tiistaina, tammikuuta 25, 2022

Lämmin kiitos

Todella suuret kiitokset äänestäjilleni luottamuksesta! 🙏💚 Pääsin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon. Meillä on historiallinen, tärkeä tehtävä rakentaa uusi järjestelmä. On varmistettava Länsi-Uudenmaan asukkaille laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Otan innolla ja nöyrän kiitollisena tehtävän vastaan. Kiitos vielä äänestäjille, tukijoille ja tsemppareille, perheelle ja ystäville! Pidetään yhteyttä!

#aluevaalit #vihreät #länsiuusimaa #johanna385 #lämminkiitos

tiistaina, tammikuuta 11, 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointi turvattava

Lapset ja nuoret elävät hyvin poikkeuksellisia korona-sukupolven kokemuksia. Harrastukset ovat jääneet vähemmälle ja etäkoulu on lisännyt oppimisvajetta. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat nyt aikuisten tukea ja välittämistä. Erityisopettajan työssäni näen hyvän oppilashuollon vaikutuksen lasten hyvinvointiin. Moniammatillisessa yhteistyössä on voimaa ja siihen on panostettava aluevaltuustossa.

Tärkeät palvelut ovat lähellä. Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä oppilashuolto. Pidetään näistä kiinni. Varmistetaan perhekeskustoimintaa jokaisen kunnan alueelle. Lapsia ja nuoria on myös kuultava hyvinvointialueen toiminnassa.

Nuorisotutkimusseuran keräämän aineiston mukaan pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. On tärkeää, että ongelmiin tartutaan ajoissa ja matalalla kynnyksellä.

Haluan vaikuttaa aluevaltuustossa lasten ja nuorten valoisamman tulevaisuuden puolesta. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava koronakriisin jälkihoidossa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385 #vihreät #terveyspalvelut #sosiaalipalvelut #lapset #nuoret

sunnuntaina, tammikuuta 09, 2022

Terveys ja hyvinvointi

Aluevaaleissa on kyse terveydestä ja hyvinvoinnista. Meillä monilla on kokemuksia siitä, ettei terveyskeskuksesta ole saanut nopeasti aikaa. Tähän tarvitaan muutos. Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Terveyskeskus on lähipalvelu, johon tulee päästä sujuvasti.

Palvelusetelit lisäävät asukkaiden valinnan vapautta. Aluevaltuuston on kuitenkin varmistettava, että julkisiin sotepalveluihin pääsee helposti ja vaivattomasti.

Usein hoidon viivyttäminen vain pahentaa terveysongelmia. Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.

Erikoissairaanhoito on pidettävä korkeatasoisena. Varmistetaan sujuvat palvelupolut ja nopea hoitoon pääsy. Palveluja tuottava henkilöstö on avainasemassa, kun puhutaan palvelujen laadusta. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mm. saada nopeasti lääkeresepti etävastaanotolla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää digitaalisia palveluja, eikä siihen pidä pakottaa ja tulee aina tarjota vaihtoehto.

Myös uusia innovatiivisia palveluja voidaan kehittää, kuten liikkuvat palvelut lisäämään palvelujen monipuolisuutta ja tarjontaa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385 #vihreät #terveyspalvelut #sosiaalipalvelut #pelastustoimi

torstaina, tammikuuta 06, 2022

Toteutetaan terapiatakuu!

Aurinkoisesta päivästä huolimatta moni kokee mielen ahdistusta. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveyden ongelmat uhkaavat myös nuorten hyvinvointia. Näin ei tulisi olla. Masennus, ahdistuneisuus ja muut mielen häiriöt voidaan tehokkaasti hoitaa, varsinkin jos hoitoa saa nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Aluevaltuuston tulee varmistaa, että mielenterveyshoitoon pääsee ja keskusteluapua on saatavilla. On toteutettava terapiatakuu.

OECD:n arvion mukaan mielenterveysongelmat kustantavat Suomelle 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti.

Koronapandemian aikana monen mielen hyvinvointi on heikentynyt. Varsinkin lapset ja nuoret ovat kärsineet pitkistä koulujen etäjaksoista sekä yhteisöllisten juhlien ja tapahtumien peruutuksista. Onkin vahvistettava mielenterveyttä tukevaa ja ongelmia korjaavaa työtä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden tehtävä. On panostettava yhteisölliseen toimintaan ja lisättävä harrastusmahdollisuuksia.

#mielenterveys #terapiatakuu #aluevaalit #länsiuusimaa #johanna385

tiistaina, tammikuuta 04, 2022

Parempaa hoivaa vanhuksille

Tämä kuva on ajalta ennen koronaa. Olen ollut vapaaehtoistyössä useassa vanhusten hoivapalvelun yksikössä. Olen ollut mukana ulkoilemassa, pelaamassa ja juttelemassa ikäihmisten kanssa. Olen nähnyt, miten hoitajien työpäivä rakentuu lukuisista kohtaamisista ja kiireestä. Vanhusten hoitajien työssä on paljon lämpöä, mutta jatkuva kiire lisää riittämättömyyden tunnetta. Jokaisen vanhuksen luona haluaisi viipyä pidempään, kertoi minulle kotipalvelun hoitaja, jota seurasin mukana kierroksella.

Vanhusten hoiva on aliresursoitua tarpeeseen nähden. Kotihoitoon tarvitaan lisää palveluja. Myös vanhusten harrastustoimintaa tulee lisätä. Se kohottaa kuntoa ja piristää mieltä. Kun vanhus ei enää pärjää kotonaan, hänelle on taattava paikka kodinomaisessa palvelukodissa. Omaishoitajien tukea ja palveluja on parannettava, jotta he paremmin jaksavat tärkeässä tehtävässään.

Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa. Tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut, harrastukset, erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta, ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet: vanhusneuvolat. On vahvistettava hoitoketjun alkupäätä, ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa.

#aluevaalit #länsiuusimaa #terveyspalvelut #vanhuspalvelut #hoiva #sosiaalipalvelut #johanna385

maanantaina, tammikuuta 03, 2022

Valtuustovuosi 2021

Valtuustokausien vaihtuessa työstettiin yhdessä uusi strategia eli Espoo-tarina, jota valmisteltiin seminaareissa. Painotin käsittelyssä koulutuksen ja terveyspalvelujen hyvää tasoa sekä luonnonsuojeluun satsaamista entistä vahvemmin. Saimmekin kärkitavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen ja näitä toimia ajan myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana.

Tämän vuoden budjetissa näkyvät talouden sopeutustoimet, mutta me vihreät saimme kuitenkin varmistettua opetuksen tason ja lisäresursseja erityisopetukseen. Vanhusten hyvään hoivaan saatiin myös lisäyksiä budjettikäsittelyssä sekä Espoon sairaalan päivystysosaston toiminnan turvaamiseen. Myös tyttöjen talo, Laajalahden kirjasto ja Olarin uimahalli saatiin pelastettua lakkautukselta ja niiden jatkotoiminta turvattua. Harrastustoiminta, lukeminen ja lähiliikunta ovat tosi merkityksellisiä asukkaille. Puolustimme myös Soukan kirjaston jatkoa. Siitä saimme kirjattua päätöksen, että Soukan kirjaston toiminnan jatkamisesta toisissa tiloissa Soukan alueella tehdään selvitys. Lisäksi saimme vesistöjen suojeluun budjetissa lisämäärärahan. Espoolaisten rakastamien järvien ja vesistöjen kunnostus jatkuu entistä intensiivisemmin.

Tein viime vuonna aloitteet aurinkoenergian edistämiseksi, Espoon Keskuspuiston suojelualueiden lisäämiseksi, mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi korona-ajan lisääntyneen ahdistuksen vuoksi sekä esitin panostusta liikuntatelineiden hankintaan asukaspuistoihin ja muihin lähiliikuntapaikkoihin. Monia kuntalaisten asioita hoidin suoraan virkamiehille viestien esimerkiksi toiveita terveyskeskuspalvelujen parantamiseksi, esityksiä uhanalaisen kalaston suojelemiseksi, toimia Pohjois-Espoon hajuhaittojen vähentämiseksi, väylien hiekoituksen ja talvikunnossapidon parantamiseksi, asukkaiden puistonpenkkien sijoitustoiveita, roska-astioiden lisäystoiveita ulkoilureiteille jne.

Viime vuodelta nostan vielä uutisen, että hallinto-oikeus kumosi Jokisilta-kaavan. Olen iloinen, että oikeus päätti turvata arvokkaan kulttuurimaiseman. Kaava nimittäin hyväksyttiin valtuustossa vuosi sitten, jolloin tein asiaan palautusesityksen, joka ei saanut enemmistön tukea. Onneksi hallinto-oikeus punnitsi asiaa viisaasti. Muun muassa Espoon ympäristöyhdistys oli valittanut kaavasta, joka uhkasi tuoda korkeaa rakentamista herkkään maisemaan, Espoonjoen rannalle ja keskiaikaisen kirkon välittömään läheisyyteen.

Nuorena opiskelijana asuin Espoon keskuksessa. Kirkon vehreä ympäristö ja kulttuurimaisema on rauhallinen alue, jonne usein suuntasin kävelylle lastenrattaita työntäen. Alue on mielestäni Espoon kaupungin syntyhistorian kehto. En ollut kirjoittanut valtuuston kokoukseen puhetta, sillä usein puhun suoraan sydämestä. Olin kuitenkin muotoillut palautusesityksen, jonka esitin puheessani. Poimin tähän loppuun otteen valtuuston 16.11.2020 kokouksen pöytäkirjasta:

”Karimäki Hertellin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:

Valtuusto palauttaa Jokisillan asemakaavan uudelleen valmisteluun siten, että huomioidaan paremmin Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman kulttuuri- ja luontoarvot. Kaava-alue sijaitsee Espoon vanhan keskiaikaisen kirkon ja Pappilanmäen vanhojen huviloiden rakennuskannan välittömässä läheisyydessä.

Palautuksen aikana tutkitaan kaavan kevennystä, suunniteltujen 4-6 kerroksisten rakennusmassojen alentamista ja rakennuskannan siirtoa kauemmaksi joen rannasta. Tutkitaan myös rakentamisen sopimista ja sijoittelua kulttuurimaisemaan.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

Äänestyksessä valtuusto 18 äänellä 52 ääntä vastaan ja 5 äänestäessä tyhjää hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.”

Vaikka kokous hyväksyi asemakaavan, on hallinto-oikeus sen kuitenkin hylännyt ja hyvä niin. Myös tänä vuonna haluan päätöksissä turvata Espoon lähiluontoa ja kulttuuriympäristöjä.

Hyvää uutta vuotta 2022 kaikille! 🌟💞