössä marssiin Senaatintorilta. Väkijoukko valtasi piknikviltteineen Koffin puiston nurmikot. Upea artisti lauloi: ”Rise like a fenix”.perjantaina, kesäkuuta 27, 2014

Kohtalon hetkistä 70 vuotta

Tänään on isäni syntymäpäivä. Hän syntyi 70 vuotta sitten Suomeen, jota uhkasi puna-armeijan suurhyökkäys. Lapsi nimettiin isänsä kaimaksi, sillä huomisesta ei kukaan tiennyt. Isoisäni kun oli Suomen kohtalon hetkien taisteluissa Karjalan kannaksella.

Suomelle kävi lopulta hyvin, saimme pitää vapaan maan. Myös isoisälleni kävi hyvin, sillä hän palasi kotiin perheensä luokse. Kaikki eivät palanneet ja jotkut jotka palasivat, kärsivät vammoista lopun ikänsä.

Meillä on vielä joukossamme sotaveteraaneja, osa heistä myös sotainvalideja. Vielä on aikaa kiitollisuudelle, vaikka kovin kauan veteraanit saivat odottaa kunniavelkaa. Ikääntyessä sotavammat vaivaavat yhä enemmän ja heikentävät arjessa jaksamista.

Veteraanin invaliditeetin aste kohtelee epäreilusti palveluiden osalta niitä, joiden sotavamma on määritelty 10-15 prosentin suurusluokkaan. Heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluita, pyykinpesua, siivouspalveluita kuin muilla sotainvaliditovereilla, joilla on korkeampi invaliditeettiaste. Sotilasvammalaki turvaa sotainvalideille varsin kattavan palvelukokonaisuuden, mutta alle 20 prosentin haitta-asteen invalideilla ei ole sotilasvammalain nojalla oikeutta kotiin vietäviin palveluihin.

Tähän epäkohtaan on laajasti vaadittu muutosta. Viimein valtionvarainvaliokunnan budjettikäsittelyssä varmistui, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kaikkia sotainvalideja tasavertaisesti kohtelevan sotilasvammalain, joka voi astua voimaan vuonna 2015.

Eduskuntaan saapui tällä viikolla kirje, joka yllätti ja lämmitti: "Puolustusministeri Carl Haglund on myöntänyt teille sotainvalidien ansioristin tunnustuksena sotainvalidien hyväksi tekemästänne työstä."

Otan Sotainvalidien Veljesliiton huomionosoituksen nöyrän kiitollisena vastaan. On pientä, jos olen osaltani voinut tehdä jotain niille, jotka ovat tehneet jotain mittaamattoman suurta.

keskiviikkona, kesäkuuta 11, 2014

Puhe ilmastolaista

Eduskunnan lähetekeskustelu 10.6.2014

Arvoisa puhemies,

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC maalasi kuvan sellaisesta maailmasta, jota kukaan ei halua nähdä. Kuudes sukupuuttoaalto on jo valitettavasti totta, mutta tulevaisuudessa sään ääri-ilmiöt kuten tulvat ja kuivuus lisääntyvät aiheuttaen ilmastopakolaisuutta ja ongelmia ruuan tuotannossa, mahdollisesti taistelua vedestä. Nykytutkijoiden mukaan, jos mitään ei tehdä ja nykymeno jatkuu, maailma uhkaa lämmetä liki 6 astetta. Silloin lumitalvet olisivat Etelä- Suomessa historiaa.

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi on tärkeä päätös vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Laki sisältää kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Lain vahvuus on ilmastopolitiikan seuranta sekä tieteellisen tiedon saatavuus. Laki ei pääsääntöisesti koskisi päästökaupan piiriin kuuluvia päästöjä pitkän aikavälin päästövähennysvelvoitetta lukuun ottamatta, vaan se koskisi erityisesti päästökaupan ulkopuolista sektoria kuten liikennettä ja rakennusten lämmitystä. On tärkeää, että laki on nyt saatu, ja myöhemmin lakiin voidaan lisätä tavoitteellisuutta. Laissa säädetään ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin torjunnan suunnitelmista ja myös ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmista.

Vihreiden mielestä on tärkeää määrittää myös keskipitkän aikavälin tavoite. Puoluekokouksemme hyväksyi Jämsässä viikonloppuna uuden poliittisen ohjelman, ja siinä määrittelimme päästövähennystavoitteen 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. On panostettava erityisesti uusiutuvaan energiaan ja energiapihiin puhtaaseen teknologiaan. Siinä on Suomelle mahdollisuuksia myös kansantaloudelle ja vientiin. Mutta maapallon tulevaisuuden kannalta keskeisintä on saada kansainvälinen ilmastosopimus aikaan Pariisissa vuonna 2015. Kiinan päästökauppasuunnitelmat ja USA:n tavoite leikata voimalaitospäästöjä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä luovat toivoa tähän.

On tärkeää, että lain myötä eduskunta saa jatkossa vuosittain selonteon päästökehityksestä ja päästövähennystavoitteiden toteutumisesta. Kun lakia nyt eduskunnassa käsitellään, on myös erittäin huolellisesti kuultava laajasti kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden näkemyksiä ja niitä on hyvä kirjata mietintöön, jotta saamme jatkotyölle hyvää raaka-ainetta, hyvää materiaalia lain jatkossa tarvittaviin muutostöihin. Mutta tämä laki tässäkin muodossa on jo historiallisen tärkeä päätös sekä Suomen että koko maailman kannalta. - Kiitos.