perjantaina, maaliskuuta 18, 2016

EU-Turkki -sopimuksesta

EU:n päämiehet neuvottelevat parastaikaa EU-Turkki -sopimuksesta. Sopimus on ongelmallinen, sillä se perustuu Turkista meren yli Kreikan saariin saapuvien pakolaisten massapalautuksiin. Vastavuoroisesti otettaisiin jokaista palautettua syyrialaista vastaan yksi Syyrian pakolainen Turkin leireiltä. YK:n pakolaisjärjestö ja Amnesty ovat arvostelleet sopimusta: jos rajat laitetaan kiinni ja tehdään joukkopalautuksia, se loukkaa ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa. Turkin kyky käsitellä turvapaikkahakemuksia on koetuksella. Lisäksi maan ihmisoikeustilanne on huolestuttava.

On paljon kysymyksiä. Jotta yksi syyrialainen voi päästä Eurooppaan, onko jonkun toisen riskeerattava henkensä merellä? Ja voiko tällainen yksi yhteen -siirto edes toteutua, kun vapaaehtoiset pakolaisten siirrot EU:n sisällä eivät ole toteutuneet odotetusti? Miten käy teltoissa hytiseville lapsille, naisille ja vanhuksille Makedonian ja Kreikan rajalla? Eikö olisi parempi, että autetaan ottamalla pakolaisia suoraan leiristä, erityisesti naisia ja lapsia, ja kasvatetaan pakolaiskiintiötä?

EU-päämiesten 7.3 antamassa julkilausumassa vakuutetaan, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan, mutta lähtökohdat niiden noudattamiselle ovat kovin haastavat. On vaikea uskoa, että hädänalaiset ihmiset pääsevät näillä ehdoin turvaan. EU-päämiesten tavoite on kitkeä rikollinen ihmissalakuljetus. Se onkin tärkeä tavoite. En vain ole kovin vakuuttunut keinojen toimivuudesta. Pahimmassa tapauksessa rikollisuus saa entistä raaempia muotoja, jos pakolaisille ei ole turvallisia reittejä. Euroopan on kannettava solidaarisempaa vastuuta ja kasvatettava yhteisesti pakolaiskiintiöitä ja helpotettava perheenyhdistämistä. Se auttaa kaikkein haavoittuvimpia pääsemään turvaan, kuten naisia, lapsia ja vammaisia. Eilen Vamyt ryhmän tilaisuudessa kuulimme koskettavia tarinoita vammaisten pakolaisten vaarallisesta matkasta turvaan halki Euroopan. Minun Eurooppani on humaani, se on suuri rauhanprojekti.

torstaina, maaliskuuta 17, 2016

Leikkaus vammaisilta on heitteille heitto!

Hallitus suunnittelee kohtuuttomia, yli 60 miljoonan euron leikkauksia vammaisten palveluihin. Se on julkistanut listan säästöistä, jotka tehdään kuntien tehtäviä karsimalla. Osa on ihan järkeviä, kuten pelastustehtävien siirto maakunnille. Kelpoisuusehtojen tarkastelu voi edistää työllisyyttä. Mutta leikkaus kaikkein haavoittuvimmilta ihmisiltä on väärin. Keskeisinä säästöinä mainitaan vammaislain kokonaisuudistus, jolla yli 75-vuotiaat vammaiset tullaan jättämään vammaispalveluiden ulkopuolelle. Heiltä loppuu mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. He menettäisivät mahdollisuuden itsenäiseen elämään. Leikkaus vammaisilta vanhuksilta on heitteille heitto! Olen tosi huolissani vammaisista vanhuksista.

Leikkaukset koskevat myös vammaisia lapsia, sillä päivähoidon ja sen kuljetusten maksuttomuus kehitysvammaisilta lapsilta poistuisi. Lapsiperheiden tuki on erityisen tärkeää vammaisten lasten perheissä ja auttaa jaksamaan arjessa. Heikennyksiä on tulossa kautta linjan myös vammaisten kuljetuspalveluihin, vammaiset suljetaan kotiin neljän seinän sisään. Tämä on ristiriidassa YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen kanssa!

Toinen suuri leikkaus koskee vanhuksia, joilta hallitus aikoo leikata 35 miljoonaa. Vanhuksilta on jo aikaisemmin leikattu todella paljon ja nyt leikataan lisää. Vanhusten omaiset ovat olleet äärimmäisen huolestuneita yksin asuvien vanhusten saaman tuen ja palveluiden vähyydestä. Halutaan, että vanhukset asuvat mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, mutta sitä tukevat palvelut ovat leikattu minimiin. Pikemminkin pitää vahvistaa kotiin vietäviä palveluja.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (Vamyt) järjestää info- ja keskustelutilaisuuden 31.3 klo 12-14 Pikkuparlamentin kansalaisinfossa vammaislakien uudistuksesta ja hallituksen kaavailemista yli 60 miljoonan euron säästöistä vammaispalveluihin. Mukana on sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Tervetuloa sankoin joukoin puolustamaan vammaisten oikeuksia!

keskiviikkona, maaliskuuta 02, 2016

Koulutusleikkauksilla ei Suomi nouse

Hallitus kaavailee opintotukeen neljänneksen leikkausta. Samalla lainapainotteisuutta lisätään. Mutta jo nyt opintotuella on vaikea tulla toimeen! Kun nuori valmistuu, hänen on etsittävä töitä ja asunto. Asuminen on kallista ja työtilanne epävarma. Edes kesätöitä opiskelija ei välttämättä helposti saa. Entä sitten kun valmistuu? Maailma on muuttunut niistä täystyöllisyyden ajoista, kun akateeminen tutkinto takasi satavarmasti työpaikan. Lainapainotteisuuden lisääminen voi johtaa siihen, että yhä harvempi köyhän perheen lapsi lähtee opiskelemaan.

Yliopistojen YT-neuvotteluista on tullut tietoa. Aalto-yliopistosta lähtee tutkijoita ja työntekijöitä. Tutkijoiden pois potkimisesta ei välttämättä tule odotettuja säästöjä. Määräaikaisuuksia ei jatketa ja irtisanottuja tutkijoita kielletään hakemasta tutkimusrahoitusta. Siis kielletään hakemasta projektirahaa tai apurahoja! Kuinka hulluja hallituksen esitykset ovatkaan! Talousasiantuntijat sanovat, ettei koulutuksesta ja tutkimuksesta ole järkevää leikata. Globaalin maailman markkinoilla Suomi pärjää juuri sisulla, taidolla ja tietämyksellä.

En voi myöskään hyväksyä leikkauksia kaikkein heikoimmilta, kuten vammaisilta. Ei vammaispalvelujen leikkaussuunnitelmissa ole sydäntä ja sivistystä mukana. Eikä meitä kansakuntana nosta heikoimpien kuritus.

Minusta on tärkeä arvo, että Suomessa voidaan yhdessä sopien parantaa maan kilpailukykyä. Työmarkkinajärjestöjen sopimus vähentää niiden etuja, joilla on työtä. Toivon, että sopu syntyy ja yhteiskuntasopimus astuu voimaan. Pienille yrityksille tarjoutunee mahdollisuus paikalliseen sopimiseen. Asiat tarkentuvat jatkoneuvotteluissa. Suomen työmarkkinat ovat niin jäykät, että uudistuksia tarvitaan. Ne lisäävät työpaikkoja, pienentävät pienyrittäjän riskiä työllistää. Työelämän uudistuksissa tulppa on saatava auki. Se vie oikeasti asioita eteenpäin.